POKL - Priorytet VI

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Drukuj
Email

Konkurs zamknięty nr I/6.1.1/A/11
Lista rankingowa Wykorzystana alokacjaZawarte umowy
Lista zatwierdzona Uchwałą 987/IV/11
z dnia 19.07.2011

Zestawienie członków KOP
03.10.2011r.
Dostępna alokacja w kwocie 6 000 000,00 PLN, w tym wyodrębniona pula środków w wysokości 3 000 000,00 PLN na realizację projektów skierowanych wyłącznie do osób niepełnosprawnych, pozwala na realizację projektów rekomendowanych do dofinansowania znajdujących się na pozycjach od 1 do 3 w ramach projektów nieskierowanych wyłącznie do osób niepełnosprawnych oraz na pozycjach 1 i 2 w ramach projektów skierowanych wyłącznie do osób niepełnosprawnych
wrzesień 2011r. (publ.03.10.11r.)
Procedura odwoławcza
Lista zatwierdzona Uchwałą 1106/IV/11 z dnia 16.08.2011
Oceniany wniosek uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną, ale nie może zostać przyjęty do dofinansowania ponieważ nie uzyskał liczby punktów uprawniających do przyznania dofinansowania w ramach konkursu, na który wniosek został złożony, tj. Konkursu zamkniętego nr I/6.1.1/A/11.
 
Lista zatwierdzona Uchwałą 1305/IV/11 z dnia 04.10.2011r.
Oceniane wnioski uzyskały pozytywną ocenę merytoryczną, ale nie mogą zostać przyjęte do dofinansowania, ponieważ nie uzyskały liczby punktów uprawniających do przyznania dofinansowania w ramach konkursu, na którym wnioski były oceniane po raz pierwszy, tj. Konkursu zamkniętego nr I/6.1.1/A/11
 


 Konkurs zamknięty nr II/6.1.1/C/11
Lista rankingowa Wykorzystana alokacjaZawarte umowy

Lista
zatwierdzona Uchwałą 1062/IV/11 z dnia 02.08.2011

Zestawienie członków KOP
03.10.2011r.
Dostępna alokacja w kwocie 1 000 000,00 PLN pozwala na realizację projektu rekomendowanego do dofinansowania znajdującego się na pozycji 1 „Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu zamkniętego nr II/6.1.1/C/11”, na kwotę wnioskowanego dofinansowania 700 700,00 PLN.
 
wrzesień 2011r. (publ.03.10.11r.)

 

 Konkurs zamknięty nr I/6.1.2/A/11
Runda
Lista rankingowa
Wykorzystana alokacja
Zawarte umowy
I
Lista zatwierdzona Uchwałą 1087/IV/11 z dnia 09.08.2011r.
Zestawienie członków KOP 30.11.2011r.
Dostępna alokacja na Konkurs otwarty nr I/6.1.2/A/11 zgodnie z zatwierdzonym Planem działania na 2011 r. wynosi 3 000 000,00 PLN, a po akceptacji Zarządu Województwa Dolnośląskiego została zwiększona o kwotę 1 794 870,74 PLN. Pozwala to na realizację projektów rekomendowanych do dofinansowania znajdujących się na pozycji od 1 do 9.
wrzesień 2011r. (publ.03.10.11r.)

październik 2011r.
(publ.31.10.11r.)

listopad 2011r. (publ.30.11.11r.)


II

Lista
zatwierdzona Uchwałą 1135/IV/11 z dnia 23.08.2011

Zestawienie członków KOP
03.10.2011r.
Dostępna alokacja na Konkurs otwarty nr I/6.1.2/A/11 zgodnie z zatwierdzonym Planem działania na 2011 r. wynosi 3 000 000,00 PLN, a po akceptacji Zarządu Województwa Dolnośląskiego została zwiększona o kwotę 1 794 870,74 PLN. Pozwala to na realizację projektu rekomendowanego do dofinansowania znajdującego się na pozycji od 1.
 
wrzesień 2011r. (publ.03.10.11r.)

 

Konkurs zamknięty nr I/6.2/A/11
Lista rankingowa
Wykorzystana alokacja
 Zawarte umowy
Lista
zatwierdzona Uchwałą nr 766/IV/11
z dnia 07.06.2011r.
Zestawienie członków KOP
29.12.2011r
Dostępna alokacja w kwocie 15 500 000,00 PLN pozwala na realizację projektów rekomendowanych do dofinansowania znajdujących się na pozycji od 1 do 8 „Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu zamkniętego nr I/6.2/A/11"
lipiec 2011r.
(publ.29.07.11r)

wrzesień 2011r. (publ.03.10.11r.)

październik 2011r.
(publ.31.10.11r.)


listopad 2011r.
(publ. 01.12.11r)

grudzień 2011r. (publ.29.12.11r.)

Procedura odwoławcza
Lista
zatwierdzona Uchwałą nr 1107/IV/11
z dnia 16.08.2011r.
Oceniane wnioski uzyskały pozytywną ocenę merytoryczną, ale nie mogą zostać przyjęte do dofinansowania ponieważ nie uzyskały liczby punktów uprawniających do przyznania dofinansowania w ramach konkursu, na którym wnioski były oceniane po raz pierwszy, tj. Konkursu zamkniętego nr I/6.2/A/11
 
Lista
zatwierdzona Uchwałą nr 1182/IV/11
z dnia 06.09.2011r.
Oceniany wniosek uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną, ale nie może zostać przyjęty do dofinansowania ponieważ nie uzyskał liczby punktów uprawniających do przyznania dofinansowania w ramach konkursu, na którym był oceniany po raz pierwszy, tj. Konkursu zamkniętego nr I/6.2/A/11
 
Lista zatwierdzona Uchwałą 1409/IV/11 z dnia 02.11.2011r.
Zestawienie członków KOP
29.12.2011r.
Projekt znajdujący się  na pozycji 1 Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu zamkniętego nr I/6.2/A/11 po procedurze odwoławczej, zostaje przyjęty przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego do dofinansowania w związku z uzyskaniem liczby punktów uprawniających do przyznania dofinansowania w ramach konkursu, na którym wniosek były oceniany po raz pierwszy
grudzień 2011r. (publ.29.12.11r.)


 Konkurs zamknięty nr II/6.2/C/11
Lista rankingowaWykorzystana alokacjaZawarte umowy
 Lista zatwierdzona Uchwałą nr 1276/IV/11 z dnia 27.09.2011r.
Zestawienie członków KOP
29.12.2011r.
Dostępna alokacja w kwocie 2 000 000,00 PLN pozwala na realizację projektu rekomendowanego do dofinansowania znajdującego się na pozycji 1 „Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu zamkniętego nr II/6.2/C/11”, na kwotę wnioskowanego dofinansowania 1 896 304,37 PLN.grudzień 2011r. (publ.29.12.11r.)
Procedura odwoławcza

Lista zatwierdzona Uchwałą nr 1574/IV/11 z dnia 13.12.2011r.
Zestawienie członków KOP 06.02.2012r.
Projekt znajdujący się na pozycji 1 listy rankingowej zostaje przyjęty do dofinansowania w związku z uzyskaniem liczby punktów uprawniających do przyznania dofinansowania w ramach konkursu, na którym wniosek był oceniany po raz pierwszy.
 
styczeń 2012r. (publ.06.02.12r.)Konkurs otwarty nr I/6.3/A/11                            
Runda
Lista rankingowa
Wykorzystana alokacja
Zawarte umowy
I
Lista
zatwierdzona Uchwałą nr 560/IV/11
z dnia 19.04.2011r.

Zestawienie członków KOP 02.09.2011r.
Dostępna alokacja w kwocie 500 000,00 PLN pozwala na realizację projektów rekomendowanych do dofinansowania znajdujących się na pozycji od 1 do 5 oraz 7 i 8 „Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Rundy I Konkursu otwartego nr I/6.3/A/11”, na kwotę wnioskowanego dofinansowania 345 318,46 PLN.
czerwiec 2011r.
(publ. 30.06.11r)
lipiec 2011r.
(publ.29.07.11r)
sierpień 2011r.
(publ.02.09.11r)
II
Lista
zatwierdzona Uchwałą nr 616/IV/11
z dnia 04.05.2011r.
Zestawienie członków KOP 29.07.2011r.
Dostępna alokacja w kwocie 500 000,00 PLN pozwala na realizację projektów rekomendowanych do dofinansowania znajdujących się na pozycji 1 i 4 „Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Rundy II Konkursu otwartego nr I/6.3/A/11”, na kwotę wnioskowanego dofinansowania 99 879,52 PLN

czerwiec 2011r.
(publ. 30.06.11r)
lipiec 2011r.
(publ. 29.07.11r)


III
Lista
zatwierdzona Uchwałą 1136/IV/11 z dnia 23.08.2011 Zestawienie członków KOP 30.11.2011r.
Wartość środków dostępnych na dzień wznowienia konkursu w wysokości 54 802,00 PLN pozwala na realizację projektu, który uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną i znajduje się na pozycji 1

listopad 2011r. (publ.30.11.11r.)
IV
zatwierdzona Uchwałą 1166/IV/11 z dnia 30.08.2011
W związku z wyczerpaniem alokacji w Rundzie III Konkursu otwartego nr I/6.3/A/11, projekt znajdujący się na „Liście rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Rundy IV Konkursu otwartego nr I/6.3/A/11”, który uzyskał pozytywną oceną merytoryczną nie zostaje przyjęty przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego do dofinansowania z powodu braku środków finansowych.
 
 Procedura odwoławcza

I

Lista zatwierdzona Uchwałą 1061/IV/11
z dnia 02.08.2011r.

Zestawienie członków KOP
03.10.2011r.

Projekty znajdujące się  na pozycjach 1 i 2  „Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Rundy I Konkursu otwartego nr I/6.3/A/11 po procedurze odwoławczej” zostają przyjęte przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego do dofinansowania w związku z uzyskaniem liczby punktów uprawniających do przyznania dofinansowania w ramach rundy konkursowej, na której wnioski były oceniane po raz pierwszy.

 

wrzesień 2011r. (publ.03.10.11r.)
II
z dnia 30.08.2011r.
Zarząd Województwa Dolnośląskiego nie zatwierdza do dofinansowania projektu znajdującego się na „Liście rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Rundy II Konkursu otwartego nr I/6.3/A/11 po procedurze odwoławczej”, który uzyskał negatywną ocenę merytoryczną. 

 

Konkurs zamknięty nr III/6.1.1/PN/11
Lista rankingowa
Wykorzystana alokacja
Zawarte umowy
Lista zatwierdzona Uchwałą nr 1480/IV/11 z dnia 22.11.2011r.
Projekty znajdujące się na „Liście rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu zamkniętego nr III/6.1.1/PN/11 na projekty z komponentem ponadnarodowym”  nie zostały  rekomendowane do dofinansowania  w związku z  uzyskaniem negatywnej oceny merytorycznej.
 
Procedura odwoławcza
Lista zatwierdzona Uchwałą nr 1976/IV/12 z dnia 13.03.2012r.

Zestawienie członków KOP
04.07.2012r.
Projekt znajdujący się na pozycji 1 Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu zamkniętego nr III/6.1.1/PN/11 na projekty z komponentem ponadnarodowym po procedurze odwoławczej zostaje przyjęty przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego do dofinansowania w związku z uzyskaniem liczby punktów uprawniających do przyznania dofinansowania w ramach konkursu, na którym wniosek był oceniany po raz pierwszy.
czerwiec 2012r. (publ.04.07.12r.)
Lista zatwierdzona Uchwałą nr 2158/IV/12 z dnia 17.04.2012r.

Zestawienie członków KOP
04.07.2012r.
Do dofinansowania został przyjęty projekt znajdujący się na pozycji 1 listy rankingowej
czerwiec 2012r. (publ.04.07.12r.)
 

Konkurs zamknięty nr I/VI/INN/11
Lista rankingowaWykorzystana alokacja Zawarte umowy
Lista zatwierdzona Uchwałą nr 1481/IV/11 z dnia 22.11.2011r.

Zestawienie członków KOP 29.02.2012r.
Dostępna alokacja na Konkurs zamknięty nr I/VI/INN/11 na projektu innowacyjne PO KL  zgodnie z zatwierdzonym Planem działania na 2011 r. wynosi 6 900 000,00 PLN, a po akceptacji Zarządu Województwa Dolnośląskiego została zwiększona o kwotę 3 400 792,50 PLN. Pozwala to na realizację projektów rekomendowanych do dofinansowania znajdujących się na pozycjach od 1 do 5.
grudzień 2011r. (publ.29.12.11r.)

luty 2012r. (publ.29.02.12r.)

 
There are three major facts that should be watched out for in all payday loans in the United States.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad