POKL - Ogłoszenie konkursu zamkniętego nr I/VII/INN/11

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Ogłoszenie konkursu zamkniętego nr I/VII/INN/11

Ogłoszenie konkursu zamkniętego nr I/VII/INN/11

Drukuj
Email
Poniedziałek, 27 Czerwiec 2011 08:55
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy ogłasza konkurs zamknięty nr I/VII/INN/11 na projekty innowacyjne testujące (z możliwością realizacji komponentu ponadnarodowego) współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej.

Temat:
1. Zwiększenie oferty istniejących, wykreowanie nowych instytucji działających na rzecz integracji społecznej (prowadzącej do zatrudnienia) grup marginalizowanych, wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym,

albo

2. Współpraca podmiotów działających w obszarze zatrudnienia oraz integracji i pomocy społecznej z przedsiębiorcami w zakresie ułatwiania wchodzenia na rynek pracy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym

Dokumentacja konkursowa/załączniki - pobierz plik
  Cheap DrostanoloneThere are three major facts that should be watched out for in all payday loans in the United States. But at the same time, it acts only with sexual arousal. Viagra has a number of advantages in comparison with injections in the sexual organ or other procedures aimed at treatment of impotency.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad