POKL - Rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego „Dolny Śląsk w Unii Europejskiej”

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego „Dolny Śląsk w Unii Europejskiej”

Rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego „Dolny Śląsk w Unii Europejskiej”

Drukuj
Email
Poniedziałek, 12 Grudzień 2011 14:46
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy, w dniu 02.12.2011r., rozstrzygnął konkurs fotograficzny „Dolny Śląsk w Unii Europejskiej”

Celem konkursu było ukazanie zmian jakie zaszły w regionie od momentu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej mających istotny wpływ na takie obszary życia jak: możliwość podjęcia zatrudnienia lub zdobycia lepszej pracy, dostęp do edukacji i kultury, wzrost przedsiębiorczości,  rozwój firm oraz organizacja wydarzeń integrujących mieszkańców i wspierających osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej takich jak np. osoby niepełnosprawne, bezrobotne itp.

Istotą ogłoszonego Konkursu było zarówno popularyzowanie wiedzy o funduszach unijnych i ich roli w procesie rozwoju regionu wśród uczniów dolnośląskich szkół licealnych jak i  kształtowanie pozytywnego wizerunku Unii Europejskiej.

Na konkurs wpłynęło 15 prac z siedmiu szkół licealnych województwa dolnośląskiego. Wszystkie złożone prace spełniały wymogi formalne zawarte w Regulaminie Konkursu w związku z czym wszystkie podlegały ocenie Komisji konkursowej w skład której weszli:

1. Renata Granowska - Wicedyrektor ds. Koordynacji Wdrażania PO KL
2. Teresa Markiewicz - Wicedyrektor ds.Obsługi Projektów PO KL
3. Katarzyna Broszczak - pracownik Wydziału Aktywizacji Zawodowej
4. Małgorzata Majka - pracownik Wydziału Promocji i Informacji
5. Bartosz Kotecki - pracownik Wydziału Kontroli Projektów

Przewodniczącym Komisji Konkursowej był Paweł Pacek - pracownik Wydziału Promocji i Informacji

Jako kryteria oceny prac przyjęto:
- trafność wskazania związku pomiędzy przedstawioną na przesłanym zdjęciu/ach zmianą, inicjatywą, działaniem a jej wpływem na takie obszary jak aktywizacja zawodowe, integracja społeczna, wzrost przedsiębiorczość i rozwój przedsiębiorstw, edukacja;
- jakość wykonania zdjęcia oraz poprawność językowa opisu;
- oryginalność.

Poniżej prezentujemy listę laureatów oraz zwycięskie prace:

I miejsce - Paweł Markuszewski, kl. IIIA  z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Adama Mickiewicza w Lubaniu
II miejsce
- Klaudia Seneszyn, klasa II TH z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. mjra Henryka Sucharskiego w BolesławcuIII miejsce - Michał Marczewski, klasa II A z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 w ŚwidnicyPrzyznano ponadto 3 następujące wyróżnienia Joanie Tomaszewskiej i Marice Mielec kl. IIIA z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Adama Mickiewicza w Lubaniu oraz Łukaszowi Stelczykowi z kl.II C z Liceum Ogólnokształcącego nr I im. Jana III Sobieskiego w Oławie.
 
Uroczyste wręczenie nagród dla placówek oświatowych oraz laureatów (autorów nagrodzonych prac) odbyło się podczas konferencji „Wdrażanie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na Dolnym Śląsku – stan obecny oraz perspektywy na przyszłość” zorganizowanej przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w dniu 08.12.2011 we Wrocławiu na którą zaproszone zostały osoby nagrodzone wraz z opiekunami.


Wszystkim autorom prac dziękujemy za udział w konkursie a zwycięzcom serdecznie gratulujemy!!!
  Payday Loans Wisconsin. All this happens in case of bad medicines and wrong way of medication. Viagra Super Force is a treatment that has unique and surpassing formula combination.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad