POKL - Listy rankingowe VI 2010

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Konkursy 2010 Listy rankingowe VI VII VIII Listy rankingowe VI 2010
Drukuj
Email
Wtorek, 06 Kwiecień 2010 10:00

Konkurs zamknięty nr I/VI/INN/10
Lista rankingowa
Wykorzystana alokacja
Podpisane umowy
Lista zatwierdzona Uchwałą nr 123/IV/10 z dnia 27.12.2010
Dostępna alokacja w kwocie 3 000 000,00 PLN pozwala na realizację projektu rekomendowanego do dofinansowania znajdującego się na pozycji  1 załączonej listy rankingowej, na kwotę wnioskowanego dofinansowania  1 244 660,00 PLN
 Zawarte umowy


Konkurs zamknięty nr I/6.1.1/PN/10
Lista rankingowa
Wykorzystana alokacja
Podpisane umowy
Lista zatwierdzona Uchwałą nr 122/IV/10 z dnia 27.12.2010
Dostępna alokacja w kwocie 2 000 000,00 PLN pozwala na realizację projektów rekomendowanych do dofinansowania znajdujących się na pozycjach  1 - 3 załączonej listy rankingowej, na kwotę wnioskowanego dofinansowania  2 093 550,62 PLN, przy czym wartość wniosku znajdującego się na pozycji nr 3 nie przekracza 125% kwoty dostępnej jeszcze do zakontraktowania
 Zawarte umowy

Konkurs otwarty nr I/6.1.1/A/10
Runda
Lista rankingowa
Wykorzystana alokacja
Podpisane umowy
I
Lista zatwierdzona Uchwałą nr 4270/III/10 z dnia 04.05.2010
Dostępna alokacja w kwocie 12 000 000,00 PLN pozwala na realizację projektów rekomendowanych do dofinansowania znajdujących się na pozycji od 1 do 11 załączonej listy rankingowej, na kwotę wnioskowanego dofinansowania 11 589 690,37PLN
Zawarte umowy 
II
Lista zatwierdzona Uchwałą nr 4303/III/10 z dnia 11.05.2010
Dostępna alokacja w kwocie 410 309,63 PLN nie pozwala na realizację projektów rekomendowanych do dofinansowania znajdujących się na załączonej liście rankingowej
Procedura odwoławcza
I
Lista zatwierdzona Uchwałą nr 4836/III/10 z dnia 25.08.2010
Projekt znajdujący się  na Liście rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Rundy I Konkursu otwartego nr I/6.1.1/A/10 po procedurze odwoławczej, który uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną zostaje przyjęty przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego do dofinansowania w związku z uzyskaniem liczby punktów uprawniających do przyznania dofinansowania w ramach rundy konkursu, na której wniosek był oceniany po raz pierwszy
 Zawarte umowy


Konkurs otwarty III/6.1.1/B/10
Runda
Lista rankingowa
Wykorzystana alokacja
Podpisane umowy
I
Lista zatwierdzona Uchwałą nr 4809/III/10 z dnia 17.08.2010
Dostępna alokacja w kwocie 1 000 000,00 PLN pozwala na realizację projektu rekomendowanego do dofinansowania znajdującego się na pozycji  1 załączonej listy rankingowej, na kwotę wnioskowanego dofinansowania  625 510,60 PLN.
 Zawarte umowy
II
Lista zatwierdzona Uchwałą nr 4837//III/10 z dnia 25.08.2010
W związku z wyczerpaniem alokacji w Rundzie I Konkursu otwartego nr III/6.1.1/B/10, projekt znajdujący się na Liście rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Rundy II Konkursu otwartego nr III/6.1.1/B/10, który uzyskał pozytywną oceną merytoryczną nie zostaje przyjęty przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego do dofinansowania z powodu braku środków finansowych
Procedura odwoławcza
I
Lista zatwierdzona Uchwałą 5102/III/10 z dnia 26.10.2010
Wniosek znajdujący się  na pozycji 1 Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Rundy I Konkursu otwartego nr III/6.1.1/B/10 po procedurze odwoławczej, nie zostaje przyjęty przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego do dofinansowania w związku z nie uzyskaniem liczby punktów uprawniających do przyznania dofinansowania w ramach rundy konkursowej, na której wniosek był oceniany po raz pierwszy
 Konkurs otwarty II/6.1.1/C/10
 Runda Lista rankingowa
Wykorzystana alokacja
 Podpisane umowy
 I Lista zatwierdzona Uchwałą nr 4372/III/10 z dnia 25.05.2010Dostępna alokacja w kwocie 9 000 000,00 PLN pozwala na realizację projektów rekomendowanych do dofinansowania znajdujących się na pozycji od 1 do 9  załączonej listy rankingowej, na kwotę wnioskowanego dofinansowania  8 507 027, 79PLN
Zawarte umowy
  
II
Lista zatwierdzona Uchwałą nr 4409/III/10 z dnia 01.06.2010
W związku z wyczerpaniem alokacji w Rundzie I Konkursu otwartego nr II/6.1.1/C/10, projekty znajdujące się na Liście rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Rundy II Konkursu otwartego nr II/6.1.1/C/10, które uzyskały pozytywną oceną merytoryczną nie zostają przyjęte przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego do dofinansowania z powodu braku środków finansowych.
Procedura odwoławcza
I
Lista zatwierdzona Uchwałą nr 4810/III/10 z dnia 17.08.10
Projekt znajdujący się  na Liście rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Rundy I Konkursu otwartego nr II/6.1.1/C/10 po procedurze odwoławczej, który uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną nie zostaje przyjęty przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego do dofinansowania z powodu nieuzyskania liczby punktów uprawniających do przyznania dofinansowania w ramach rundy konkursu, na której wniosek był oceniany po raz pierwszy.
 


Konkurs otwarty nr I/6.1.2/A/10
Runda
Lista rankingowa
Wykorzystana alokacja
Podpisane umowy
I
Lista zatwierdzona Uchwałą nr 4410/III/10 z dnia 01.06.2010
Dostępna alokacja w kwocie 3 660 000,00 PLN pozwala na realizację projektów rekomendowanych do dofinansowania znajdujących się na pozycji od 1 do 4  załączonej listy rankingowej, na kwotę wnioskowanego dofinansowania  2 390 471,72 PLN
 Zawarte umowy
IV
Lista zatwierdzona Uchwałą nr 5005/III/10 z dnia 28.09.2010
W związku ze zwiększeniem alokacji na Konkurs I/6.1.2/A/10 o kwotę 1 340 623,00 PLN, wnioski znajdujące się na pozycjach od 1 do 4 załączonej Listy rankingowej zostały zatwierdzone do dofinansowania, na wnioskowaną kwotę 1 806 630,67 PLN
V
Lista zatwierdzona Uchwałą 5006/III/10 z dnia 28.09.2010
W związku ze zwiększeniem alokacji na Konkurs I/6.1.2/A/10 o kwotę 1 340 623,00 PLN, wniosek znajdujący się na pozycji 1 załączonej Listy rankingowej został zatwierdzony do dofinansowania, na wnioskowaną kwotę 53 426,75 PLN


Konkurs otwarty nr III/6.2/A/10
Runda
Lista rankingowa
Wykorzystana alokacja
Podpisane umowy
 I Lista zatwierdzona Uchwałą nr 4662/III/10 z dnia 13.07.2010
Dostępna alokacja w kwocie 15 000 000,00 PLN pozwala na realizację projektów rekomendowanych do dofinansowania znajdujących się na pozycji od 1 do 6  załączonej listy rankingowej, na kwotę wnioskowanego dofinansowania  13 020 881,00  PLN
 Zawarte umowy


II

Lista zatwierdzona Uchwałą nr 4735/III/10 z dnia 27.07.2010
W związku z wyczerpaniem alokacji w Rundzie I, projekty znajdujące się  na „Liście rankingowej", które uzyskały pozytywną ocenę merytoryczną nie zostają przyjęte  do dofinansowania z powodu braku środków finansowych.
Procedura odwoławcza
I
Lista zatwierdzona Uchwałą nr 4838/III/10 z dnia 25.08.2010
Projekt znajdujący się  na Liście rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Rundy I Konkursu otwartego nr III/6.2/A/10 po procedurze odwoławczej, który uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną nie zostaje przyjęty przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego do dofinansowania z powodu nieuzyskania liczby punktów uprawniających do przyznania dofinansowania w ramach rundy konkursu, na którą wniosek został złożony
 
Lista zatwierdzona Uchwałą 4976/III/10 z dnia 21.09.2010
Projekt znajdujący się  na Liście rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Rundy I Konkursu otwartego nr III/6.2/A/10 po procedurze odwoławczej, który uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną nie zostaje przyjęty przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego do dofinansowania z powodu nieuzyskania liczby punktów uprawniających do przyznania dofinansowania w ramach rundy konkursu, na której wniosek był oceniany po raz pierwszy.
Lista zatwierdzona Uchwałą 5138/III/10 z dnia 02.11.2010
Projekt znajdujący się  na Liście rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Rundy I Konkursu otwartego nr III/6.2/A/10 po procedurze odwoławczej, który uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną nie zostaje przyjęty przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego do dofinansowania z powodu nieuzyskania liczby punktów uprawniającej do przyznania dofinansowania w ramach rundy konkursu, na którą wniosek został złożony
Lista zatwierdzona Uchwałą 5165/III/10 z dnia 09.11.2010
Projekt znajdujący się  na Liście rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Rundy I Konkursu otwartego nr III/6.2/A/10 po procedurze odwoławczej nie został rekomendowany do dofinansowania w związku z uzyskaniem negatywnej oceny merytorycznejKonkurs otwarty nr I/6.2/B/10
Runda
Lista rankingowa
Wykorzystana alokacja
Podpisane umowy
I
Lista zatwierdzona Uchwałą nr 4271/III/10 z dnia 04.05.2010
Dostępna alokacja w kwocie 3 000 000,00 PLN pozwala na realizację projektów rekomendowanych do dofinansowania znajdujących się na pozycji od 1 do 2 załączonej listy rankingowej, na kwotę wnioskowanego dofinansowania 2 494 177,00 PLN

Zawarte umowy

 IILista zatwierdzona Uchwałą nr 4373/III/10 z dnia 25.05.2010Dostępna alokacja w kwocie 505 823,00 PLN nie pozwala na realizację projektu rekomendowanego do dofinansowania znajdującego się na załączonej liście rankingowej


Konkurs otwarty nr II/6.2/C/10
Runda
Lista rankingowa
Wykorzystana alokacja
Podpisane umowy
I
Lista zatwierdzona Uchwałą nr 4484/III/10 z 17.06.2010
Dostępna alokacja w kwocie 14 000 000,00 PLN pozwala na realizację projektów rekomendowanych do dofinansowania znajdujących się na pozycji od 1 do 6  załączonej listy rankingowej, na kwotę wnioskowanego dofinansowania  13  687  122,60PLN
 
II
Lista zatwierdzona Uchwałą nr 4485/III/10 z 17.06.2010W związku z wyczerpaniem alokacji w Rundzie I Konkursu otwartego nr II/6.2/C/10, projekt znajdujący się  na „Liście rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Rundy II Konkursu otwartego nr II/6.2/C/10”, który uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną nie zostaje przyjęty przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego do dofinansowania z powodu braku środków finansowych
Procedura odwoławcza
I
Lista zatwierdzona Uchwałą 5050/III/10 z 12.10.2010
Projekt znajdujący się  na pozycji 1 Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Rundy I Konkursu otwartego nr II/6.2/C/10 po procedurze odwoławczej, zostaje przyjęty przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego do dofinansowania w związku z uzyskaniem liczby punktów uprawniających do przyznania dofinansowania w ramach rundy konkursowej, na której wniosek był oceniany po raz pierwszy
 Konkurs otwarty nr I/6.3/A/10
Runda
Lista rankingowa
Wykorzystana alokacja
Podpisane umowy
I
Lista zatwierdzona Uchwałą nr 4272/III/10 z dnia 04.05.2010
Dostępna alokacja w kwocie 300 000,00 PLN pozwala na realizację projektów rekomendowanych do dofinansowania znajdujących się na pozycji od 1 do 6  załączonej listy rankingowej, na kwotę wnioskowanego dofinansowania  249 638,60 PLN
 Zawarte umowy
sprostowanie z dnia 27.05.2010r. - Dostępna alokacja w kwocie 300 000,00 PLN pozwala na realizację projektów rekomendowanych do dofinansowania znajdujących się na pozycji od 1 do 6 załączonej listy rankingowej na kwotę wnioskowanego dofinansowania 297 606,60 PLN
II
Lista zatwierdzona Uchwałą nr 4374/III/10 z dnia 25.05.2010
Dostępna alokacja w kwocie 2 393,40 PLN nie pozwala na realizację projektów rekomendowanych do dofinansowania znajdujących się na załączonej liście rankingowej
III
Lista zatwierdzona Uchwałą nr 4411/III/10 z dnia 01.06.2010
W związku z wyczerpaniem alokacji w Rundzie I Konkursu otwartego nr I/6.3/A/10, projekt znajdujący się na Liście rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Rundy III Konkursu otwartego nr I/6.3/A/10 który uzyskał pozytywną oceną merytoryczną nie zostaje przyjęty przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego do dofinansowania z powodu braku środków finansowych
  Payday Loans In Florida. Of course, the choice is not that easy, as there exist great number of different preparations. Notwithstanding, Buy Cialis Online is the one that definitely differs from all other products.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad