POKL - Wyniki oceny merytorycznej – konkurs zamknięty nr I/6.1.1/A/11, procedura odwoławcza

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Wyniki oceny merytorycznej – konkurs zamknięty nr I/6.1.1/A/11, procedura odwoławcza

Wyniki oceny merytorycznej – konkurs zamknięty nr I/6.1.1/A/11, procedura odwoławcza

Drukuj
Email
Piątek, 07 Październik 2011 08:38
Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu zamkniętego nr I/6.1.1/A/11 po procedurze odwoławczej zatwierdzona Uchwałą nr 1305/IV/11 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 4 października 2011 r. w sprawie zatwierdzenia Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu zamkniętego nr I/6.1.1/A/11 po procedurze odwoławczej w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - pobierz plik

Oceniane wnioski uzyskały pozytywną ocenę merytoryczną, ale nie mogą zostać przyjęte do dofinansowania, ponieważ nie uzyskały liczby punktów uprawniających do przyznania dofinansowania w ramach konkursu, na którym wnioski były oceniane po raz pierwszy, tj. Konkursu zamkniętego nr I/6.1.1/A/11.
 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad