POKL - Regionalne Ośrodki EFS

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Działania informacyjno-promocyjne Regionalne Ośrodki EFS

Regionalne Ośrodki EFS

Drukuj
Email

Ośrodki EFS spełniają kilka funkcji, pomagając nie tylko podmiotom (projektodawcom), które dopiero chcą skorzystać z wsparcia EFS, ale także tym, którzy otrzymali już dotację.
Do głównych działań Regionalnych Ośrodków EFS należą min. :
- promowanie wiedzy o możliwościach związanych z działalnością EFS wśród instytucji regionalnych;
- organizacja szkoleń dla projektodawców z zakresu informacji i promocji EFS;
- pomoc w przygotowaniu wniosków o dotację;
- wspieranie rozwoju lokalnego, a także rozwój partnerstwa na szczeblu lokalnym i regionalnym;
- pomoc w diagnozowaniu problemów na lokalnym/regionalnym rynku pracy i dostosowywanie działań, tak aby skutecznie przeciwdziałać tym problemom.
Pomoc Regionalnych Ośrodków EFS świadczona jest bezpłatnie.


Regionalny Ośrodek EFS we Wrocławiu prowadzony przez Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych
Pl. Solidarności  1/3/5, pok. 415, 53-661 Wrocław
telefon: (071) 780 90 79
e-mail: info_wroclaw@roefs.pl 
strona www - www.wroclaw.roefs.pl i www.rcwip.pl


Regionalny Ośrodek EFS w Legnicy prowadzony przez Agencję Rozwoju Regionalnego ARLEG S.A. i Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich
ul. T. Kościuszki 25/1
telefon: (076) 862 58 15
e-mail: roefs@lsio.org.pl
strona www - www.legnica.roefs.pl 


Regionalny Ośrodek EFS w Wałbrzychu prowadzony przez Stowarzyszenie Unia Przedsiębiorców Dolnego Śląska
ul. Dmowskiego 22
58-300 Wałbrzych
telefon: (074) 66 66 044
e-mail:   szkolenia_walbrzych@roefs.pl
strona www - www.walbrzych.roefs.pl


Regionalny Ośrodek EFS w Jeleniej Górze prowadzony przez  Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych
ul. Bankowa 36, III piętro
58-500 Jelenia Góra
telefon: (075) 642 20 00
e-mail: info_jeleniagora@roefs.pl 
strona www - www.jeleniagora.roefs.pl i www.rcwip.pl 
 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad