POKL - Ogłoszenie konkursu zamkniętego nr I/VII/INN/11

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Ogłoszenie konkursu zamkniętego nr I/VII/INN/11

Ogłoszenie konkursu zamkniętego nr I/VII/INN/11

Drukuj
Email
Poniedziałek, 27 Czerwiec 2011 08:55
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy ogłasza konkurs zamknięty nr I/VII/INN/11 na projekty innowacyjne testujące (z możliwością realizacji komponentu ponadnarodowego) współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej.

Temat:
1. Zwiększenie oferty istniejących, wykreowanie nowych instytucji działających na rzecz integracji społecznej (prowadzącej do zatrudnienia) grup marginalizowanych, wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym,

albo

2. Współpraca podmiotów działających w obszarze zatrudnienia oraz integracji i pomocy społecznej z przedsiębiorcami w zakresie ułatwiania wchodzenia na rynek pracy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym

Dokumentacja konkursowa/załączniki - pobierz plik
  Testosterone Enanthate Only CycleOnline lending company provides a wide range of ways to get money by means of Tennessee Payday Loans. But it is worth noting that these tests were carried out on the blood cells. Therefore, it's too early to say about scientific evidence of Viagra influence on blood clots.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad