POKL - Priorytet VIII

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Drukuj
Email


Konkurs otwarty nr I/8.1.1/08
Runda
Lista rankingowa
Wykorzystana alokacja
Podpisane umowy
I
Lista z dnia 21.11.2008
(Typ B)
Lista z dnia 27.11.2008
(Typ B)  - korekta
Dostępna alokacja w kwocie 4 906 400,00 PLN umożliwia realizację projektów z pozycji od 1 do 4 załączonej listy rankingowej na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 4 425 217,03 PLNZawarte umowy
Szczegóły >>

Lista z dnia 09.01.2009 (Typ A)
Dostępna alokacja w kwocie 60 512 300, 00 PLN umożliwia realizację wszystkich projektów z pozycji  rekomendowanych do dofinansowania załączonej listy rankingowej na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 49 643 784,15 PLN
II
 Lista z dnia 16.01.2009 (Typ B) Dostępna alokacja w kwocie 4 906 400, 00 PLN została wyczerpana w Rundzie I i nie umożliwia realizacji projektów z załączonej listy rankingowej z Rundy IIZawarte umowy
Szczegóły >>
Lista z dnia 13.03.2009 (Typ A)Dostępna alokacja w kwocie 12 158 853,70 PLN umożliwia realizację wszystkich projektów rekomendowanych do dofinansowania (poz.od 1 do 5 oraz 7,8 i 10) załączonej listy rankingowej Rundy II na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 8 186 781,67 PLN
III
Lista z dnia 21.04.2009 (Typ A)Dostępna alokacja w kwocie 2 767 593,99 PLN umożliwia realizację  projektów rekomendowanych do
dofinansowania z poz. 1 i poz. 2 załączonej listy rankingowej Rundy III na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 1 578 116,18 PLN
Zawarte umowy
Szczegóły >>
IV
Lista z dnia 21.04.2009 (Typ A)Żaden z wniosków nie został rekomendowany do dofinansowania 
Lista z dnia 17.06.2009 (Typ B)Żaden z wniosków nie został rekomendowany do dofinansowania 
 Procedura odwoławcza

I

Lista z dnia 13.03.2009 (Typ A)Żaden z wniosków nie został rekomendowany do dofinansowania 
Lista z dnia 25.05.2009 (Typ A)  
Lista z dnia 17.06.2009 (Typ B)Żaden z wniosków nie został rekomendowany do dofinansowania 

II
Lista z dnia 31.07.2009 (Typ A)
Żaden z wniosków nie został rekomendowany do dofinansowania 

 

 

 

 Konkurs otwarty nr I/8.1.2/08
Runda
Lista rankingowaWykorzystana alokacja
Podpisane umowy
I
Lista z dnia 16.10.2008

Lista uzupełniona
z dnia 21.10.2008
Dostępna alokacja w kwocie 23 034 800,00 PLN umożliwia realizację projektów z pozycji 1,2,3,5 i 18 załączonej listy rankingowej na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 4 688 277,97,00 PLN

Zawarte umowy
Szczegóły >>

III
Lista z dnia 09.01.2009Dostępna alokacja  w kwocie 18 693 160,73 PLN umożliwia realizację projektów z pozycji 1 i 3 załączonej listy rankingowej na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 2 965 638,94 PLN

Zawarte umowy
Szczegóły >>

V
Lista z dnia 25.03.2009Dostępna alokacja w kwocie 15 727 521,79 PLN umożliwia realizację projektów z pozycji od 1 do 3 załączonej listy rankingowej - runda V oraz z pozycji od 1 do 4 załączonej listy rankingowej - runda VI na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 3 855 747,91 PLNZawarte umowy
Szczegóły >>
VI
Lista z dnia 25.03.2009Zawarte umowy
Szczegóły >>
VII
Lista z dnia 25.03.2009 Żaden z wniosków nie został rekomendowany do dofinansowania  
Procedura odwoławcza
 ILista z dnia 22.05.2009 Żaden z wniosków nie został rekomendowany do dofinansowania   
 IILista z dnia 22.05.2009Żaden z wniosków nie został rekomendowany do dofinansowania   
III
Lista z dnia 22.05.2009Żaden z wniosków nie został rekomendowany do dofinansowania 


Konkurs otwarty nr II/8.1.3/08
RundaLista rankingowaWykorzystana alokacjaPodpisane umowy
I
Lista z dnia 05.06.2008 

Zawarte umowy
Szczegóły >>

II
Lista z dnia 09.07.2008  
III
Lista z dnia 28.08.2008  
Procedura odwoławcza
III
Lista z dnia 30.04.2009Dostępna alokacja w kwocie 116 974,35 PLN nie umożliwia realizacji projektu rekomendowanego do dofinansowania z poz. 1 załączonej listy rankingowej 


Konkurs otwarty nr I/8.2.1/08
RundaLista rankingowaWykorzystana alokacjaPodpisane umowy
ILista z dnia 19.09.2008Dostępna alokacja w kwocie 6 937 100,00 zł umożliwia realizację projektów z pozycji 1,2 i 4 listy rankingowej na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 1 178 865,00 zł

Zawarte umowy Szczegóły >>

IVLista z dnia 31.12.2008

Dostępna alokacja w kwocie 5 959 837,84 PLN umożliwia realizację projektów z pozycji od 1 do 2 załączonej listy rankingowej z rundy 4 oraz z pozycji 1 załączonej listy rankingowej z rundy 5 na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 2 189 972,00 PLN

Zawarte umowy
Szczegóły >>
VLista z dnia 31.12.2008Zawarte umowy
Szczegóły >>
VILista z dnia 10.03.2008Dostępna alokacja w kwocie 3 769 865,84 PLN umożliwia realizację projektów z pozycji  1  załączonej listy rankingowej -runda VI oraz z pozycji od 1 do 2 załączonej listy rankingowej - runda VII na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 2 066 545,66 PLN
VIILista z dnia 10.03.2008
VIIILista z dnia 10.03.2008

Żaden z wniosków nie został rekomendowany do dofinansowania


Procedura odwoławcza
ILista z dnia 31.12.2008

Żaden z wniosków nie został rekomendowany do dofinansowania
Konkurs otwarty nr II/8.2.1/08 

Runda

Lista rankingowa

Wykorzystana alokacja

Podpisane umowy

I

Lista z dnia 16.12.2008

Dostępna alokacja  w kwocie 3 260 860,00 PLN umożliwia realizację projektu z pozycji 1 załączonej listy rankingowej z Rundy nr 1 na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 999.125,84 zł

Zawarte umowy
Szczegóły >>

II

 


III

 


IV

Lista z dnia 04.03.2009

Żaden z wniosków nie został rekomendowany do dofinansowania

 


V

Lista z dnia 04.03.2009

Żaden z wniosków nie został rekomendowany do dofinansowania

 


 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad