POKL - Zawieszenie konkursu otwartego nr I/8.1.3/A/11

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Zawieszenie konkursu otwartego nr I/8.1.3/A/11

Zawieszenie konkursu otwartego nr I/8.1.3/A/11

Drukuj
Email
Piątek, 24 Czerwiec 2011 12:15
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy informuje, że dnia 21 czerwca 2011 r. podjął decyzję o zawieszeniu konkursu otwartego nr I/8.1.3/A/11 ogłoszonego 20 maja 2011 r.dotyczącego projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Uzasadnienie:
W wyniku bieżącego monitorowania przebiegu konkursu oraz zgodnie z Dokumentacją konkursową (pkt. 4.1.3) instytucja organizująca konkurs (IOK) podjęła decyzję o zawieszeniu konkursu otwartego nr I/8.1.3/A/11 z dniem 4 lipca 2011 r. Przyczyną zawieszenia konkursu jest stwierdzenie przez IOK, że łączna wartość wnioskowanego dofinansowania we wnioskach złożonych w ramach konkursu do dnia 20 czerwca 2011 r., przekracza 100% dostępnej kwoty środków przeznaczonej na dofinansowanie projektów w przedmiotowym konkursie.

Zawieszenie konkursu z dniem 4 lipca 2011 r. oznacza, że nabór wniosków prowadzony będzie przez IOK do dnia 1 lipca 2011 r. do godziny 14.30. Planowana data zamknięcia konkursu to 31 grudnia 2011 roku.

Ponadto informujemy, iż wszystkie wnioski złożone w IOK do dnia 1 lipca 2011 r. do godziny 14.30 podlegają procedurze oceny. Wnioski, które wpłyną po tym terminie nie zostaną rozpatrzone.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Punkcie Informacyjnym
Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy - Filia we Wrocławiu
al. Armii Krajowej 54, 50 – 541 Wrocław
I piętro, pokój nr 100
nr tel.: 71 – 39 74 110 lub 111
oraz 0 800 300 376, 0 800 207 097 (z telefonu stacjonarnego)
e-mail: promocja@dwup.pl

 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad