POKL - Wyniki oceny merytorycznej – konkurs zamknięty nr II/8.1.1/A/11 po procedurze odwoławczej

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Wyniki oceny merytorycznej – konkurs zamknięty nr II/8.1.1/A/11 po procedurze odwoławczej

Wyniki oceny merytorycznej – konkurs zamknięty nr II/8.1.1/A/11 po procedurze odwoławczej

Drukuj
Email
Czwartek, 22 Grudzień 2011 15:57
Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu zamkniętego nr  II/8.1.1/A/11 po procedurze odwoławczej zatwierdzona Uchwałą nr 1625/IV/11 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia „Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla  Konkursu zamkniętego nr  II/8.1.1/A/11 po procedurze odwoławczej” w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - pobierz plik

Projekty znajdujące się na załączonej liście rankingowej na pozycjach 1 i 3 nie zostały rekomendowane do dofinansowania w związku z  uzyskaniem negatywnej oceny merytorycznej. Projekt znajdujący się na pozycji 2 nie został przyjęty do dofinansowania z powodu nie uzyskania liczby punktów uprawniających do otrzymania dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego.
 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad