POKL - Komunikat dot. konkursu nr III/7.2.2/B/12 uwzględnionego w Planie działania na 2012r.

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Komunikat dot. konkursu nr III/7.2.2/B/12 uwzględnionego w Planie działania na 2012r.

Komunikat dot. konkursu nr III/7.2.2/B/12 uwzględnionego w Planie działania na 2012r.

Drukuj
Email
Wtorek, 19 Czerwiec 2012 14:46
Zgodnie z zapisami Planu działania na rok 2012 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla Priorytetu VII (karta A.2 dla Poddziałania 7.2.2), ogłoszenie konkursu III/7.2.2/B/12 nastąpi tylko i wyłącznie w sytuacji, gdy dla jednego lub kilku subregionów w konkursie I/7.2.2/A/12 nie zostałby wybrany do dofinansowania żaden projektodawca.
Zarząd Województwa Dolnośląskiego zatwierdził Uchwałą Nr 2424/IV/12 Listę rankingową wniosków o dofinansowanie projektów dla konkursu zamkniętego nr I/7.2.2/A/12, zgodnie z którą w każdym z subregionów rekomendowany został do dofinansowania wniosek na prowadzenie Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej.
W związku z powyższym, informujemy, iż konkursu zamknięty nr III/7.2.2/B/12 nie zostanie ogłoszony.
 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad