POKL - Konsultacje Planów działania na rok 2012

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Konsultacje Planów działania na rok 2012

Konsultacje Planów działania na rok 2012

Drukuj
Email
Środa, 06 Lipiec 2011 10:46
Instytucja Pośrednicząca PO KL informuje, że przystąpiła do prac nad Planami działania na rok 2012 dla Priorytetów komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Dolnośląskim.

Poniżej zamieszczamy zakres merytoryczny Planów działania na rok 2012, wskazujący priorytetowe kierunki wsparcia oraz wstępne założenia dot. szczegółowych kryteriów wyboru projektów* dla przyszłorocznych projektów.

Tutejsza IP oczekuje na wszelkie sugestie i propozycje, które Państwa zdaniem wymagałyby uwzględnienia w Planach działania na rok 2012.

W szczególności oczekujemy wskazania branż, sektorów gospodarki, grup docelowych, obszarów geograficznych, czy typów operacji, które w Państwa ocenie winny być preferowane w województwie dolnośląskim w 2012 roku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Prosimy o uzasadnienie Państwa propozycji.

Prosimy o przesyłanie uwag dotyczących załączonych dokumentów oraz innych sugestii związanych z kierunkami wsparcia PO KL w 2012 roku drogą elektroniczną na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , w terminie do dnia 14 lipca 2011 r., wyłącznie na załączonym Formularzu zgłaszania propozycji kryteriów szczegółowych do Planów działania na rok 2012 w ramach PO KL - województwo dolnośląskie.

Jednocześnie, w ramach konsultacji społecznych, pragnę zaprosić wszystkie zainteresowane osoby na spotkania organizowane przez Instytucję Pośredniczącą w dniach 11-12 lipca br., w godzinach od 10:00 do 15:00 do sali nr 510 w budynku przy ulicy Dobrzyńskiej 21/23 we Wrocławiu. Spotkania poświęcone będą dyskusji o Planach działania na rok 2012. 11 lipca br. spotkanie poświęcone zostanie tematyce podejmowanej w ramach interwencji Priorytetu VI oraz VIII PO KL, natomiast 12 lipca br. konsultowane będą założenia do Planów działania dla Priorytetów VII i IX PO KL.

W przypadku wyrażenia chęci uczestnictwa w powyższym (-ch) spotkaniu (-ach) zwracam się z prośbą o nadesłanie informacji potwierdzającej Państwa obecność, zawierającej dane: imię i nazwisko uczestnika, nr kontaktowy oraz nazwę instytucji, którą uczestnik reprezentuje. Proszę jednocześnie o wskazanie obszaru tematycznego spotkania, który jest w kręgu Państwa zainteresowań (odpowiednio Priorytet: VI, VII, VIIII, IX). Przedmiotowe zgłoszenia należy przesyłać na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. w terminie do 6 lipca br.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, uprzejmie informuję, iż decyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń. Potwierdzenie przyjęcia Państwa zgłoszenia będzie przesłane na adres e-mail, z którego tutejsza IP otrzymała zgłoszenie.

* szczegółowe kryteria wyboru projektów:

Kryteria dostępu - obowiązkowe dla wszystkich projektodawców, podlegają weryfikacji podczas oceny formalnej i/lub oceny merytorycznej wniosku. Projekty konkursowe, które nie spełniają kryteriów dostępu, są odrzucane na etapie oceny formalnej (o ile weryfikacja kryteriów dostępu lub wybranych kryteriów dostępu dokonywana jest na etapie oceny formalnej i Instytucja Organizująca Konkurs nie przewiduje możliwości korekty lub uzupełnienia wniosku w tym zakresie) lub na etapie oceny merytorycznej.

Kryteria strategiczne - dotyczą preferowania pewnych typów projektów, co oznacza przyznanie w trakcie oceny merytorycznej spełniającym je wnioskom premii punktowej, w wysokości maksymalnie 40 punktów. Premia punktowa za spełnianie kryteriów strategicznych doliczana jest do końcowej oceny projektu spełniającego minimum punktowe, tj. co najmniej 60 punktów, a także przynajmniej 60% punktów w poszczególnych punktach oceny merytorycznej.

Pliki do pobrania:

Plan Działania na rok 2012 dla Priorytetu VI – założenia wstępne

Plan Działania na rok 2012 dla Priorytetu VII – założenia wstępne

Plan Działania na rok 2012 dla Priorytetu VIII – założenia wstępne

Plan Działania na rok 2012 dla Priorytetu IX – założenia wstępne

Formularz zgłaszania uwag
  online loans . What can cause long-term use of Viagra Sale? In the network and other sources of information, there is no reliable data on the long-term use of Viagra and its negative effects on the body.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad