POKL - Innowacje Dolnego Śląska

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start

Innowacje Dolnego Śląska

Drukuj
Email

Interesujesz się kwestią rozwiązywania problemów społecznych?
Szukasz inspiracji w tym obszarze?
Chcesz dowiedzieć się, jakie interesujące rozwiązania proponują dolnośląscy innowatorzy społeczni?
Poniżej można zapoznać się ze zgłoszonymi przez realizatorów projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej innowacyjnymi narzędziami, programami i rozwiązaniami wypracowanymi w projektach realizowanych na Dolnym Śląsku  w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Produkty wypracowane w tego typu projektach udostępniane są w pełnej formie do bezpłatnego i pełnego wykorzystania przez zainteresowane instytucje i podmioty oraz uzyskały pozytywne rekomendacje Regionalnych Sieci Tematycznych.  

Realizatorzy projektów będący autorami innowacyjnych rozwiązań zachęcają do stosowania oraz deklarują gotowość udzielania wszelkich niezbędnych wyjaśnień i wsparcia w zakresie ich wdrożenia.

Tytuły produktów zawierają hiperłącza do uproszczonych opisów produktów wraz z danymi kontaktowymi realizatorów projektów.

Model kontraktowania usług rynku pracy na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych (zwłaszcza niepełnosprawnych)
Produkt przeznaczony do stosowania przez:  PUP, Agencje zatrudnienia, NGO, MŚP
Realizujących działania na rzecz: osób bezrobotnych (zwłaszcza niepełnosprawnych)

Model funkcjonowania szkoleń zdalnych dostępnych dla osób niewidomych i niedowidzących (platforma e-learningowa)
Produkt przeznaczony do stosowania przez:  NGO, OPS, PCPR, ZAZ
Realizujących działania na rzecz: osób niewidomych i niedowidzących

Centrum 5i” – model współpracy publicznych IRP/JPS i niepublicznych IRP i NGO na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych
Produkt przeznaczony do stosowania przez:  publiczne IRP/JPS, niepubliczne IRP, NGO
Realizujących działania na rzecz: bezrobotnych osób niepełnosprawnych

Zestaw rozwiązań w zakresie zwiększenia oferty istniejących instytucji działających na rzecz integracji społecznej prowadzącej do zatrudnienia długotrwale bezrobotnych kobiet 50+
Produkt przeznaczony do stosowania przez:  OPS, PUP
Realizujących działania na rzecz: długotrwale bezrobotnych kobiety po 50. roku życia

Model nauczania zdalnego uczniów o specyficznych potrzebach edukacyjnych (SPE- niepełnosprawnych, ze specyficznymi trudnościami i szczególnie zdolnych) oraz nauczanych indywidualnie
Produkt przeznaczony do stosowania przez:  organy prowadzące szkoły podstawowe i gimnazjalne
Realizujących działania na rzecz: uczniów klas 4-6 szkoły podstawowej oraz gimnazjów ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi (nauczani indywidualnie, z różnego rodzaju dysfunkcjami, niepełnosprawni, z orzeczeniem o potrzebie indywidualnego nauczania, ze specyficznymi trudnościami w uczeniu oraz o szczególnych uzdolnieniach)

EIPD - oprogramowanie osadzone na platformie internetowej www.eipd.pl, wspierające pracę doradców zawodowych, liderów klubów pracy oraz pośredników pracy
Produkt przeznaczony do stosowania przez:  OHP, PUP, PCPR, OPS, NGO, MOW, MOS, Szkoła gimnazjalna, Szkoła ponadgimnazjalna, Podmiot prowadzący działalność w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej
Realizujących działania na rzecz: młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym w wieku od 15 do 24 lat

Model aktywizacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami oparty na specjalistycznej asystenturze świadczonej przez trenera aktywności.
Produkt przeznaczony do stosowania przez:  Publiczne i niepubliczne instytucje rynku pracy oraz instytucje pomocy i integracji społecznej (OPS,  PCPR, PUP, CIS, KIS, NGO itp.)
Realizujących działania na rzecz: osób z niepełnosprawnościami  znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej

  Cheap OxymetholonePayday Loans Illinois should not be obtained by people who do not have the capacity to repay the lenders. Of course, the choice is not that easy, as there exist great number of different preparations. Notwithstanding, Cialis is the one that definitely differs from all other products.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad