POKL - Innowacje Dolnego Śląska

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start

Innowacje Dolnego Śląska

Drukuj
Email

Interesujesz się kwestią rozwiązywania problemów społecznych?
Szukasz inspiracji w tym obszarze?
Chcesz dowiedzieć się, jakie interesujące rozwiązania proponują dolnośląscy innowatorzy społeczni?
Poniżej można zapoznać się ze zgłoszonymi przez realizatorów projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej innowacyjnymi narzędziami, programami i rozwiązaniami wypracowanymi w projektach realizowanych na Dolnym Śląsku  w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Produkty wypracowane w tego typu projektach udostępniane są w pełnej formie do bezpłatnego i pełnego wykorzystania przez zainteresowane instytucje i podmioty oraz uzyskały pozytywne rekomendacje Regionalnych Sieci Tematycznych.  

Realizatorzy projektów będący autorami innowacyjnych rozwiązań zachęcają do stosowania oraz deklarują gotowość udzielania wszelkich niezbędnych wyjaśnień i wsparcia w zakresie ich wdrożenia.

Tytuły produktów zawierają hiperłącza do uproszczonych opisów produktów wraz z danymi kontaktowymi realizatorów projektów.

Model kontraktowania usług rynku pracy na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych (zwłaszcza niepełnosprawnych)
Produkt przeznaczony do stosowania przez:  PUP, Agencje zatrudnienia, NGO, MŚP
Realizujących działania na rzecz: osób bezrobotnych (zwłaszcza niepełnosprawnych)

Model funkcjonowania szkoleń zdalnych dostępnych dla osób niewidomych i niedowidzących (platforma e-learningowa)
Produkt przeznaczony do stosowania przez:  NGO, OPS, PCPR, ZAZ
Realizujących działania na rzecz: osób niewidomych i niedowidzących

Centrum 5i” – model współpracy publicznych IRP/JPS i niepublicznych IRP i NGO na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych
Produkt przeznaczony do stosowania przez:  publiczne IRP/JPS, niepubliczne IRP, NGO
Realizujących działania na rzecz: bezrobotnych osób niepełnosprawnych

Zestaw rozwiązań w zakresie zwiększenia oferty istniejących instytucji działających na rzecz integracji społecznej prowadzącej do zatrudnienia długotrwale bezrobotnych kobiet 50+
Produkt przeznaczony do stosowania przez:  OPS, PUP
Realizujących działania na rzecz: długotrwale bezrobotnych kobiety po 50. roku życia

Model nauczania zdalnego uczniów o specyficznych potrzebach edukacyjnych (SPE- niepełnosprawnych, ze specyficznymi trudnościami i szczególnie zdolnych) oraz nauczanych indywidualnie
Produkt przeznaczony do stosowania przez:  organy prowadzące szkoły podstawowe i gimnazjalne
Realizujących działania na rzecz: uczniów klas 4-6 szkoły podstawowej oraz gimnazjów ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi (nauczani indywidualnie, z różnego rodzaju dysfunkcjami, niepełnosprawni, z orzeczeniem o potrzebie indywidualnego nauczania, ze specyficznymi trudnościami w uczeniu oraz o szczególnych uzdolnieniach)

EIPD - oprogramowanie osadzone na platformie internetowej www.eipd.pl, wspierające pracę doradców zawodowych, liderów klubów pracy oraz pośredników pracy
Produkt przeznaczony do stosowania przez:  OHP, PUP, PCPR, OPS, NGO, MOW, MOS, Szkoła gimnazjalna, Szkoła ponadgimnazjalna, Podmiot prowadzący działalność w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej
Realizujących działania na rzecz: młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym w wieku od 15 do 24 lat

Model aktywizacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami oparty na specjalistycznej asystenturze świadczonej przez trenera aktywności.
Produkt przeznaczony do stosowania przez:  Publiczne i niepubliczne instytucje rynku pracy oraz instytucje pomocy i integracji społecznej (OPS,  PCPR, PUP, CIS, KIS, NGO itp.)
Realizujących działania na rzecz: osób z niepełnosprawnościami  znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej

 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad