POKL - Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

Drukuj
Email
Piątek, 13 Maj 2011 08:27
W Dzienniku Ustaw nr 34 z 16 lutego 2011 r. na pozycji 174 zostało opublikowane Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

Rozporządzenie z 26 stycznia 2011 r. zmienia Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy deminimis w rolnictwie lub rybołówstwie, wprowadzając § 3a w brzmieniu: „3a. Zaświadczenie o pomocy de minimis,oprócz informacji określonych w § 3, zawiera informację, czy pomoc de minimis została udzielona z przeznaczeniem na działalność w sektorze transportu drogowego.”
Ponadto rozporządzenie zmieniające wprowadza nowe wzory zaświadczeń – zaświadczenia o pomocy de minimis i zaświadczenia o pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie.
Rozporządzenie zostało ogłoszone 16 lutego 2011r. i weszło w życie 19 marca 2011 r. Do pomocy udzielonej do tego dnia stosuje się dotychczasowe przepisy.

Pliki do pobrania :

1. Rozporządzenie z 26 stycznia 2011 r. zmienia Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy deminimis w rolnictwie lub rybołówstwie

2. Załącznik nr 1 do w/w Rozporządzenia
  Buy Turinabolpersonal loans. But it is worth noting that these tests were carried out on the blood cells. Therefore, it's too early to say about scientific evidence of Viagra No RX influence on blood clots.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad