POKL - UWAGA ZMIANA TERMINU SPOTKANIA KONKURSU NR II/8.1.1/A/11

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności UWAGA ZMIANA TERMINU SPOTKANIA KONKURSU NR II/8.1.1/A/11

UWAGA ZMIANA TERMINU SPOTKANIA KONKURSU NR II/8.1.1/A/11

Drukuj
Email
Piątek, 11 Marzec 2011 09:21
Informujemy, iż spotkanie zaplanowane wstępnie na 6 kwietnia we Wrocławiu przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy dla projektodawców zainteresowanych aplikowaniem o środki w konkursie nr II/8.1.1/A/11 planowanym do ogłoszenia w ramach komponentu regionalnego  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , zostało przesunięte na 19 kwietnia br
Za powstałe niedogodności przepraszamy.

Dokładne miejsce organizowanego spotkania zostanie przesłane wraz z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia.

Nowe formularze zgłoszeniowe do pobrania poniżej

Na spotkaniu zostanie omówiona dokumentacja konkursowa do ww. konkursu oraz  zasady obowiązujące projektodawców przy aplikowaniu o środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO KL w 2011r.
Osoby zainteresowane uczestnictwem w spotkaniu prosimy o wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego i przesłanie go drogą elektroniczną (jako załącznik) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 marca 2011 na adres e-mail: magdalena.tarczynska@dwup.pl (przy ustalaniu listy uczestników nie będą brane pod uwagę zgłoszenia nie zawierające załączonego formularza zgłoszeniowego)

Formularz zgłoszeniowy 19.04.2011 r.-  REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

Liczba uczestników jest ograniczona - prosimy zatem o zgłaszanie maksymalnie 2 osób z jednej instytucji.
W przypadku wyczerpania dostępnej liczby miejsc rekrutacja zostanie zakończona przed w/w terminem.
W przypadku dużego zainteresowania uczestnictwem w spotkaniach Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy zastrzega sobie możliwość ograniczenia liczby osób z danej instytucji do jednej, o czym powiadomi Państwa w przesłanym potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia.

Potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia będzie przesłana zwrotnie do dnia 14 kwietnia br.. na adres e-mail, z którego wysłano formularz zgłoszeniowy, informacja o treści „potwierdzam przyjęcie zgłoszenia na spotkanie informacyjne” zawierająca dodatkowo szczegółowe informacje dotyczące miejsca i programu spotkania.

Organizator nie ponosi kosztów związanych z opłatami parkingowymi, ani innych opłat związanych z udziałem zakwalifikowanych osób w spotkaniach.

W przypadku pojawienia się pytań dotyczących ogłoszonego konkursu, na które chcieliby Państwo uzyskać odpowiedzi w trakcie spotkania informacyjnego, prosimy o wypełnienie poniższego formularza pytań i przesłanie go na adres:  magdalena.tarczynska@dwup.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 kwietnia br.

Formularz pytań 19.04.2011- pobierz

  SSLTimeout.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad