POKL - Rejestracja szkoleń PO KL

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Realizacja projektów konkursowych ● Rejestracja szkoleń PO KL

Rejestracja szkoleń PO KL

Drukuj
Email
Rejestracja szkoleń i instytucji szkoleniowych w internetowej bazie ofert szkoleniowych

Na podstawie umowy o dofinansowanie realizacji projektu beneficjent jest zobowiązany do rejestracji każdego realizowanego w ramach projektu szkolenia otwartego w internetowej bazie ofert szkoleniowych dostępnej na stronie internetowej: www.inwestycjawkadry.pl
Rejestracja odbywa się za pośrednictwem elektronicznego formularza i składa się z dwóch etapów:

1) Rejestracja instytucji szkoleniowej

Aby zarejestrować instytucję należy:

a) wejść do działu „Rejestracja instytucji szkoleniowej”,
b) wypełnić dokładnie formularz: wszystkie pola są wymagane,
c) wysłać formularz rejestracyjny,
d) rejestrujący otrzyma e-mail - na adres podany w formularzu – z informacją o dokonaniu rejestracji,
e) administrator serwisu dokonuje weryfikacji danych zawartych w formularzu,
f) po zakończeniu weryfikacji do rejestrującego zostaje wysłany e-mail z loginem i hasłem aktywacyjnym, lub w przypadku odrzucenia informacja o odrzuceniu rejestracji,
g) rejestrujący zwany dalej użytkownikiem po otwarciu strony głównej serwisu wchodzi do działu logowanie, gdzie wpisuje login i hasło otrzymane w e-mailu, oraz zaznacza opcję użytkownik,
h) w czasie pierwszego logowania otwiera się okno, w którym należy podać własny login i hasło, którym użytkownik będzie się posługiwać przy każdym kolejnym logowaniu do serwisu.

2) Rejestracja szkoleń

Aby dodać szkolenie należy:

a) zalogować się na konto użytkownika,
b) wejść do działu "Użytkownik", następnie „Modyfikacja oferty szkoleniowej” i kliknąć na link „Dodawanie szkoleń”,
c) wypełnić formularz wszystkie pola prócz "terminów najbliższych" są wymagane, - liczbę i opis terminów najbliższych szkoleń można edytować w edycji dodanego szkolenia w dziale „Modyfikacja oferty szkoleniowej” -> „Lista szkoleń” -> „Szczegóły” przy interesującym nas szkoleniu.
d) nacisnąć przycisk „wyślij”.

Ponadto, zgodnie z umową o dofinansowanie, informacje o każdym organizowanym szkoleniu otwartym w ramach projektu powinny być aktualizowane nie rzadziej niż raz w miesiącu.

Aby przeprowadzić proces aktualizacji należy:

a) zalogować się na konto użytkownika,
b) wejść do działu "Użytkownik", następnie „Modyfikacja oferty szkoleniowej”,
c) w dziale „Lista szkoleń” wybrać interesujące nas szkolenie” i nacisnąć „szczegóły”,
d) dział ten podzielony jest na edycje danych szkolenia i edycje najbliższych szkoleń,
e) guzik „zapisz zmiany” zapisuje zmiany w danych szkolenia,
f) guzik „dodaj termin”/”zapisz zmiany” (w edycji terminu) pozwala na prostą edycję listy najbliższych szkoleń.

W sytuacji kiedy beneficjent nie jest firmą szkoleniową a prowadzi projekt szkoleniowy z pomocą wykonawców, przy rejestracji instytucji szkoleniowej do bazy należy wprowadzić dane dotyczące instytucji szkoleniowej (wykonawcy), a nie beneficjenta. Ułatwi to kontakt potencjalnych uczestników z realizatorem szkolenia i pozwoli na bezpośrednie wyjaśnienie ewentualnych wątpliwości i pytań ze strony uczestnika. Dane mogą być wprowadzane zarówno przez beneficjenta jak i wykonawcę (firmę szkoleniową) w imieniu beneficjenta, jednakże za kompletność i aktualność wprowadzanych danych odpowiada beneficjent.

Przejdź do strony www.inwestycjawkadry.pl 
 
The main criterion for them is your ability to repay any Wisconsin Payday Loans, they are not interested in your previous attempts, the current one is all that matters.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad