POKL - Wyniki oceny merytorycznej – konkurs zamknięty nr II/8.1.1/A/11 po procedurze odwoławczej

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Wyniki oceny merytorycznej – konkurs zamknięty nr II/8.1.1/A/11 po procedurze odwoławczej

Wyniki oceny merytorycznej – konkurs zamknięty nr II/8.1.1/A/11 po procedurze odwoławczej

Drukuj
Email
Czwartek, 22 Grudzień 2011 15:57
Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu zamkniętego nr  II/8.1.1/A/11 po procedurze odwoławczej zatwierdzona Uchwałą nr 1625/IV/11 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia „Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla  Konkursu zamkniętego nr  II/8.1.1/A/11 po procedurze odwoławczej” w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - pobierz plik

Projekty znajdujące się na załączonej liście rankingowej na pozycjach 1 i 3 nie zostały rekomendowane do dofinansowania w związku z  uzyskaniem negatywnej oceny merytorycznej. Projekt znajdujący się na pozycji 2 nie został przyjęty do dofinansowania z powodu nie uzyskania liczby punktów uprawniających do otrzymania dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego.
  Dbol OralMost online loan lenders allow getting New Jersey Payday Loans without visiting a bank, straight to your bank account. In this section we give only a brief summary recommendation for admission of Canadian Levitra. Full information can be found in the instructions for receiving medications with vardenafil.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad