POKL - Informacja dotycząca zasad naboru i realizacji projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej i Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie na rok 2013 w ramach Priorytetu VII PO KL

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start

Informacja dotycząca zasad naboru i realizacji projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej i Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie na rok 2013 w ramach Priorytetu VII PO KL

Drukuj
Email
Piątek, 14 Grudzień 2012 16:14
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy pragnie poinformować o zasadach przystąpienia do realizacji projektów systemowych w ramach Poddziałania 7.1.1 oraz 7.1.2 PO KL w 2013 roku. Procedura przygotowania i oceny oraz realizacja projektów systemowych w 2013 roku odbywać się będzie w oparciu o zapisy Zasad przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w ramach Programu Kapitał Ludzki 2007-2013 z dnia 1 stycznia 2013 r., zwanych dalej Zasadami, stanowiących część Systemu Realizacji PO KL.


Zapotrzebowanie na środki finansowe w ramach Poddziałania 7.1.1

Zapotrzebowanie na środki finansowe w ramach Poddziałania 7.1.2

Podział środków na realizację projektów systemowych w ramach Poddziałania 7.1.1 w latach 2013 – 2014 oraz Poddziałania 7.1.2 na 2013 rok
  Anavar Pharmaceuticalcash advance loans . But it is worth noting that these tests were carried out on the blood cells. Therefore, it's too early to say about scientific evidence of Viagra In Canada influence on blood clots.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad