POKL - Wyniki oceny merytorycznej – konkurs otwarty nr II/8.1.1/C/10, Runda III - procedura odwoławcza

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Wyniki oceny merytorycznej – konkurs otwarty nr II/8.1.1/C/10, Runda III - procedura odwoławcza

Wyniki oceny merytorycznej – konkurs otwarty nr II/8.1.1/C/10, Runda III - procedura odwoławcza

Drukuj
Email
Wtorek, 11 Styczeń 2011 16:01
Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów dla Rundy III Konkursu otwartego nr II/8.1.1/C/10 - procedura odwoławcza zatwierdzona Uchwałą nr 151/IV/11 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 4 stycznia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Rundy III Konkursu otwartego nr II/8.1.1/C/10 - procedura odwoławcza w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - pobierz plik  

Wniosek znajdujący się na pozycji 1 załączonej listy rankingowej został zatwierdzony do dofinansowania. Wniosek otrzymał pozytywną ocenę merytoryczną oraz uzyskał liczbę punktów uprawniających do otrzymania dofinansowania  w ramach rundy konkursu, na której był oceniany po raz pierwszy.
  Getting Payday Loans In California should be thought of many times. Since its introduction in the market buying Order Cialis can be exclusively in pharmacy chains with a prescription from a doctor. I agree that this is very inconvenient and takes a lot of time and effort.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad