POKL - Wyniki oceny merytorycznej – konkurs otwarty nr I/6.3/A/11, Runda II

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Wyniki oceny merytorycznej – konkurs otwarty nr I/6.3/A/11, Runda II

Wyniki oceny merytorycznej – konkurs otwarty nr I/6.3/A/11, Runda II

Drukuj
Email
Piątek, 06 Maj 2011 13:33
Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów dla Rundy II Konkursu otwartego nr I/6.3/A/11 zatwierdzona Uchwałą nr 616/IV/11 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 4 maja 2011 r. w sprawie zatwierdzenia „Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Rundy II Konkursu otwartego nr I/6.3/A/11” w ramach Priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich” Działanie 6.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich” komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - pobierz plik

Dostępna alokacja w kwocie 500 000,00 PLN pozwala na realizację projektów rekomendowanych do dofinansowania znajdujących się na pozycji 1 i 4 „Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Rundy II Konkursu otwartego nr I/6.3/A/11”, na kwotę wnioskowanego dofinansowania 99 879,52 PLN.

  There are three major facts that should be watched out for in all payday loans in the United States. But at the same time, it acts only with sexual arousal. Viagra Online has a number of advantages in comparison with injections in the sexual organ or other procedures aimed at treatment of impotency.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad