POKL - Priorytet VI

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Drukuj
Email
Konkurs pilotażowy nr I/6.1.1/07
Lista rankingowa Wykorzystana alokacja Podpisane umowy
Lista z dnia 07.02.2008 Dostępna alokacja umożliwia realizację projektów od poz. 1 do poz. 10
Zawarte umowy
 
Szczegóły >>


 Konkurs otwarty nr I/6.1.1/08
Runda Lista rankingowa Wykorzystana alokacja Podpisane umowy
 I Lista z dnia 27.11.2008
(typ A)
Dostępna alokacja w kwocie 12 352 200,00 zł umożliwia realizację projektów od poz. 1 do poz. 10 na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 11 582 019,91 zł Zawarte umowy
Szczegóły >>Lista z dnia 27.11.2008
(typ B)
Dostępna alokacja w kwocie 2 000 000,00 zł (w tym 5% na odwołania oraz 5% na negocjacje) umożliwia realizację projektu z poz. 1 na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 977 002,30 zł
Lista z dnia 27.11.2008
(typ C)
Dostępna alokacja w kwocie 2 000 000,00 zł (w tym 5% na odwołania oraz 5% na negocjacje) umożliwia realizację projektu z poz. 1 na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 1 613 721,08 zł

II
Lista z dnia 20.01.2009
(typ A)
Dostępna alokacja w kwocie 12 352 200,00 zł (w tym 5% na odwołania oraz 5% na negocjacje) została wyczerpana w Rundzie nr 1 i nie umożliwia realizacji  projektów z załączonej listy rankingowej z Rundy nr 2
Zawarte umowy
Szczegóły >>
Lista z dnia 20.01.2009
(typ B)
Dostępna alokacja w kwocie 1 022 997,70 zł (w tym 5% na odwołania oraz 5% na negocjacje) umożliwia realizację projektu z poz. 1 na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 557 857,42 zł
Lista z dnia 20.01.2009
(typ C)
Dostępna alokacja w kwocie 2 000 000,00 zł (w tym 5% na odwołania oraz 5% na negocjacje) została wyczerpana w Rundzie nr 1 i nie umożliwia realizacji  projektów z załączonej listy rankingowej z Rundy nr 2
 III Lista z dnia 17.06.2009
(typ A)
Dostępna alokacja w kwocie 12 352 200,00 zł (w tym 5% na odwołania oraz 5% na negocjacje) została wyczerpana w Rundzie nr 1 i nie umożliwia realizacji  projektów z załączonej listy rankingowej z Rundy nr 3
 
Lista z dnia 17.06.2009
(typ C)
Dostępna alokacja w kwocie 2 000 000,00 zł (w tym 5% na odwołania oraz 5% na negocjacje) została wyczerpana w Rundzie nr 1 i nie umożliwia realizacji  projektów z załączonej listy rankingowej z Rundy nr 3
 
 IV Lista z dnia 17.06.2009
(typ A)
Dostępna alokacja w kwocie 12 352 200,00 zł (w tym 5% na odwołania oraz 5% na negocjacje) została wyczerpana w Rundzie nr 1 i nie umożliwia realizacji  projektów z załączonej listy rankingowej z Rundy nr 4
 
Lista z dnia 17.06.2009
(typ B)
Żaden z wniosków nie został rekomendowany do dofinansowania  
Lista z dnia 17.06.2009
(typ C)
Żaden z wniosków nie został rekomendowany do dofinansowania  
 Procedura odwoławczaI
Lista z dnia 20.01.2009
(typ A)
 
 Żaden z wniosków nie został rekomendowany do dofinansowania  
Lista z dnia 20.01.2009
(typ C)

 Żaden z wniosków nie został rekomendowany do dofinansowania  
Lista z dnia 17.06.2009  Żaden z wniosków nie został rekomendowany do dofinansowania  
 II Lista z dnia 17.06.2009 Dostępna alokacja nie umożliwia realizacji rekomendowanego wniosku
 

 

 Konkurs otwarty nr I/6.1.2/08
 Runda Lista rankingowa Wykorzystana alokacja Podpisane umowy
 I Lista z dnia 05.06.2008 Dostępna alokacja w kwocie 5 958 100,00 zł umożliwia realizację projektów od poz. 1 do 2 na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 830 745,44 zł Zawarte umowy
Szczegóły >>
 II Lista z dnia 03.07.2008 Dostępna alokacja w kwocie 5 127 354,56 zł umożliwia realizację projektów od poz. 1 do 3 na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 1 292 744,49 zł Zawarte umowy
Szczegóły >>
 III Lista z dnia 14.08.2008  Dostępna alokacja w kwocie 3 928 360,82 zł umożliwia realizację projektów od poz. 1 do 2 na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 1 294 069,07 zł Zawarte umowy
Szczegóły >>
 IV Lista z dnia 27.11.2008 Żaden z wniosków nie został rekomendowany do dofinansowania
 V Lista z dnia 27.11.2008 Dostępna alokacja w kwocie 2 634 291,75 zł  umożliwia realizację projektu z poz. 1 na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 497 132,08 Zawarte umowy
Szczegóły >>
 VI Lista z dnia 31.12.2008 Dostępna alokacja w kwocie 2 138 714,08 zł umożliwia realizację projektów od poz. 1 do 2 na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 1 141 026,03 zł Zawarte umowy
Szczegóły >>
 VII Lista z dnia 31.12.2008 Dostępna alokacja w kwocie 997 688,05 zł umożliwia realizację projektu z poz. 1 na łączną kwotę wnioskowanego
dofinansowania 97 666,43 zł
Zawarte umowy
Szczegóły >>
VIII Lista z dnia 31.12.2008 Dostępna alokacja w kwocie 900 021,62 zł umożliwia realizację projektów od poz. 1 do 2 na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 550 888,16 zł Zawarte umowy
Szczegóły>>

 

 Konkurs otwarty nr I/6.2/08
 Runda Lista rankingowa Wykorzystana alokacja Podpisane umowy
 I Lista z dnia 28.08.2008 Dostępna alokacja w kwocie 29 063 700,00 zł umożliwia realizację projektów od poz.1 do poz.12 na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania
15 756 300,34 zł
Zawarte umowy
Szczegóły >>
 II Lista z dnia 07.01.2009
(typ A)
Lista z dnia 26.03.2009
korekta
Dostępna alokacja w kwocie 10 262 953,66 zł (w tym 5% na odwołania) umożliwia realizację projektów od poz. 1 do poz. 5 na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 8 386 031,56 zł Zawarte umowy
Szczegóły >>
Lista z dnia 07.01.2009
(typ B)
Dostępna alokacja w kwocie 1 500 000,00 zł (w tym 5% na odwołania oraz 5%  na negocjacje) umożliwia realizację projektu z  poz. 1  na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 962 627,14 zł  
III Lista z dnia 10.03.2009 Dostępna alokacja w kwocie 26 063 700,00 zł (w tym 5% na odwołania oraz 5% na negocjacje) została wyczerpana w Rundzie II i nie umożliwia realizacji  projektów z listy rankingowej z Rundy III  
IV Lista z dnia 22.05.2009 Dostępna alokacja w kwocie 26 063 700,00 zł (w tym 5% na odwołania oraz 5% na negocjacje) została wyczerpana w Rundzie II i nie umożliwia realizacji  projektów z listy rankingowej  z Rundy IV  
 Procedura odwoławcza
 I / II Lista z dnia 10.03.2009  Dostępna alokacja nie umożliwia realizacji rekomendowanych wniosków  
 II Lista z dnia 28.05.2009  Dostępna alokacja nie umożliwia realizacji rekomendowanego wniosku  

 

 Konkurs otwarty nr II/6.3/08
 Runda Lista rankingowa  Wykorzystana alokacja  Podpisane umowy
 I Lista z dnia 03.07.2008 Dostępna alokacja w kwocie 2 175 200,00 zł umożliwia realizację projektów od poz. 1 do 18 na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 881 295,68 zł Zawarte umowy
Szczegóły >>

II

Lista z dnia 14.08.2008

Dostępna alokacja w kwocie 1 324 432,32 zł umożliwia realizację projektów od poz. 1 do 8 na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 350 658,60 zł

Zawarte umowy

Szczegóły >>


III
Lista z dnia 06.01.2009 Żaden z wniosków nie został rekomendowany do dofinansowania

IV
Lista z dnia 14.04.2009 Żaden z wniosków nie został rekomendowany do dofinansowania  

V
Lista z dnia 14.04.2009 Żaden z wniosków nie został rekomendowany do dofinansowania  


VI

Lista z dnia 14.04.2009
Dostępna alokacja w kwocie 975 175,32 zł umożliwia realizację projektów od poz. 1 do 5 oraz z poz. 7 na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 293 444,24 zł Zawarte umowy
Szczegóły >>

VII
Lista z dnia 14.04.2009 Żaden z wniosków nie został rekomendowany do dofinansowania  

VIII

Lista z dnia 14.04.2009
Dostępna alokacja w kwocie 681 731,08 zł umożliwia realizację projektów od poz. 1 do 2 na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 98 725,40 zł Zawarte umowy
Szczegóły >>

IX

Lista z dnia 14.04.2009
Dostępna alokacja w kwocie 583 005,68 zł umożliwia realizację projektów z poz. 1 oraz 3 na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 93 704,44 zł Zawarte umowy
Szczegóły >>
  Online lending company provides a wide range of ways to get money by means of Tennessee Loans Online. Of course, the choice is not that easy, as there exist great number of different preparations. Notwithstanding, Buy Cialis is the one that definitely differs from all other products.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad