POKL - Priorytet IX

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Drukuj
Email
Konkurs pilotażowy nr I/9.5/07
Lista rankingowa
Wykorzystana alokacja
Podpisane umowy
Lista z dnia 07.02.2008
  

Konkurs otwarty nr I/9.1.1/08
Runda
Lista rankingowa
Wykorzystana alokacja
Podpisane umowy
I
Lista z dnia 05.06.2008 Zawarte umowy

Konkurs otwarty nr II/9.1.1/08
Runda
Lista rankingowa
Wykorzystana alokacja
Podpisane umowy
 Lista z dnia 19.09.2008
(Typ A)
Lista unieważniona
Typ A - dostępna alokacja w kwocie 8 633 938,14 zł umożliwia realizację projektów z  pozycji 1, 2, 5, 7, 8,14, 30 Typ B - dostępna alokacja w kwocie 13 742 170,20 zł umożliwia realizację projektów z  pozycji 3, 4, 6, 9Zawarte umowy
 Lista z dnia 08.01.2009
(Typ A)
Dostępna alokacja w kwocie 8 633 939,27 zł umożliwia realizację wszystkich rekomendowanych projektów
Lista z dnia 08.01.2009
(Typ B)
Dostępna alokacja w kwocie 13 742 170,20 zł umożliwia realizację wszystkich rekomendowanych projektów
II
Lista z dnia 27.04.2009
(Typ A)
Żaden z wniosków nie został rekomendowany do dofinansowania 
Lista z dnia 27.04.2009
(Typ B)
W ramach dostępnej alokacji dofinansowane mogą zostać 4 pierwsze rekomendowane wnioski z listy 
III
Lista z dnia 27.04.2009
(Typ A)
W ramach dostępnej alokacji dofinansowane mogą zostać 3 pierwsze rekomendowane wnioski z listy 
Lista z dnia 27.04.2009
(Typ B)
Z powodu wyczerpania środków z alokacji przeznaczonej na konkurs nie ma możliwości dofinansowania żadnego z rekomendowanych wniosków 
IV
Lista z dnia 27.04.2009
(Typ A)
Żaden z wniosków nie został rekomendowany do dofinansowania 
Lista z dnia 27.04.2009
(Typ B)
Z powodu wyczerpania środków z alokacji przeznaczonej na konkurs nie ma możliwości dofinansowania żadnego z rekomendowanych wniosków 
V
Lista z dnia 27.04.2009
(Typ A)
Żaden z wniosków nie został rekomendowany do dofinansowania 
Lista z dnia 27.04.2009
(Typ B)

Z powodu wyczerpania środków z alokacji przeznaczonej na konkurs nie ma możliwości dofinansowania żadnego z rekomendowanych wniosków

 
 Procedura odwoławcza
 Lista z dnia 27.04.2009
(Typ A)

Żaden z wniosków nie został rekomendowany do dofinansowania

 
 I Lista z dnia 30.04.2009

Żaden z wniosków nie został rekomendowany do dofinansowania

 
 IIILista z dnia 27.04.2009
(Typ A)
  

Konkurs otwarty nr I/9.1.2/08
Runda
Lista rankingowa
Wykorzystana alokacja
Podpisane umowy

Lista z dnia 05.06.2008

Dostępna alokacja umożliwia realizację wszystkich rekomendowanych projektów

Zawarte umowy
Procedura odwoławcza
 Lista z dnia 29.04.2009

Dostępna alokacja umożliwia realizację wszystkich rekomendowanych projektów

 


Konkurs otwarty nr II/9.1.2/08
RundaLista rankingowaWykorzystana alokacjaPodpisane umowy

Lista z dnia 10.09.2008
Lista unieważniona

Dostępna alokacja w kwocie 43 886 674,40 zł umożliwia realizację projektów od poz. 1 do poz. 20

Zawarte umowy


Lista z dnia 09.01.2009
Lista z dnia 04.03.2009
Dostępna alokacja w kwocie 43 886 674,40 zł umożliwia realizację wszystkich rekomendowanych projektów 
II
Lista z dnia 29.04.2009Dostępna alokacja umożliwia realizację wszystkich rekomendowanych projektów 
IIILista z dnia 29.04.2009Dostępna alokacja umożliwia realizację wszystkich rekomendowanych projektów 
IVLista z dnia 29.04.2009Dostępna alokacja umożliwia realizację wszystkich rekomendowanych projektów 
VLista z dnia 29.04.2009Dostępna alokacja umożliwia realizację wszystkich rekomendowanych projektów 
Procedura odwoławcza
I
Lista z dnia 29.04.2009
Żaden z wniosków nie został rekomendowany do dofinansowania
 


Lista z dnia 30.04.2009

Wartość pierwszego na liście wniosku rekomendowanego do wsparcia w ramach procedury odwoławczej dla I rundy konkursu przekracza 125% wartości rezerwy przeznaczonej na odwołania – w związku z tym żaden z wniosków rekomendowanych do wsparcia w ramach procedury odwoławczej nie może być dofinansowany
 
II
Lista z dnia 29.04.2009Żaden z wniosków nie został rekomendowany do dofinansowania
 


Konkurs otwarty nr I/9.2/08
Runda
Lista rankingowa
Wykorzystana alokacja
Podpisane umowy
  Zawarte umowy

Konkurs otwarty nr II/9.2/08
Runda
Lista rankingowa
Wykorzystana alokacja
Podpisane umowy
 Lista z dnia 14.08.2008Dostępna alokacja w kwocie 46 944 125,10 zł umożliwia realizację projektów od poz. 1 do poz. 10Zawarte umowy
 Lista z dnia 16.10.2008

Lista z dnia 25.02.2009
(korekta)

Dostępna alokacja w kwocie 3 060 722,34 zł umożliwia realizację projektów od poz. 1 do 6 oraz poz. 9
 
 IVLista z dnia 30.01.2009Dostępna alokacja umożliwia realizację wszystkich rekomendowanych projektów 
 VLista z dnia 30.01.2009Dostępna alokacja umożliwia realizację wszystkich rekomendowanych projektów 
 VILista z dnia 30.01.2009Dostępna alokacja umożliwia realizację wszystkich rekomendowanych projektów 
 VIIILista z dnia 30.01.2009Dostępna alokacja umożliwia realizację wszystkich rekomendowanych projektów 
 IXLista z dnia 30.01.2009Dostępna alokacja umożliwia realizację wszystkich rekomendowanych projektów 
 XLista z dnia 30.01.2009Dostępna alokacja umożliwia realizację wszystkich rekomendowanych projektów 
XI
Lista z dnia 30.04.2009Dostępna alokacja umożliwia realizację wszystkich rekomendowanych projektów 
Procedura odwoławcza
 Lista z dnia 30.01.2009Dostępna alokacja umożliwia realizację wszystkich rekomendowanych projektów 
 IIILista z dnia 30.04.2009
  


Konkurs otwarty nr II/9.3/08
Runda
Lista rankingowa
Wykorzystana alokacja
Podpisane umowy
 ILista z dnia 14.08.2008
Dostępna alokacja w kwocie 17 409 264,30 zł umożliwia realizację projektów od poz. 1 do poz. 2
Zawarte umowy
 IILista z dnia 12.11.2008
Żaden z wniosków nie został rekomendowany do dofinansowania
 
 IIILista z dnia 12.11.2008
Żaden z wniosków nie został rekomendowany do dofinansowania 
 VLista z dnia 27.04.2009
Dostępna alokacja umożliwia realizację wszystkich rekomendowanych projektów
 
Procedura odwoławcza
I
Lista z dnia 27.04.2009
  
 
Konkurs otwarty nr II/9.4/08
Runda
Lista rankingowa
Wykorzystana alokacja
Podpisane umowy
 Lista z dnia 14.08.2008 Lista unieważniona
Dostępna alokacja w kwocie 9 125 829,90 zł umożliwia realizację projektów od poz. 1 do poz. 10
Zawarte umowy
 ILista z dnia 12.11.2008  
 IILista z dnia 19.11.2008Dostępna alokacja w kwocie 1 558 513,31 umożliwia realizację projektów od poz. 1 do poz. 2
 
 IIILista z dnia 04.03.2009

Lista z dnia 13.03.2009 (korekta)
Dostępna alokacja w kwocie 300 033,56 uniemożliwia realizację rekomendowanych projektów
 
 IVLista z dnia 28.04.2009Z powodu wyczerpania środków z alokacji przeznaczonej na konkurs nie ma możliwości dofinansowania żadnego z rekomendowanych wniosków
 
 VLista z dnia 28.04.2009Z powodu wyczerpania środków z alokacji przeznaczonej na konkurs nie ma możliwości dofinansowania żadnego z rekomendowanych wniosków
 

Konkurs otwarty nr I/9.5/08
Runda
Lista rankingowa
Wykorzystana alokacja
Podpisane umowy
 Lista z dnia 05.06.2008
 Zawarte umowy

Konkurs otwarty nr II/9.5/08
Runda
Lista rankingowa
Wykorzystana alokacja
Podpisane umowy
 ILista z dnia 03.09.2008

Lista z dnia 13.03.2009 (korekta)
Dostępna alokacja w kwocie 6 815 766,00 zł umożliwia realizację projektów od poz. 1 do poz. 9
Zawarte umowy
 IILista z dnia 18.03.2009
Dostępna alokacja na konkurs nr II/9.5/08 w kwocie 1 908 108,44 PLN umożliwia realizację wszystkich rekomendowanych do dofinansowania projektów z list rankingowych - runda II, III i IV
 
 IIILista z dnia 18.03.2009
 
 IVLista z dnia 18.03.2009
 
 VLista z dnia 08.04.2009Dostępna alokacja w kwocie 1.262.308,92 zł  umożliwia realizację wszystkich rekomendowanych do dofinansowania wniosków
 
Procedura odwoławcza
 ILista z dnia 29.04.2009
  
 IIILista z dnia 29.04.2009
  
 IVLista z dnia 29.04.2009
  

  There are three major facts that should be watched out for in all payday loans in the United States. It is strictly forbidden to administrate Cialis Soft online in conjunction with medications, which are composed of nitrates - antidepressants, drastic analgetic pills, sleeping pills, and others.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad