POKL - Wyniki oceny merytorycznej – konkurs zamknięty nr II/8.1.1/A/11

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Wyniki oceny merytorycznej – konkurs zamknięty nr II/8.1.1/A/11

Wyniki oceny merytorycznej – konkurs zamknięty nr II/8.1.1/A/11

Drukuj
Email
Czwartek, 22 Wrzesień 2011 14:58
Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu zamkniętego nr II/8.1.1/A/11 zatwierdzona Uchwałą nr 1246/IV/11 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 września 2011 r. w sprawie zatwierdzenia Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu zamkniętego w ramach Priorytetu VIII, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - pobierz plik

Dostępna alokacja na Konkurs zamknięty  nr II/8.1.1/A/11 zgodnie z zatwierdzonym Planem działania na 2011 rok wynosi 17 000 000,00 PLN (w tym wyodrębniona pula środków w wysokości 8 000 000,00 PLN na projekty skierowane wyłącznie do MMŚP i/lub ich pracowników), po akceptacji Zarządu Województwa Dolnośląskiego została zwiększona o kwotę 17 400 000,00 PLN (w tym wyodrębniona pula środków w wysokości 9 800 000 PLN). Umożliwia to realizację  projektów rekomendowanych do dofinansowania i znajdujących się na pozycjach 1-20 (pula ogólna) oraz 1-20, 24-26, 28-29 (wyodrębniona pula środków). 
 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad