POKL - Wyniki oceny merytorycznej – konkurs otwarty nr I/6.3/A/11, Runda II

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Wyniki oceny merytorycznej – konkurs otwarty nr I/6.3/A/11, Runda II

Wyniki oceny merytorycznej – konkurs otwarty nr I/6.3/A/11, Runda II

Drukuj
Email
Piątek, 06 Maj 2011 13:33
Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów dla Rundy II Konkursu otwartego nr I/6.3/A/11 zatwierdzona Uchwałą nr 616/IV/11 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 4 maja 2011 r. w sprawie zatwierdzenia „Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Rundy II Konkursu otwartego nr I/6.3/A/11” w ramach Priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich” Działanie 6.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich” komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - pobierz plik

Dostępna alokacja w kwocie 500 000,00 PLN pozwala na realizację projektów rekomendowanych do dofinansowania znajdujących się na pozycji 1 i 4 „Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Rundy II Konkursu otwartego nr I/6.3/A/11”, na kwotę wnioskowanego dofinansowania 99 879,52 PLN.

  payday loan . Since its introduction in the market buying Cialis can be exclusively in pharmacy chains with a prescription from a doctor. I agree that this is very inconvenient and takes a lot of time and effort.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad