POKL - Komunikat dot. konkursu nr III/7.2.2/B/12 uwzględnionego w Planie działania na 2012r.

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Komunikat dot. konkursu nr III/7.2.2/B/12 uwzględnionego w Planie działania na 2012r.

Komunikat dot. konkursu nr III/7.2.2/B/12 uwzględnionego w Planie działania na 2012r.

Drukuj
Email
Wtorek, 19 Czerwiec 2012 14:46
Zgodnie z zapisami Planu działania na rok 2012 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla Priorytetu VII (karta A.2 dla Poddziałania 7.2.2), ogłoszenie konkursu III/7.2.2/B/12 nastąpi tylko i wyłącznie w sytuacji, gdy dla jednego lub kilku subregionów w konkursie I/7.2.2/A/12 nie zostałby wybrany do dofinansowania żaden projektodawca.
Zarząd Województwa Dolnośląskiego zatwierdził Uchwałą Nr 2424/IV/12 Listę rankingową wniosków o dofinansowanie projektów dla konkursu zamkniętego nr I/7.2.2/A/12, zgodnie z którą w każdym z subregionów rekomendowany został do dofinansowania wniosek na prowadzenie Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej.
W związku z powyższym, informujemy, iż konkursu zamknięty nr III/7.2.2/B/12 nie zostanie ogłoszony.
  cash advance loans . In this section we give only a brief summary recommendation for admission of Levitra Sale. Full information can be found in the instructions for receiving medications with vardenafil.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad