POKL - Listy rankingowe Priorytet VI rok 2012

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Konkursy 2012 ● Listy rankingowe i listy podpisanych umów 2012 Listy rankingowe Priorytet VI rok 2012

Listy rankingowe Priorytet VI rok 2012

Drukuj
Email
Piątek, 08 Czerwiec 2012 07:37

Konkurs zamknięty nr I/6.1.1/A/12
Lista
rankingowa
Wykorzystana alokacja
Zawarte
umowy
Lista zatwierdzona Uchwałą nr 2371/IV/12 z dnia 05.06.2012r.

Zestawienie członków KOP
07.12.2012r.
Dostępna alokacja na Konkurs zamknięty nr I/6.1.1/A/12 w kwocie 22 000 000,00 PLN, w tym wyodrębniona pula środków w wysokości 11 000 000,00 PLN na realizację projektów skierowanych wyłącznie do osób niepełnosprawnych, pozwala na realizację projektów rekomendowanych do dofinansowania znajdujących się na pozycjach od 1 do 10 w ramach projektów nieskierowanych wyłącznie do osób niepełnosprawnych oraz na pozycjach od 1 do 7 w ramach projektów skierowanych wyłącznie do osób niepełnosprawnych.
lipiec 2012r.(publ.03.08.12r.)

sierpień 2012r.(publ.05.09.12r.)

wrzesień 2012r.(publ.05.10.12r.)

maj 2013r.(publ.06.06.13r.)

sierpień 2013r.(publ.05.09.13r.)

październik 2013r.(publ.05.11.13r.)

styczeń 2014r.(publ.05.02.14r.)

maj 2014r.
(publ.05.06.2014r.)

wrzesień 2014r.
(publ. 01.10.2014r.)
Procedura odwoławcza
Lista zatwierdzona Uchwałą nr 2837/IV/12 z dnia 04.09.2012r.

Zestawienie członków KOP
07.12.2012r.
Projekty znajdujące się na Liście rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu zamkniętego nr I/6.1.1/A/12 – procedura odwoławcza na pozycji 1 w ramach projektów nieskierowanych wyłącznie do osób niepełnosprawnych oraz na pozycji 1 w ramach projektów skierowanych wyłącznie do osób niepełnosprawnych zostają przyjęte przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego do dofinansowania, w związku z otrzymaną pozytywną oceną merytoryczną i uzyskaniem liczby punktów uprawniających do przyznania dofinansowania w ramach konkursu, na którym były oceniane po raz pierwszy.
wrzesień 2012r.(publ.05.10.12r.)
Lista zatwierdzona Uchwałą nr 3000/IV/12 z dnia 09.10.2012r.
Projekt znajdujący się na pozycji nr 1 na Liście rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla  Konkursu zamkniętego nr I/6.1.1./A/12 nie został przyjęty przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego do dofinansowania.
 Konkurs zamknięty nr II/6.2/A/12
Lista
rankingowa
Wykorzystana alokacja
Zawarte
umowy
Lista zatwierdzona Uchwałą nr 2838/IV/12 z dnia 04.09.2012r.

Zestawienie członków KOP 02.01.2013r.
Projekt znajdujący się na pozycji 1 Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla  Konkursu zamkniętego II/6.2/A/12 zostaje przyjęty przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego do dofinansowania.
grudzień 2012 (publ.02.01.13r.)


Konkurs zamknięty nr I/6.2/B/12
Lista
rankingowa
Wykorzystana alokacja
Zawarte
umowy
Lista zatwierdzona Uchwałą nr 2461/IV/12 z dnia 19.06.2012r.

Zestawienie członków KOP
07.12.2012r.
Dostępna alokacja na Konkurs zamknięty nr I/6.2/B/12 w kwocie 2 000 000,00 PLN pozwala na realizację projektu rekomendowanego do dofinansowania znajdującego się na 1 pozycji załączonej listy rankingowej.
wrzesień 2012r.(publ.05.10.12r.)
Procedura odwoławcza
Lista zatwierdzona Uchwałą nr 2860/IV/12 z dnia 11.09.2012r.

Zestawienie członków KOP
28.06.2013r.
Projekty znajdujące się na pozycjach 1 i 2 na Liście rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla  Konkursu zamkniętego nr I/6.2/B/12 -procedura odwoławcza zostają przyjęte przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego do dofinansowania, w związku z otrzymaną pozytywną oceną merytoryczną i uzyskaniem liczby punktów uprawniających do przyznania dofinansowania w ramach konkursu, na którym były oceniane po raz pierwszy.
marzec 2013r.(publ.05.04.13r.)

czerwiec 2013r. (publ.28.06.13r.)
Lista zatwierdzona Uchwałą nr 3066/IV/12 z dnia 23.10.2012r.
Projekt znajdujący się na liście rankingowej nie został przyjęty do dofinansowania.
 Konkurs zamknięty nr II/6.1.1/PN/12
Lista
rankingowa
Wykorzystana alokacja
Zawarte
umowy
Lista
zatwierdzona
Uchwałą nr 3166/IV/12 z
dnia 13.11.2012r.

Zestawienie członków KOP 02.01.2013r.
Do dofinansowania został przyjęty projekt znajdujący się na pozycji 1 listy rankingowej
grudzień 2012 (publ.02.01.13r.)

czerwiec 2013 (publ.28.06.13r.)

wrzesień 2013 (publ.04.10.13r.)
 Procedura odwoławcza
Lista zatwierdzona Uchwałą nr 5466/IV/14 z dnia 18.03.2014r.
Projekt znajdujący się na liście rankingowej nie został przyjęty do dofinansowania 


 
Most online loan lenders allow getting New Jersey Payday Loans without visiting a bank, straight to your bank account.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad