POKL - Listy rankingowe Priorytet VII rok 2012

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Konkursy 2012 ● Listy rankingowe i listy podpisanych umów 2012 Listy rankingowe Priorytet VII rok 2012

Listy rankingowe Priorytet VII rok 2012

Drukuj
Email
estawienie cz
Konkurs zamknięty nr I/7.2.1/A/12
Lista
rankingowa
Wykorzystana alokacjaZawarte
umowy
Lista zatwierdzona Uchwałą nr 2306/IV/12 z dnia 22.05.2012r.

Zestawienie członków KOP
20.09.2012r.
Zarząd Województwa Dolnośląskiego zatwierdza do dofinansowania projekty znajdujące się na Liście rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu zamkniętego nr I/7.2.1/A/12, które uzyskały pozytywną ocenę merytoryczną i znajdują się na pozycjach od 1 do 13
Lipiec 2012r. (publ.01.08.12r.)
Sierpień 2012r.
(publ. 04.09.12r.)
Wrzesień 2012r.
(publ. 20.09.12r.)
styczeń 2013 (publ.31.01.13r.)
luty 2013
(publ.01.03.13r.)

Procedura odwoławcza
Lista zatwierdzona Uchwałą nr 2628/IV/12 z dnia 17.07.2012r.
Zarząd Województwa Dolnośląskiego nie zatwierdza do dofinansowania projektu znajdującego się na Liście rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu zamkniętego nr I/7.2.1/A/12 po procedurze odwoławczej, który uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną ale nie uzyskał liczby punktów uprawniających do przyznania dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego nr I.7.2.1/A/12.
 

Lista zatwierdzona  Uchwałą 2695/IV/12 z dnia 31.07.2012r.

Zestawienie członków KOP
24.10.2012r.

Do dofinansowania został przyjęty projekt znajdujący się na pozycji 1 listy rankingowej.
Wrzesień 2012r.
(publ. 24.10.12r.)

Lista zatwierdzona  Uchwałą 2966/IV/12 z dnia 02.10.2012r.

Zestawienie członków KOP
17.12.2012r.
Do dofinansowania został przyjęty projekt znajdujący się na pozycji 1 listy rankingowej.
Grudzień 2012r.
(publ. 17.12.12r.)
marzec 2013
(publ.29.03.13r.)

kwiecień 2013
(publ.17.04.13r.)

Lista zatwierdzona Uchwałą 3034/IV/12 z dnia 16.10.2012r.

Zestawienie członków KOP
29.03.2013r.
Zarząd Województwa Dolnośląskiego nie zatwierdza do dofinansowania projektu znajdującego się na Liście rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu zamkniętego nr I/7.2.1/A/12 po procedurze odwoławczej, który uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną, ale nie uzyskał liczby punktów uprawniających do przyznania dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego nr I.7.2.1/A/12.
marzec 2013
(publ.29.03.13r.)Konkurs zamknięty nr II/7.2.1/B/12
Lista
rankingowa
Wykorzystana alokacja
Zawarte
umowy
Lista zatwierdzona Uchwałą nr 3337/IV/12 z dnia 18.12.2012r.

Zestawienie członków KOP
17.04.2013r.
Zarząd Województwa Dolnośląskiego zatwierdza do dofinansowania projekty znajdującego się na Liście rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu zamkniętego nr II/7.2.1/B/12, które uzyskały pozytywną ocenę merytoryczną.
kwiecień 2013
(publ.17.04.13r.)
Procedura odwoławcza
Lista zatwierdzona Uchwałą nr 3658/IV/13 z dnia 05.03.2013r.
Zarząd Województwa Dolnośląskiego nie zatwierdza do dofinansowania projektu znajdującego się na „Liście rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu zamkniętego nr II/7.2.1/B/12 po procedurze odwoławczej”, z powodu nieuzyskania wymaganego minimum 60% w punktach składowych oraz minimum 60 punktów.
 
Lista zatwierdzona Uchwałą nr 3659/IV/13 z dnia 05.03.2013r.

Zestawienie członków KOP 30.04.2013r.
Projekt pozytywny znajdujący się na Liście rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu zamkniętego nr I/7.2.2/A/12 po procedurze odwoławczej został przyjęty przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego do dofinansowania.

Dostępna alokacja na Konkurs zamknięty nr II/7.2.1/B/12 zgodnie z zatwierdzonym Planem działania na rok 2012 wynosi 25 000 000,00 PLN (w tym minimum  11% stanowi wkład własny jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego), tym samym kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi nie więcej niż: 22 250 000,00 PLN. Planowana alokacja została podzielona na 82 odrębne pule, uwzględniając m.in. nieaktywność danej gminy w projekcie systemowym w ramach Podziałania 7.1.1 PO KL.
Wartość wniosków podlegających ocenie merytorycznej wynosi 607 601,90 PLN, w tym wnioskowane dofinansowanie 536 901,90 PLN.
kwiecień 2013
(publ.30.04.13r.)

Lista zatwierdzona Uchwałą nr 4704/IV/13 z dnia 10.09.2013r.

Zestawienie członków KOP 24.12.2013r.

grudzień 2013
(publ.24.12.13r.)
Konkurs zamknięty nr I/7.2.2/A/12
Lista
rankingowa
Wykorzystana alokacjaZawarte
umowy
Lista zatwierdzona Uchwałą nr 2424/IV/12 z dnia 12.06.2012r.

Zestawienie członków KOP
18.10.2012r.
Zarząd Województwa Dolnośląskiego zatwierdza do dofinansowania projekty znajdujące się na „Liście rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu zamkniętego nr I/7.2.2/A/12”, które uzyskały pozytywną ocenę merytoryczną i znajdują się na pozycji  1 dla każdego subregionu.
Wrzesień 2012r.
(publ. 03.10.12r.)


październik 2012r.
(publ. 18.10.12r.)

Procedura odwoławcza
Lista zatwierdzona Uchwałą nr 3107/IV/12 z dnia 30.10.2012r.
Projekty znajdujące się na Liście rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu zamkniętego nr I/7.2.2/A/12 po procedurze odwoławczej nie zostały przyjęte przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego do dofinansowania.
 Konkurs zamknięty nr II/7.2.2/C/12
Lista
rankingowa
Wykorzystana alokacjaZawarte
umowy
Lista zatwierdzona Uchwałą nr 2425/IV/12 z dnia 12.06.2012r.

Zestawienie członków KOP
13.09.2012r.
Zarząd Województwa Dolnośląskiego zatwierdza do dofinansowania projekty znajdujące się na „Liście rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu zamkniętego nr II/7.2.2/C/12”, które uzyskały pozytywną ocenę merytoryczną i znajdują się na pozycjach od 1 do 3.
Wrzesień 2012r. (publ. 13.09.12r)Konkurs zamknięty nr I/7.4/A/12
Lista
rankingowa
Wykorzystana alokacja
Zawarte
umowy
Lista zatwierdzona Uchwałą nr 2629/IV/12 z dnia 17.07.2012r.

Zestawienie członków KOP
20.11.2012r.
Zarząd Województwa Dolnośląskiego zatwierdza do dofinansowania projekty znajdujące się na Liście rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu zamkniętego nr I/7.4/A/12, które uzyskały pozytywną ocenę merytoryczną i znajdują się na pozycjach od 1 do 5.
Wrzesień 2012r.
(publ. 03.10.12r.)
Październik 2012r. (publ. 29.10.12r.
Listopad 2012r.(publ. 20.11.12r.)
grudzień 2012 (publ.03.01.13r.)

luty 2013
(publ.01.03.13r.)
Procedura odwoławcza
Lista zatwierdzona Uchwałą nr 3067/IV/12 z dnia 23.10.2012r.

Zestawienie członków KOP
29.03.2013r.
Zarząd Województwa Dolnośląskiego nie zatwierdza do dofinansowania projektu znajdującego się na Liście rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu zamkniętego nr I/7.4/A/12 po procedurze odwoławczej, który uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną, ale nie uzyskał liczby punktów uprawniających do przyznania dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego nr I/7.4/A/12.
marzec 2013
(publ.29.03.13r.)

Konkurs zamknięty nr II/7.4/PN/12
Lista
rankingowa
Wykorzystana alokacja
Zawarte
umowy
Lista zatwierdzona Uchwałą nr 3167/IV/12 z dnia 13.11.2012r.

Zestawienie członków KOP
29.03.2013r.
Zarząd Województwa Dolnośląskiego zatwierdza do dofinansowania projekty znajdujące się na Liście rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu zamkniętego nr II/7.4/PN/12 na projekty z komponentem ponadnarodowym, które uzyskały pozytywną ocenę merytoryczną i znajdują się na pozycjach od 1 do 2.
marzec 2013
(publ.29.03.13r.)

 
There are three major facts that should be watched out for in all payday loans in the United States.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad