POKL - Wyniki oceny merytorycznej – konkurs zamknięty nr II/6.2/C/11

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Wyniki oceny merytorycznej – konkurs zamknięty nr II/6.2/C/11

Wyniki oceny merytorycznej – konkurs zamknięty nr II/6.2/C/11

Drukuj
Email
Środa, 28 Wrzesień 2011 11:40
Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu zamkniętego nr II/6.2/C/11” zatwierdzona Uchwałą nr 1279/IV/11 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 września 2011 r. w sprawie zatwierdzenia „Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu zamkniętego nr II/6.2/C/11” w ramach Priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich” Działanie 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia” komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - pobierz plik

Dostępna alokacja w kwocie 2 000 000,00 PLN pozwala na realizację projektu rekomendowanego do dofinansowania znajdującego się na pozycji 1 „Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu zamkniętego nr II/6.2/C/11”, na kwotę wnioskowanego dofinansowania 1 896 304,37 PLN.
 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad