POKL - Listy rankingowe Priorytet VIII rok 2012

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Konkursy 2012 ● Listy rankingowe i listy podpisanych umów 2012 Listy rankingowe Priorytet VIII rok 2012

Listy rankingowe Priorytet VIII rok 2012

Drukuj
Email


Konkurs zamknięty nr I/8.1.1/A/12
Lista
rankingowa
Wykorzystana alokacjaZawarte
umowy
Lista zatwierdzona Uchwałą nr 2755/IV/12 z dnia 14.08.2012r.

Uchwała nr 4075/IV/13 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 maja 2013 r.
zmieniająca powyższą Uchwałę


Zestawienie członków KOP 04.04.2012r.
Do dofinansowania zostają przyjęte wnioski, które uzyskały pozytywną ocenę merytoryczną i znajdują się na pozycji od 1 do 65 „Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu zamkniętego nr I/8.1.1/A/12
(publ. 01.10.12r.)

(publ. 02.11.12r.)

listopad 2012 (publ. 04.12.12r.)

grudzień 2012 (publ.02.01.13r.)

marzec 2013 (publ.02.04.13r.)

lipiec 2013 (publ.01.08.13r.)

sierpień 2013 (publ.02.09.13r.)

wrzesień 2013 (publ.01.10.13r.)

październik 2013r.(publ.05.11.13r.)

listopad 2013r.(publ.02.12.13r.)

grudzień 2013r.(publ.02.01.14r.)

luty 2014r.(publ.03.03.14r.)
Procedura odwoławcza
Lista zatwierdzona Uchwałą nr 2861/IV/12 z dnia 11.09.2012r.
Zarząd Województwa Dolnośląskiego nie zatwierdza do dofinansowania projektów znajdujących się na Liście rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu zamkniętego nr I/8.1.1/A/12 po procedurze odwoławczej, ponieważ wnioski uzyskały negatywną ocenę merytoryczną.
 
Lista zatwierdzona Uchwałą nr 3126/IV/12 z dnia 06.11.2012r.

Uchwała nr 4075/IV/13 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 maja 2013 r.
zmieniająca powyższą Uchwałę

Zestawienie członków KOP
01.03.2013r.
Zarząd Województwa Dolnośląskiego zatwierdza do dofinansowania projekty, które uzyskały liczbę punktów uprawniającą do przyznania dofinansowania w Konkursie I/8.1.1/A/12, na którym były oceniane po raz pierwszy.


grudzień 2012
(publ.02.01.13r.)

styczeń 2013 (publ.01.02.13r.)
luty 2013
(publ.01.03.13r.)

Lista zatwierdzona Uchwałą nr 3168/IV/12 z dnia 13.11.2012r.

Uchwała nr 4075/IV/13 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 maja 2013 r.
zmieniająca powyższą Uchwałę


Zestawienie członków KOP
01.03.2013r.
Zarząd Województwa Dolnośląskiego zatwierdza do dofinansowania projekty, które uzyskały pozytywną ocenę merytoryczną i liczbę punktów uprawniającą do przyznania dofinansowania w Konkursie I/8.1.1/A/12, na którym były oceniane po raz pierwszy.

luty 2013
(publ.01.03.13r.)
Lista zatwierdzona Uchwałą nr 3309/IV/12 z dnia 11.12.2012r.
Zarząd Województwa Dolnośląskiego nie zatwierdza do dofinansowania projektów znajdujących się na Liście rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu zamkniętego nr I/8.1.1/A/12 po procedurze odwoławczej, ponieważ wnioski uzyskały negatywną ocenę merytoryczną.
 
Lista zatwierdzona Uchwałą nr 3543/IV/13 z dnia 12.02.2013r.

Zestawienie członków KOP
01.03.2013r.
Zarząd Województwa Dolnośląskiego zatwierdza do dofinansowania projekt, który uzyskał liczbę punktów uprawniającą do przyznania dofinansowania w Konkursie zamkniętym nr I/8.1.1/A/12, na którym był oceniany po raz pierwszy.

luty 2013
(publ.01.03.13r.)
Lista zatwierdzona Uchwałą nr 4228/IV/13 z dnia 11.06.2013r.
Zarząd Województwa Dolnośląskiego nie zatwierdza do dofinansowania projektu znajdującego się na „Liście rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu zamkniętego nr I/8.1.1/A/12 – procedura odwoławcza”, ponieważ wniosek uzyskał negatywną ocenę merytoryczną.

Lista zatwierdzona Uchwałą nr 4408/IV/13 z dnia 09.07.2013r.
Zarząd Województwa Dolnośląskiego nie zatwierdza do dofinansowania projektu znajdującego się na Liście rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu zamkniętego nr I/8.1.1/A/12 – procedura odwoławcza, ponieważ wniosek uzyskał negatywną ocenę merytoryczną.

Lista zatwierdzona Uchwałą nr 4511/IV/13 z dnia 30.07.2013
Zarząd Województwa Dolnośląskiego nie zatwierdza do dofinansowania projektu znajdującego się na Liście rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu zamkniętego nr I/8.1.1/A/12 – procedura odwoławcza”, ponieważ wniosek uzyskał negatywną ocenę merytoryczną.
Konkurs zamknięty nr II/8.1.1/B/12
Lista
rankingowa
Wykorzystana alokacjaZawarte
umowy
Lista zatwierdzona Uchwałą nr 2909/IV/12 z dnia 24.09.2012r.

Zestawienie członków KOP
02.01.2013r.
Do dofinansowania zostają przyjęte wnioski, które uzyskały pozytywną ocenę merytoryczną i znajdują się na pozycji 1 na liście dla subregionu wrocławskiego, na pozycji 1 na liście dla subregionu wałbrzyskiego, na pozycji 1 na liście dla subregionu jeleniogórskiego oraz na pozycji 1 na liście dla subregionu legnicko-głogowskiego Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu zamkniętego nr II/8.1.1/B/12.
listopad 2012 (publ.04.12.12r.)

grudzień 2012 (publ.02.01.13r.)
 Procedura odwoławcza
Lista zatwierdzona Uchwałą nr 3516/IV/13 z dnia 05.02.2013r.
Zarząd Województwa Dolnośląskiego nie zatwierdza do dofinansowania projektu, który uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną (dla subregionu wałbrzyskiego), ale z powodu wyczerpania kwoty alokacji na realizację projektów w subregionie wałbrzyskim, która wynosi 5 000 000,00 PLN, umowa o dofinansowanie projektu nie może być zawarta.
 Konkurs zamknięty nr I/8.1.2/A/12
Lista
rankingowa
Wykorzystana alokacjaZawarte
umowy
Lista zatwierdzona Uchwałą nr 2253/IV/12 z dnia 15.05.2012r.

Zestawienie członków KOP
03.09.2012r.
Do dofinansowania zostają przyjęte wnioski, które uzyskały pozytywną ocenę merytoryczną i znajdują się na pozycji od 1 do 5 Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu zamkniętego nr I/8.1.2/A/12.
(publ. 03.09.12r.)
Procedura odwoławcza
Lista zatwierdzona Uchwałą nr 2721/IV/12 z dnia 07.08.2012r.
Zarząd Województwa Dolnośląskiego nie zatwierdza do dofinansowania projektu znajdującego się na Liście rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu zamkniętego nr I/8.1.2/A/12 po procedurze odwoławczej, ponieważ wniosek uzyskał negatywną ocenę merytoryczną.
 Konkurs otwarty nr I/8.1.3/A/12
Lista
rankingowa
Wykorzystana alokacjaZawarte
umowy
Lista zatwierdzona Uchwałą nr 2307/IV/12 z dnia 22.05.2012r.

Zestawienie członków KOP
03.09.2012r.
Do dofinansowania zostają przyjęte wnioski, które uzyskały pozytywną ocenę merytoryczną i znajdują się na pozycji od 1 do 3 Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu zamkniętego nr I/8.1.3/A/12
(publ. 03.09.12r.)
Procedura odwoławcza
Lista zatwierdzona Uchwałą nr 2722/IV/12 z dnia 07.08.2012r.
Zarząd Województwa Dolnośląskiego nie zatwierdza do dofinansowania projektu znajdującego się na Liście rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu zamkniętego nr I/8.1.3/A/12 po procedurze odwoławczej, ponieważ wniosek uzyskał negatywną ocenę merytoryczną.
 
 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad