POKL - Plany działania 2014-2015

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Plany działania 2014-2015

Plany działania 2014-2015

Drukuj
Email
Zarząd Województwa Dolnośląskiego, uchwałą nr 5179/IV/14 z dnia 14 stycznia 2014 roku, przyjął do realizacji Plany działania na lata 2014-2015 w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla województwa dolnośląskiego.Plany działania są dokumentami operacyjnymi, przygotowanymi przez Instytucję Pośredniczącą odrębnie dla każdego Priorytetu komponentu regionalnego PO KL. Przedstawiają one założenia co do preferowanych form wsparcia, podziału środków finansowych na wybrane typy projektów oraz  szczegółowych kryteriów wyboru projektów, które będą stosowane w okresie obowiązywania Planu działania. Prognozują również wartości wskaźników planowanych do osiągnięcia poprzez realizację projektów.

Plany działania zostały pozytywnie zarekomendowane przez Podkomitet Monitorujący Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Dolnośląskiego uchwałą nr 40/2013 z dnia 20 listopada 2013 roku. Po uzyskaniu opinii IZ PO KL kryteria wyboru projektów zawarte w PD zostały zatwierdzone przez Komitet Monitorujący PO KL w dniu 11 grudnia 2013 r. uchwałą nr 138 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych kryteriów wyboru projektów zawartych w Planach działania komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2014-2015. W związku z powyższym IZ PO KL pismem ze stycznia br. zatwierdziła Plany działania na lata 2014-2015 w województwie dolnośląskim.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami.

Plan działania na lata 2014-2015 dla Priorytetu VI
Plan działania na lata 2014-2015 dla Priorytetu VII
Plan działania na lata 2014-2015 dla Priorytetu VIII - wersja obowiązująca
Plan działania na lata 2014-2015 dla Priorytetu VIII - wersja archiwalna
Plan działania na lata 2014-2015 dla Priorytetu VIII - wersja archiwalna
Plan działania na lata 2014-2015 dla Priorytetu IX - wersja obowiązująca
Plan działania na lata 2014-2015 dla Priorytetu IX - wersja archiwalna
Plan działania na lata 2014-2015 dla Priorytetu IX - wersja archiwalna

 Most online loan lenders allow getting New Jersey Payday Loans without visiting a bank, straight to your bank account.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad