POKL - Wyniki oceny merytorycznej – konkurs zamknięty nr I/7.2.1/A/12

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Wyniki oceny merytorycznej – konkurs zamknięty nr I/7.2.1/A/12

Wyniki oceny merytorycznej – konkurs zamknięty nr I/7.2.1/A/12

Drukuj
Email
Środa, 23 Maj 2012 14:37
Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu zamkniętego nr I/7.2.1/A/12  zatwierdzona Uchwałą nr 2306/IV/12 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie zatwierdzenia Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu zamkniętego nr I/7.2.1/A/12 w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - pobierz plik

Dostępna alokacja na Konkurs zamknięty nr I/7.2.1/A/11 zgodnie z zatwierdzonym Planem działania na rok 2012 wynosi 23 500 000,00 PLN.

Wartość wniosków podlegających ocenie merytorycznej wynosi 62 656 351,85 PLN.

Wartość wniosków ocenionych pozytywnie wynosi 36 545 262,77 PLN.

Zarząd Województwa Dolnośląskiego zatwierdza do dofinansowania projekty znajdujące się na Liście rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu zamkniętego nr I/7.2.1/A/12, które uzyskały pozytywną ocenę merytoryczną i znajdują się na pozycjach od 1 do 13.

 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad