POKL - Wznowienie konkursu otwartego nr I/6.3/A/11

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Wznowienie konkursu otwartego nr I/6.3/A/11

Wznowienie konkursu otwartego nr I/6.3/A/11

Drukuj
Email
Piątek, 13 Maj 2011 09:36
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy wznawia konkurs otwarty nr I/6.3/A/11 na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
obejmujące:

oddolne inicjatywy lokalne zdefiniowane w Dokumentacji konkursowej w zakresie:
1) rozwoju dialogu, partnerstwa publiczno – społecznego i współpracy na rzecz wspierania aktywizacji zawodowej na obszarach wiejskich;
2) działania o charakterze informacyjnym, promocyjnym, szkoleniowym lub doradczym przyczyniające się do poprawy zdolności do zatrudnienia oraz rozwoju usług aktywizacyjnych (z wyłączeniem instrumentów objętych zasadami pomocy publicznej).

Wnioski o dofinansowanie projektu można ponownie składać osobiście, kurierem lub pocztą od 6 czerwca 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.*

w Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędzie Pracy - Filia we Wrocławiu
mieszczącym się przy al. Armii Krajowej 54 we Wrocławiu
w Punkcie Informacyjnym – I piętro, pokój nr 100
od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 14.30

Decyduje data i godzina wpływu wniosku do instytucji organizującej konkurs.
O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), które spełniają kryteria określone w Dokumentacji konkursowej, z wyłączeniem podmiotów określonych w art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.).
Pełna treść ogłoszenia o konkursie oraz Dokumentacja konkursowa, na podstawie której należy przygotować wnioski o dofinansowanie projektu, są dostępne na stronie internetowej www.pokl.dwup.pl.

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi:
500 000,00 PLN**

Na dzień wznowienia konkursu, tj. 6 czerwca 2011 r. dostępna wartość środków wynosi:
54 802,02 PLN

Dodatkowe informacje można uzyskać
w Punkcie Informacyjnym
Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy - Filia we Wrocławiu
al. Armii Krajowej 54, 50 – 541 Wrocław
I piętro, pokój nr 100
nr tel.: 71 397 41 10, 71 397 41 11
oraz 0 800 300 376, 0 800 207 097 (z telefonu stacjonarnego)
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

* Dopuszcza się wcześniejszy termin zamknięcia lub zawieszenia konkursu.
** Alokacja finansowa obejmuje środki z budżetu środków europejskich, w części odpowiadającej finansowaniu Europejskiego Funduszu Społecznego (85%) oraz budżet krajowy w ramach limitu wydatków poszczególnych dysponentów, w części odpowiadającej współfinansowaniu krajowemu (15%). Alokacja zawiera rezerwę finansową w wysokości 5% wartości konkursu z przeznaczeniem na ewentualne negocjacje projektów. Na ewentualne odwołania wnioskodawców instytucja organizująca konkurs w porozumieniu z IP zapewni środki finansowe dążąc do dofinansowania wszystkich projektów, które po procedurze odwoławczej w wyniku ponownej oceny uzyskały liczbę punktów, uprawniającą do przyznania dofinansowania.

 
  Florida Payday Loans can help you in trying times, but be sure to know the laws necessary for your loan application. But it is worth noting that these tests were carried out on the blood cells. Therefore, it's too early to say about scientific evidence of Viagra influence on blood clots.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad