POKL - Rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego „Dolny Śląsk w Unii Europejskiej”

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego „Dolny Śląsk w Unii Europejskiej”

Rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego „Dolny Śląsk w Unii Europejskiej”

Drukuj
Email
Poniedziałek, 12 Grudzień 2011 14:46
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy, w dniu 02.12.2011r., rozstrzygnął konkurs fotograficzny „Dolny Śląsk w Unii Europejskiej”

Celem konkursu było ukazanie zmian jakie zaszły w regionie od momentu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej mających istotny wpływ na takie obszary życia jak: możliwość podjęcia zatrudnienia lub zdobycia lepszej pracy, dostęp do edukacji i kultury, wzrost przedsiębiorczości,  rozwój firm oraz organizacja wydarzeń integrujących mieszkańców i wspierających osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej takich jak np. osoby niepełnosprawne, bezrobotne itp.

Istotą ogłoszonego Konkursu było zarówno popularyzowanie wiedzy o funduszach unijnych i ich roli w procesie rozwoju regionu wśród uczniów dolnośląskich szkół licealnych jak i  kształtowanie pozytywnego wizerunku Unii Europejskiej.

Na konkurs wpłynęło 15 prac z siedmiu szkół licealnych województwa dolnośląskiego. Wszystkie złożone prace spełniały wymogi formalne zawarte w Regulaminie Konkursu w związku z czym wszystkie podlegały ocenie Komisji konkursowej w skład której weszli:

1. Renata Granowska - Wicedyrektor ds. Koordynacji Wdrażania PO KL
2. Teresa Markiewicz - Wicedyrektor ds.Obsługi Projektów PO KL
3. Katarzyna Broszczak - pracownik Wydziału Aktywizacji Zawodowej
4. Małgorzata Majka - pracownik Wydziału Promocji i Informacji
5. Bartosz Kotecki - pracownik Wydziału Kontroli Projektów

Przewodniczącym Komisji Konkursowej był Paweł Pacek - pracownik Wydziału Promocji i Informacji

Jako kryteria oceny prac przyjęto:
- trafność wskazania związku pomiędzy przedstawioną na przesłanym zdjęciu/ach zmianą, inicjatywą, działaniem a jej wpływem na takie obszary jak aktywizacja zawodowe, integracja społeczna, wzrost przedsiębiorczość i rozwój przedsiębiorstw, edukacja;
- jakość wykonania zdjęcia oraz poprawność językowa opisu;
- oryginalność.

Poniżej prezentujemy listę laureatów oraz zwycięskie prace:

I miejsce - Paweł Markuszewski, kl. IIIA  z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Adama Mickiewicza w Lubaniu
II miejsce
- Klaudia Seneszyn, klasa II TH z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. mjra Henryka Sucharskiego w BolesławcuIII miejsce - Michał Marczewski, klasa II A z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 w ŚwidnicyPrzyznano ponadto 3 następujące wyróżnienia Joanie Tomaszewskiej i Marice Mielec kl. IIIA z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Adama Mickiewicza w Lubaniu oraz Łukaszowi Stelczykowi z kl.II C z Liceum Ogólnokształcącego nr I im. Jana III Sobieskiego w Oławie.
 
Uroczyste wręczenie nagród dla placówek oświatowych oraz laureatów (autorów nagrodzonych prac) odbyło się podczas konferencji „Wdrażanie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na Dolnym Śląsku – stan obecny oraz perspektywy na przyszłość” zorganizowanej przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w dniu 08.12.2011 we Wrocławiu na którą zaproszone zostały osoby nagrodzone wraz z opiekunami.


Wszystkim autorom prac dziękujemy za udział w konkursie a zwycięzcom serdecznie gratulujemy!!!
  Illinois Loans Online should not be obtained by people who do not have the capacity to repay the lenders. On the global pharmaceutical market this medicine was issued in 2003 by two companies - Eli Lilly and ICOS. Initially, permission to sell Cheap Cialis was obtained in Europe, Australia, New Zealand.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad