Drukuj
Wzory dokumentów niezbędnych do podpisania aneksów do umów ramowych na 2014 rok. - projekty systemowe Powiatowych Urzędów Pracy

Wzory dokumentów niezbędnych do podpisania aneksów do umów ramowych na 2013 rok. - projekty systemowe Powiatowych Urzędów Pracy

Wzory dokumentów niezbędnych do przygotowania aneksu na 2012r. do umów ramowych dot. realizacji projektów systemowych przez Powiatowe Urzędy Pracy

Wzory dokumentów niezbędnych do przygotowania aneksu na 2011r. do umów ramowych dot. realizacji projektów systemowych przez Powiatowe Urzędy Pracy

Formularz wprowadzania zmian w projekcie - Poddziałanie 6.1.3
  SSLTimeout.