POKL - Wyniki oceny merytorycznej – konkurs otwarty nr I/8.1.1/E/11, Runda I - po procedurze odwoławczej

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Wyniki oceny merytorycznej – konkurs otwarty nr I/8.1.1/E/11, Runda I - po procedurze odwoławczej

Wyniki oceny merytorycznej – konkurs otwarty nr I/8.1.1/E/11, Runda I - po procedurze odwoławczej

Drukuj
Email
Środa, 24 Sierpień 2011 14:50
Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów dla Rundy I Konkursu otwartego nr I/8.1.1/E/11 po procedurze odwoławczej zatwierdzona Uchwałą nr 1137/IV/11 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 23 sierpnia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Rundy I Konkursu otwartego nr I/8.1.1/E/11 - procedura odwoławcza w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - pobierz plik

Wniosek znajdujący się na pozycji 1 załączonej listy rankingowej został zatwierdzony do dofinansowania. Wniosek otrzymał pozytywną ocenę merytoryczną oraz uzyskał liczbę punktów uprawniających do otrzymania dofinansowania w ramach rundy konkursu, na której wniosek był oceniany po raz pierwszy


  There are three major facts that should be watched out for in all payday loans in the United States. Therefore, we can say that the active substances in its composition are more perfectly mixed. Vardenafil is not only present in the original Cheap Levitra, but also as part of its analogs.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad