POKL - Priorytet VIII

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Drukuj
Email


Konkurs otwarty nr I/8.1.1/08
Runda
Lista rankingowa
Wykorzystana alokacja
Podpisane umowy
I
Lista z dnia 21.11.2008
(Typ B)
Lista z dnia 27.11.2008
(Typ B)  - korekta
Dostępna alokacja w kwocie 4 906 400,00 PLN umożliwia realizację projektów z pozycji od 1 do 4 załączonej listy rankingowej na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 4 425 217,03 PLNZawarte umowy
Szczegóły >>

Lista z dnia 09.01.2009 (Typ A)
Dostępna alokacja w kwocie 60 512 300, 00 PLN umożliwia realizację wszystkich projektów z pozycji  rekomendowanych do dofinansowania załączonej listy rankingowej na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 49 643 784,15 PLN
II
 Lista z dnia 16.01.2009 (Typ B) Dostępna alokacja w kwocie 4 906 400, 00 PLN została wyczerpana w Rundzie I i nie umożliwia realizacji projektów z załączonej listy rankingowej z Rundy IIZawarte umowy
Szczegóły >>
Lista z dnia 13.03.2009 (Typ A)Dostępna alokacja w kwocie 12 158 853,70 PLN umożliwia realizację wszystkich projektów rekomendowanych do dofinansowania (poz.od 1 do 5 oraz 7,8 i 10) załączonej listy rankingowej Rundy II na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 8 186 781,67 PLN
III
Lista z dnia 21.04.2009 (Typ A)Dostępna alokacja w kwocie 2 767 593,99 PLN umożliwia realizację  projektów rekomendowanych do
dofinansowania z poz. 1 i poz. 2 załączonej listy rankingowej Rundy III na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 1 578 116,18 PLN
Zawarte umowy
Szczegóły >>
IV
Lista z dnia 21.04.2009 (Typ A)Żaden z wniosków nie został rekomendowany do dofinansowania 
Lista z dnia 17.06.2009 (Typ B)Żaden z wniosków nie został rekomendowany do dofinansowania 
 Procedura odwoławcza

I

Lista z dnia 13.03.2009 (Typ A)Żaden z wniosków nie został rekomendowany do dofinansowania 
Lista z dnia 25.05.2009 (Typ A)  
Lista z dnia 17.06.2009 (Typ B)Żaden z wniosków nie został rekomendowany do dofinansowania 

II
Lista z dnia 31.07.2009 (Typ A)
Żaden z wniosków nie został rekomendowany do dofinansowania 

 

 

 

 Konkurs otwarty nr I/8.1.2/08
Runda
Lista rankingowaWykorzystana alokacja
Podpisane umowy
I
Lista z dnia 16.10.2008

Lista uzupełniona
z dnia 21.10.2008
Dostępna alokacja w kwocie 23 034 800,00 PLN umożliwia realizację projektów z pozycji 1,2,3,5 i 18 załączonej listy rankingowej na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 4 688 277,97,00 PLN

Zawarte umowy
Szczegóły >>

III
Lista z dnia 09.01.2009Dostępna alokacja  w kwocie 18 693 160,73 PLN umożliwia realizację projektów z pozycji 1 i 3 załączonej listy rankingowej na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 2 965 638,94 PLN

Zawarte umowy
Szczegóły >>

V
Lista z dnia 25.03.2009Dostępna alokacja w kwocie 15 727 521,79 PLN umożliwia realizację projektów z pozycji od 1 do 3 załączonej listy rankingowej - runda V oraz z pozycji od 1 do 4 załączonej listy rankingowej - runda VI na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 3 855 747,91 PLNZawarte umowy
Szczegóły >>
VI
Lista z dnia 25.03.2009Zawarte umowy
Szczegóły >>
VII
Lista z dnia 25.03.2009 Żaden z wniosków nie został rekomendowany do dofinansowania  
Procedura odwoławcza
 ILista z dnia 22.05.2009 Żaden z wniosków nie został rekomendowany do dofinansowania   
 IILista z dnia 22.05.2009Żaden z wniosków nie został rekomendowany do dofinansowania   
III
Lista z dnia 22.05.2009Żaden z wniosków nie został rekomendowany do dofinansowania 


Konkurs otwarty nr II/8.1.3/08
RundaLista rankingowaWykorzystana alokacjaPodpisane umowy
I
Lista z dnia 05.06.2008 

Zawarte umowy
Szczegóły >>

II
Lista z dnia 09.07.2008  
III
Lista z dnia 28.08.2008  
Procedura odwoławcza
III
Lista z dnia 30.04.2009Dostępna alokacja w kwocie 116 974,35 PLN nie umożliwia realizacji projektu rekomendowanego do dofinansowania z poz. 1 załączonej listy rankingowej 


Konkurs otwarty nr I/8.2.1/08
RundaLista rankingowaWykorzystana alokacjaPodpisane umowy
ILista z dnia 19.09.2008Dostępna alokacja w kwocie 6 937 100,00 zł umożliwia realizację projektów z pozycji 1,2 i 4 listy rankingowej na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 1 178 865,00 zł

Zawarte umowy Szczegóły >>

IVLista z dnia 31.12.2008

Dostępna alokacja w kwocie 5 959 837,84 PLN umożliwia realizację projektów z pozycji od 1 do 2 załączonej listy rankingowej z rundy 4 oraz z pozycji 1 załączonej listy rankingowej z rundy 5 na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 2 189 972,00 PLN

Zawarte umowy
Szczegóły >>
VLista z dnia 31.12.2008Zawarte umowy
Szczegóły >>
VILista z dnia 10.03.2008Dostępna alokacja w kwocie 3 769 865,84 PLN umożliwia realizację projektów z pozycji  1  załączonej listy rankingowej -runda VI oraz z pozycji od 1 do 2 załączonej listy rankingowej - runda VII na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 2 066 545,66 PLN
VIILista z dnia 10.03.2008
VIIILista z dnia 10.03.2008

Żaden z wniosków nie został rekomendowany do dofinansowania


Procedura odwoławcza
ILista z dnia 31.12.2008

Żaden z wniosków nie został rekomendowany do dofinansowania
Konkurs otwarty nr II/8.2.1/08 

Runda

Lista rankingowa

Wykorzystana alokacja

Podpisane umowy

I

Lista z dnia 16.12.2008

Dostępna alokacja  w kwocie 3 260 860,00 PLN umożliwia realizację projektu z pozycji 1 załączonej listy rankingowej z Rundy nr 1 na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 999.125,84 zł

Zawarte umowy
Szczegóły >>

II

 


III

 


IV

Lista z dnia 04.03.2009

Żaden z wniosków nie został rekomendowany do dofinansowania

 


V

Lista z dnia 04.03.2009

Żaden z wniosków nie został rekomendowany do dofinansowania

 


  personal loans online . The new drug with unique properties was developed to help men to get rid of all sexual disorders, and its name is Cialis Super Force. Now you do not have to buy two different medications to solve sexual problems.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad