POKL - Uchwała nr 1783/IV/12 zmieniająca uchwałę nr 1453/IV/11

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Uchwała nr 1783/IV/12 zmieniająca uchwałę nr 1453/IV/11

Uchwała nr 1783/IV/12 zmieniająca uchwałę nr 1453/IV/11

Drukuj
Email
Czwartek, 02 Luty 2012 09:20
Uchwała nr 1783/IV/12 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr 1453/IV/11 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie zatwierdzenia Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu zamkniętego nr II/8.1.1/A/11 po procedurze odwoławczej w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - pobierz plik

W związku z obniżeniem progu punktowego, projekt znajdujący się na pozycji 1 (ogólna pula środków) „Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu zamkniętego nr II/8.1.1/A/11 po procedurze odwoławczej”, zatwierdzonej przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego w dniu 15 listopada 2011 r., zostaje przyjęty do dofinansowania z uwagi na uzyskanie pozytywnej oceny merytorycznej oraz liczby punktów uprawniającej do dofinansowania w ramach konkursu, w trakcie którego wniosek był oceniany po raz pierwszy.

 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad