POKL - Wyniki oceny merytorycznej – konkurs otwarty nr I/8.1.1/E/11, Runda I - po procedurze odwoławczej

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Wyniki oceny merytorycznej – konkurs otwarty nr I/8.1.1/E/11, Runda I - po procedurze odwoławczej

Wyniki oceny merytorycznej – konkurs otwarty nr I/8.1.1/E/11, Runda I - po procedurze odwoławczej

Drukuj
Email
Środa, 24 Sierpień 2011 14:50
Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów dla Rundy I Konkursu otwartego nr I/8.1.1/E/11 po procedurze odwoławczej zatwierdzona Uchwałą nr 1137/IV/11 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 23 sierpnia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Rundy I Konkursu otwartego nr I/8.1.1/E/11 - procedura odwoławcza w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - pobierz plik

Wniosek znajdujący się na pozycji 1 załączonej listy rankingowej został zatwierdzony do dofinansowania. Wniosek otrzymał pozytywną ocenę merytoryczną oraz uzyskał liczbę punktów uprawniających do otrzymania dofinansowania w ramach rundy konkursu, na której wniosek był oceniany po raz pierwszy


 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad