Wzory dokumentów niezbędnych do przygotowania umowy o dofinansowanie projektu w ramach Działania 7.3 PO KL: konkurs I/VII/INN/10

Drukuj
Poniedziałek, 14 Luty 2011 10:47
Informujemy, że w zakładce Realizacja projektów konkursowych zostały opublikowane Wzory dokumentów niezbędnych do przygotowania umowy o dofinansowanie projektu w ramach Działania 7.3 PO KL: konkurs I/VII/INN/10. Załączniki I-XII

  SSLTimeout.