POKL - Priorytet VII

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Drukuj
Email


 Konkurs otwarty nr I/7.2.1/08
Runda
Lista rankingowa
Wykorzystana alokacja
Podpisane umowy
I
Lista z dnia 18.11.2008
Dostępna kwota alokacji 14 835 000,00 PLN ( w tym 5% na odwołania) umożliwia realizację projektów od pozycji 1 do pozycji 12 na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 14 069 668,00 PLN
Zawarte umowy
Szczegóły >>
II
Lista z dnia 16.01.2009
Runda I wyczerpała dostępną alokację dla Poddziałania 7.2.1. i uniemożliwia realizację projektów z załączonej listy rankingowej z Rundy II
 
III
Lista z dnia 16.01.2009
Runda I wyczerpała dostępną alokację dla Poddziałania 7.2.1. i uniemożliwia realizację projektów z załączonej listy rankingowej z Rundy III
 
IV
Lista z dnia 24.06.2009
Runda I wyczerpała dostępną alokację dla Poddziałania 7.2.1. i uniemożliwia realizację projektów z załączonej listy rankingowej z Rundy IV
 
 Procedura odwoławcza
 Lista z dnia 16.01.2009
Żaden z wniosków nie został rekomendowany do dofinansowania
 
 Lista z dnia 24.06.2009
Żaden z wniosków nie został rekomendowany do dofinansowania
 
 I Lista z dnia 24.06.2009 Zawarte umowy
Szczegóły >>

 IIILista z dnia 24.06.2009  


 Konkurs otwarty nr I/7.2.2/08
Runda
Lista rankingowa
Wykorzystana alokacja
Podpisane umowy
I
Lista z dnia 19.09.2008
Dostępna alokacja w kwocie 5 842 800,00 zł umożliwia realizację projektów od poz. 1 do poz. 2 na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 2 176 425,63 zł
LISTA UNIEWAŻNIONA czytaj więcej...
 
Lista z dnia 21.11.2008
Żaden z wniosków nie został rekomendowany do dofinansowania
 
II
Lista z dnia 15.12.2008Dostępna alokacja  w kwocie 5 842 800,00 PLN umożliwia realizację projektu z pozycji 1 na kwotę wnioskowanego dofinansowania 996 486,80 PLNZawarte umowy
Szczegóły >>
III
Lista z dnia 15.12.2008Dostępna alokacja  w kwocie 4 846 313,20 PLN umożliwia realizację projektu z pozycji 1 na kwotę wnioskowanego dofinansowania 202 090,00 PLN
Zawarte umowy
Szczegóły >>
IV
Lista z dnia 06.01.2009Żaden z wniosków nie został rekomendowany do dofinansowania 
V
Lista z dnia 08.04.2009
Dostępna alokacja w kwocie 4 644 223,20 PLN umożliwia realizację projektu z pozycji 1 na kwotę wnioskowanego dofinansowania 302 765,98 PLN
Zawarte umowy
Szczegóły >>
Procedura odwoławcza
 Lista z dnia 08.04.2009  
 Lista z dnia 24.06.2009
   Konkurs otwarty nr II/7.3/08
 RundaLista rankingowa  Wykorzystana alokacja Podpisane umowy
 ILista z dnia 05.06.2008Dostępna alokacja w kwocie 5 934 000,00 zł umożliwia realizację projektów od poz. 1 do poz. 4 na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 199 984,00 zł Zawarte umowy
Szczegóły >>
 IILista z dnia 03.07.2008Dostępna alokacja w kwocie 5 734 016,00 zł umożliwia realizację projektów od poz. 1 do poz. 8 na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 386 156,46 zł Zawarte umowy
Szczegóły >>

III
Lista z dnia 28.08.2008
Dostępna alokacja w kwocie 5 347 859,51 zł umożliwia realizację projektów od poz. 1 do poz. 9 na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 432 383,77 zł
Zawarte umowy
Szczegóły >>

IV
Lista z dnia 05.11.2008
Dostępna alokacja  w kwocie 4 915 475,77 PLN umożliwia realizację projektu z pozycji 1 na kwotę wnioskowanego dofinansowania 49 989,85 zł
 

V
Lista z dnia 07.11.2008
Dostępna alokacja 4 865 485,92 PLN umożliwia realizację projektów od pozycji 1 do pozycji 4 na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 196 114, 00 zł
 

VI
Lista z dnia 17.12.2008
Dostępna alokacja  w kwocie  4 980 033,35 PLN umożliwia realizację projektów od pozycji 1 do pozycji 5 na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 213 571,59 PLN
Zawarte umowy
Szczegóły >>

VII
Lista z dnia 17.04.2009
Dostępna alokacja w kwocie 4 766 461,76 PLN umożliwia realizację projektów od pozycji 1 do pozycji 2 na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 99 870,00 PLN
Zawarte umowy
Szczegóły >>

VIII
Lista z dnia 21.04.2009
Dostępna alokacja w kwocie 4 666 591,76 PLN umożliwia realizację projektów od pozycji 1 do pozycji 2 na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 99 625,00 PLN
Zawarte umowy
Szczegóły >>
IX
Lista z dnia 07.07.2009
 Zawarte umowy
Szczegóły >>
X
Lista z dnia 07.07.2009 Zawarte umowy
Szczegóły >>
 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad