POKL - Informacja dotycząca zasad naboru i realizacji projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej i Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie na rok 2013 w ramach Priorytetu VII PO KL

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start

Informacja dotycząca zasad naboru i realizacji projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej i Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie na rok 2013 w ramach Priorytetu VII PO KL

Drukuj
Email
Piątek, 14 Grudzień 2012 16:14
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy pragnie poinformować o zasadach przystąpienia do realizacji projektów systemowych w ramach Poddziałania 7.1.1 oraz 7.1.2 PO KL w 2013 roku. Procedura przygotowania i oceny oraz realizacja projektów systemowych w 2013 roku odbywać się będzie w oparciu o zapisy Zasad przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w ramach Programu Kapitał Ludzki 2007-2013 z dnia 1 stycznia 2013 r., zwanych dalej Zasadami, stanowiących część Systemu Realizacji PO KL.


Zapotrzebowanie na środki finansowe w ramach Poddziałania 7.1.1

Zapotrzebowanie na środki finansowe w ramach Poddziałania 7.1.2

Podział środków na realizację projektów systemowych w ramach Poddziałania 7.1.1 w latach 2013 – 2014 oraz Poddziałania 7.1.2 na 2013 rok
 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad