POKL - Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

Drukuj
Email
Piątek, 13 Maj 2011 08:27
W Dzienniku Ustaw nr 34 z 16 lutego 2011 r. na pozycji 174 zostało opublikowane Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

Rozporządzenie z 26 stycznia 2011 r. zmienia Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy deminimis w rolnictwie lub rybołówstwie, wprowadzając § 3a w brzmieniu: „3a. Zaświadczenie o pomocy de minimis,oprócz informacji określonych w § 3, zawiera informację, czy pomoc de minimis została udzielona z przeznaczeniem na działalność w sektorze transportu drogowego.”
Ponadto rozporządzenie zmieniające wprowadza nowe wzory zaświadczeń – zaświadczenia o pomocy de minimis i zaświadczenia o pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie.
Rozporządzenie zostało ogłoszone 16 lutego 2011r. i weszło w życie 19 marca 2011 r. Do pomocy udzielonej do tego dnia stosuje się dotychczasowe przepisy.

Pliki do pobrania :

1. Rozporządzenie z 26 stycznia 2011 r. zmienia Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy deminimis w rolnictwie lub rybołówstwie

2. Załącznik nr 1 do w/w Rozporządzenia
 
Do you need Missouri Payday Loans as soon as possible?

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad