POKL - Informacja dotycząca wypełniania wniosku w GWA-E

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Informacja dotycząca wypełniania wniosku w GWA-E

Informacja dotycząca wypełniania wniosku w GWA-E

Drukuj
Email
Piątek, 25 Marzec 2011 10:32
Informacja nt. sposobu postępowania w sytuacji gdy wniosek o dofinansowanie zostanie wypełniony w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych w wersji Edytor (GWA-E) w ramach dotychczas ogłoszonych konkursów
W związku ze stanowiskiem Instytucji Zarządzającej dotyczącym jednolitego podejścia do sposobu dokonywania oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów Instytucja Pośrednicząca II stopnia pragnie poinformować, że w przypadku gdy wniosek o dofinansowanie projektu zostanie wypełniony w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych w wersji Edytor (GWA-E) i złożony w odpowiedzi na konkurs w takiej formie (bez wczytania go do wersji GWA on-line i zalecanego wygenerowania pliku PDF) zostanie oceniony negatywnie z powodu niespełnienia ogólnego kryterium formalnego: Wniosek jest kompletny i został sporządzony i złożony zgodnie z obowiązującą instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie (i właściwą dokumentacją konkursową – w przypadku projektów konkursowych).

Jednocześnie IOK informuje, że takie uchybienie podlega korekcie pod warunkiem, że wczytanie wniosku wypełnionego w GWA-E do GWA on-line nie spowoduje zmiany sumy kontrolnej. W przypadku, gdy wczytanie wniosku wypełnionego w GWA-E do GWA on-line spowoduje zmianę sumy kontrolnej poprawiony wniosek o dofinansowanie projektu zostanie oceniony negatywnie z powodu niespełnienia wspomnianego powyżej ogólnego kryterium formalnego.

Powyższe wyjaśnienie dotyczy wszystkich ogłoszonych w 2011 roku przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy konkursów. W przypadku konkursów, które są planowane do ogłoszenia odpowiednia informacja zostanie zamieszczona w Dokumentacji konkursowej.
 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad