POKL - Priorytet VI

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Drukuj
Email

Konkurs zamknięty nr I/6.1.1/A/11
Lista rankingowa Wykorzystana alokacjaZawarte umowy
Lista zatwierdzona Uchwałą 987/IV/11
z dnia 19.07.2011

Zestawienie członków KOP
03.10.2011r.
Dostępna alokacja w kwocie 6 000 000,00 PLN, w tym wyodrębniona pula środków w wysokości 3 000 000,00 PLN na realizację projektów skierowanych wyłącznie do osób niepełnosprawnych, pozwala na realizację projektów rekomendowanych do dofinansowania znajdujących się na pozycjach od 1 do 3 w ramach projektów nieskierowanych wyłącznie do osób niepełnosprawnych oraz na pozycjach 1 i 2 w ramach projektów skierowanych wyłącznie do osób niepełnosprawnych
wrzesień 2011r. (publ.03.10.11r.)
Procedura odwoławcza
Lista zatwierdzona Uchwałą 1106/IV/11 z dnia 16.08.2011
Oceniany wniosek uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną, ale nie może zostać przyjęty do dofinansowania ponieważ nie uzyskał liczby punktów uprawniających do przyznania dofinansowania w ramach konkursu, na który wniosek został złożony, tj. Konkursu zamkniętego nr I/6.1.1/A/11.
 
Lista zatwierdzona Uchwałą 1305/IV/11 z dnia 04.10.2011r.
Oceniane wnioski uzyskały pozytywną ocenę merytoryczną, ale nie mogą zostać przyjęte do dofinansowania, ponieważ nie uzyskały liczby punktów uprawniających do przyznania dofinansowania w ramach konkursu, na którym wnioski były oceniane po raz pierwszy, tj. Konkursu zamkniętego nr I/6.1.1/A/11
 


 Konkurs zamknięty nr II/6.1.1/C/11
Lista rankingowa Wykorzystana alokacjaZawarte umowy

Lista
zatwierdzona Uchwałą 1062/IV/11 z dnia 02.08.2011

Zestawienie członków KOP
03.10.2011r.
Dostępna alokacja w kwocie 1 000 000,00 PLN pozwala na realizację projektu rekomendowanego do dofinansowania znajdującego się na pozycji 1 „Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu zamkniętego nr II/6.1.1/C/11”, na kwotę wnioskowanego dofinansowania 700 700,00 PLN.
 
wrzesień 2011r. (publ.03.10.11r.)

 

 Konkurs zamknięty nr I/6.1.2/A/11
Runda
Lista rankingowa
Wykorzystana alokacja
Zawarte umowy
I
Lista zatwierdzona Uchwałą 1087/IV/11 z dnia 09.08.2011r.
Zestawienie członków KOP 30.11.2011r.
Dostępna alokacja na Konkurs otwarty nr I/6.1.2/A/11 zgodnie z zatwierdzonym Planem działania na 2011 r. wynosi 3 000 000,00 PLN, a po akceptacji Zarządu Województwa Dolnośląskiego została zwiększona o kwotę 1 794 870,74 PLN. Pozwala to na realizację projektów rekomendowanych do dofinansowania znajdujących się na pozycji od 1 do 9.
wrzesień 2011r. (publ.03.10.11r.)

październik 2011r.
(publ.31.10.11r.)

listopad 2011r. (publ.30.11.11r.)


II

Lista
zatwierdzona Uchwałą 1135/IV/11 z dnia 23.08.2011

Zestawienie członków KOP
03.10.2011r.
Dostępna alokacja na Konkurs otwarty nr I/6.1.2/A/11 zgodnie z zatwierdzonym Planem działania na 2011 r. wynosi 3 000 000,00 PLN, a po akceptacji Zarządu Województwa Dolnośląskiego została zwiększona o kwotę 1 794 870,74 PLN. Pozwala to na realizację projektu rekomendowanego do dofinansowania znajdującego się na pozycji od 1.
 
wrzesień 2011r. (publ.03.10.11r.)

 

Konkurs zamknięty nr I/6.2/A/11
Lista rankingowa
Wykorzystana alokacja
 Zawarte umowy
Lista
zatwierdzona Uchwałą nr 766/IV/11
z dnia 07.06.2011r.
Zestawienie członków KOP
29.12.2011r
Dostępna alokacja w kwocie 15 500 000,00 PLN pozwala na realizację projektów rekomendowanych do dofinansowania znajdujących się na pozycji od 1 do 8 „Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu zamkniętego nr I/6.2/A/11"
lipiec 2011r.
(publ.29.07.11r)

wrzesień 2011r. (publ.03.10.11r.)

październik 2011r.
(publ.31.10.11r.)


listopad 2011r.
(publ. 01.12.11r)

grudzień 2011r. (publ.29.12.11r.)

Procedura odwoławcza
Lista
zatwierdzona Uchwałą nr 1107/IV/11
z dnia 16.08.2011r.
Oceniane wnioski uzyskały pozytywną ocenę merytoryczną, ale nie mogą zostać przyjęte do dofinansowania ponieważ nie uzyskały liczby punktów uprawniających do przyznania dofinansowania w ramach konkursu, na którym wnioski były oceniane po raz pierwszy, tj. Konkursu zamkniętego nr I/6.2/A/11
 
Lista
zatwierdzona Uchwałą nr 1182/IV/11
z dnia 06.09.2011r.
Oceniany wniosek uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną, ale nie może zostać przyjęty do dofinansowania ponieważ nie uzyskał liczby punktów uprawniających do przyznania dofinansowania w ramach konkursu, na którym był oceniany po raz pierwszy, tj. Konkursu zamkniętego nr I/6.2/A/11
 
Lista zatwierdzona Uchwałą 1409/IV/11 z dnia 02.11.2011r.
Zestawienie członków KOP
29.12.2011r.
Projekt znajdujący się  na pozycji 1 Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu zamkniętego nr I/6.2/A/11 po procedurze odwoławczej, zostaje przyjęty przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego do dofinansowania w związku z uzyskaniem liczby punktów uprawniających do przyznania dofinansowania w ramach konkursu, na którym wniosek były oceniany po raz pierwszy
grudzień 2011r. (publ.29.12.11r.)


 Konkurs zamknięty nr II/6.2/C/11
Lista rankingowaWykorzystana alokacjaZawarte umowy
 Lista zatwierdzona Uchwałą nr 1276/IV/11 z dnia 27.09.2011r.
Zestawienie członków KOP
29.12.2011r.
Dostępna alokacja w kwocie 2 000 000,00 PLN pozwala na realizację projektu rekomendowanego do dofinansowania znajdującego się na pozycji 1 „Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu zamkniętego nr II/6.2/C/11”, na kwotę wnioskowanego dofinansowania 1 896 304,37 PLN.grudzień 2011r. (publ.29.12.11r.)
Procedura odwoławcza

Lista zatwierdzona Uchwałą nr 1574/IV/11 z dnia 13.12.2011r.
Zestawienie członków KOP 06.02.2012r.
Projekt znajdujący się na pozycji 1 listy rankingowej zostaje przyjęty do dofinansowania w związku z uzyskaniem liczby punktów uprawniających do przyznania dofinansowania w ramach konkursu, na którym wniosek był oceniany po raz pierwszy.
 
styczeń 2012r. (publ.06.02.12r.)Konkurs otwarty nr I/6.3/A/11                            
Runda
Lista rankingowa
Wykorzystana alokacja
Zawarte umowy
I
Lista
zatwierdzona Uchwałą nr 560/IV/11
z dnia 19.04.2011r.

Zestawienie członków KOP 02.09.2011r.
Dostępna alokacja w kwocie 500 000,00 PLN pozwala na realizację projektów rekomendowanych do dofinansowania znajdujących się na pozycji od 1 do 5 oraz 7 i 8 „Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Rundy I Konkursu otwartego nr I/6.3/A/11”, na kwotę wnioskowanego dofinansowania 345 318,46 PLN.
czerwiec 2011r.
(publ. 30.06.11r)
lipiec 2011r.
(publ.29.07.11r)
sierpień 2011r.
(publ.02.09.11r)
II
Lista
zatwierdzona Uchwałą nr 616/IV/11
z dnia 04.05.2011r.
Zestawienie członków KOP 29.07.2011r.
Dostępna alokacja w kwocie 500 000,00 PLN pozwala na realizację projektów rekomendowanych do dofinansowania znajdujących się na pozycji 1 i 4 „Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Rundy II Konkursu otwartego nr I/6.3/A/11”, na kwotę wnioskowanego dofinansowania 99 879,52 PLN

czerwiec 2011r.
(publ. 30.06.11r)
lipiec 2011r.
(publ. 29.07.11r)


III
Lista
zatwierdzona Uchwałą 1136/IV/11 z dnia 23.08.2011 Zestawienie członków KOP 30.11.2011r.
Wartość środków dostępnych na dzień wznowienia konkursu w wysokości 54 802,00 PLN pozwala na realizację projektu, który uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną i znajduje się na pozycji 1

listopad 2011r. (publ.30.11.11r.)
IV
zatwierdzona Uchwałą 1166/IV/11 z dnia 30.08.2011
W związku z wyczerpaniem alokacji w Rundzie III Konkursu otwartego nr I/6.3/A/11, projekt znajdujący się na „Liście rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Rundy IV Konkursu otwartego nr I/6.3/A/11”, który uzyskał pozytywną oceną merytoryczną nie zostaje przyjęty przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego do dofinansowania z powodu braku środków finansowych.
 
 Procedura odwoławcza

I

Lista zatwierdzona Uchwałą 1061/IV/11
z dnia 02.08.2011r.

Zestawienie członków KOP
03.10.2011r.

Projekty znajdujące się  na pozycjach 1 i 2  „Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Rundy I Konkursu otwartego nr I/6.3/A/11 po procedurze odwoławczej” zostają przyjęte przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego do dofinansowania w związku z uzyskaniem liczby punktów uprawniających do przyznania dofinansowania w ramach rundy konkursowej, na której wnioski były oceniane po raz pierwszy.

 

wrzesień 2011r. (publ.03.10.11r.)
II
z dnia 30.08.2011r.
Zarząd Województwa Dolnośląskiego nie zatwierdza do dofinansowania projektu znajdującego się na „Liście rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Rundy II Konkursu otwartego nr I/6.3/A/11 po procedurze odwoławczej”, który uzyskał negatywną ocenę merytoryczną. 

 

Konkurs zamknięty nr III/6.1.1/PN/11
Lista rankingowa
Wykorzystana alokacja
Zawarte umowy
Lista zatwierdzona Uchwałą nr 1480/IV/11 z dnia 22.11.2011r.
Projekty znajdujące się na „Liście rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu zamkniętego nr III/6.1.1/PN/11 na projekty z komponentem ponadnarodowym”  nie zostały  rekomendowane do dofinansowania  w związku z  uzyskaniem negatywnej oceny merytorycznej.
 
Procedura odwoławcza
Lista zatwierdzona Uchwałą nr 1976/IV/12 z dnia 13.03.2012r.

Zestawienie członków KOP
04.07.2012r.
Projekt znajdujący się na pozycji 1 Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu zamkniętego nr III/6.1.1/PN/11 na projekty z komponentem ponadnarodowym po procedurze odwoławczej zostaje przyjęty przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego do dofinansowania w związku z uzyskaniem liczby punktów uprawniających do przyznania dofinansowania w ramach konkursu, na którym wniosek był oceniany po raz pierwszy.
czerwiec 2012r. (publ.04.07.12r.)
Lista zatwierdzona Uchwałą nr 2158/IV/12 z dnia 17.04.2012r.

Zestawienie członków KOP
04.07.2012r.
Do dofinansowania został przyjęty projekt znajdujący się na pozycji 1 listy rankingowej
czerwiec 2012r. (publ.04.07.12r.)
 

Konkurs zamknięty nr I/VI/INN/11
Lista rankingowaWykorzystana alokacja Zawarte umowy
Lista zatwierdzona Uchwałą nr 1481/IV/11 z dnia 22.11.2011r.

Zestawienie członków KOP 29.02.2012r.
Dostępna alokacja na Konkurs zamknięty nr I/VI/INN/11 na projektu innowacyjne PO KL  zgodnie z zatwierdzonym Planem działania na 2011 r. wynosi 6 900 000,00 PLN, a po akceptacji Zarządu Województwa Dolnośląskiego została zwiększona o kwotę 3 400 792,50 PLN. Pozwala to na realizację projektów rekomendowanych do dofinansowania znajdujących się na pozycjach od 1 do 5.
grudzień 2011r. (publ.29.12.11r.)

luty 2012r. (publ.29.02.12r.)

 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad