POKL - Konferencja - Osiem lat Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie dolnośląskim oraz kontynuacja wsparcia z EFS w nowym okresie programowania 2014-2020 - Wrocław, 6 listopada 2014r.

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start

Konferencja - Osiem lat Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie dolnośląskim oraz kontynuacja wsparcia z EFS w nowym okresie programowania 2014-2020 - Wrocław, 6 listopada 2014r.

Drukuj
Email
Wtorek, 07 Październik 2014 14:20
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy zaprasza na konferencję pt „Osiem lat Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  w województwie dolnośląskim oraz kontynuacja wsparcia z EFS w nowym okresie programowania 2014-2020”, która odbędzie 6 listopada 2014 we Wrocławiu.

Celem konferencji jest podsumowanie Programu Operacyjnego PO KL przez zaprezentowanie osiągniętych efektów wdrażania programu dziennikarzom i uczestnikom konferencji, promocja wzorcowo realizowanych projektów (dobrych praktyk), uzupełnione o panel dyskusyjny w trakcie, którego przybliżone zostaną m.in. zagadnienia związane z kontynuacją wsparcia z EFS w latach 2014-2020".

Ramowy program konferencji - pobierz plik

Formularz zgłoszeniowy – REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

Osoby zainteresowane uczestnictwem w konferencji prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres zbigniew.ratajczak@dwup.pl w terminie do 31 października 2014r.

W przypadku wyczerpania dostępnej liczby miejsc rekrutacja zostanie zakończona przed w/w terminem.

Potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia będzie przesłana zwrotnie do dnia 3 listopada br. na adres e-mail, z którego wysłano formularz zgłoszeniowy, informacja o treści „potwierdzam przyjęcie zgłoszenia na Konferencję - Osiem lat Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  w województwie dolnośląskim oraz kontynuacja wsparcia z EFS w nowym okresie programowania” uzupełniona o dokładny adres (miejsce) realizacji wydarzenia.

Liczymy, że przedmiotowa konferencja spotka się z zainteresowaniem z Państwa strony.

Osobą do kontaktu w sprawie organizacji konferencji jest Pan Zbigniew Ratajczak – st. inspektor Wydział Promocji, Informacji i Pomocy Technicznej w DWUP, tel.71/39-74-110 lub 111, e-mail: zbigniew.ratajczak@dwup.pl .
 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad