POKL - Wyniki oceny merytorycznej – konkurs otwarty nr I/8.1.3/A/11, Runda I

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Wyniki oceny merytorycznej – konkurs otwarty nr I/8.1.3/A/11, Runda I

Wyniki oceny merytorycznej – konkurs otwarty nr I/8.1.3/A/11, Runda I

Drukuj
Email
Środa, 24 Sierpień 2011 15:05
Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów dla Rundy I Konkursu otwartego nr I/8.1.3/A/11 zatwierdzona Uchwałą nr 1138/IV/11 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 23 sierpnia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Rundy II Konkursu otwartego nr I/8.1.3/A/11 w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.3 Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - pobierz plik

Dostępna alokacja w kwocie 1 400 000,00 PLN, umożliwia realizację  projektów rekomendowanych do dofinansowania z pozycji 1 i 2 załączonej listy rankingowej na wnioskowaną kwotę 856 338,40 PLN
 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad