POKL - Wyniki oceny merytorycznej – konkurs otwarty nr II/8.1.1/C/10, Runda III - procedura odwoławcza

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Wyniki oceny merytorycznej – konkurs otwarty nr II/8.1.1/C/10, Runda III - procedura odwoławcza

Wyniki oceny merytorycznej – konkurs otwarty nr II/8.1.1/C/10, Runda III - procedura odwoławcza

Drukuj
Email
Wtorek, 11 Styczeń 2011 16:01
Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów dla Rundy III Konkursu otwartego nr II/8.1.1/C/10 - procedura odwoławcza zatwierdzona Uchwałą nr 151/IV/11 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 4 stycznia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Rundy III Konkursu otwartego nr II/8.1.1/C/10 - procedura odwoławcza w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - pobierz plik  

Wniosek znajdujący się na pozycji 1 załączonej listy rankingowej został zatwierdzony do dofinansowania. Wniosek otrzymał pozytywną ocenę merytoryczną oraz uzyskał liczbę punktów uprawniających do otrzymania dofinansowania  w ramach rundy konkursu, na której był oceniany po raz pierwszy.
 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad