POKL - Informacja dotycząca wypełniania wniosku w GWA-E

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Informacja dotycząca wypełniania wniosku w GWA-E

Informacja dotycząca wypełniania wniosku w GWA-E

Drukuj
Email
Piątek, 25 Marzec 2011 10:32
Informacja nt. sposobu postępowania w sytuacji gdy wniosek o dofinansowanie zostanie wypełniony w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych w wersji Edytor (GWA-E) w ramach dotychczas ogłoszonych konkursów
W związku ze stanowiskiem Instytucji Zarządzającej dotyczącym jednolitego podejścia do sposobu dokonywania oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów Instytucja Pośrednicząca II stopnia pragnie poinformować, że w przypadku gdy wniosek o dofinansowanie projektu zostanie wypełniony w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych w wersji Edytor (GWA-E) i złożony w odpowiedzi na konkurs w takiej formie (bez wczytania go do wersji GWA on-line i zalecanego wygenerowania pliku PDF) zostanie oceniony negatywnie z powodu niespełnienia ogólnego kryterium formalnego: Wniosek jest kompletny i został sporządzony i złożony zgodnie z obowiązującą instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie (i właściwą dokumentacją konkursową – w przypadku projektów konkursowych).

Jednocześnie IOK informuje, że takie uchybienie podlega korekcie pod warunkiem, że wczytanie wniosku wypełnionego w GWA-E do GWA on-line nie spowoduje zmiany sumy kontrolnej. W przypadku, gdy wczytanie wniosku wypełnionego w GWA-E do GWA on-line spowoduje zmianę sumy kontrolnej poprawiony wniosek o dofinansowanie projektu zostanie oceniony negatywnie z powodu niespełnienia wspomnianego powyżej ogólnego kryterium formalnego.

Powyższe wyjaśnienie dotyczy wszystkich ogłoszonych w 2011 roku przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy konkursów. W przypadku konkursów, które są planowane do ogłoszenia odpowiednia informacja zostanie zamieszczona w Dokumentacji konkursowej.
  Payday Loans In Indiana. They were lucky to produce Viagra Sublingual which dissolves under the tongue and penetrates into the blood causing erection faster than any other drugs.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad