Harmonogram oceny i wyboru wniosków do dofinansowania, konkurs I/7.2.1/A/11

Drukuj
Czwartek, 31 Marzec 2011 09:31
Informujemy, że w związku z zakończeniem naboru wniosków złożonych w terminie od 09.02.2011 r. do 14.03.2011 r. na konkurs I/7.2.1/A/11 został opublikowany Szczegółowy harmonogram przeprowadzania kolejnych etapów oceny i wyboru wniosków do dofinansowania - pobierz plik
  SSLTimeout.