POKL - Wyniki oceny merytorycznej – konkurs zamknięty nr I/6.2/B/12 - procedura odwoławcza

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Wyniki oceny merytorycznej – konkurs zamknięty nr I/6.2/B/12 - procedura odwoławcza

Wyniki oceny merytorycznej – konkurs zamknięty nr I/6.2/B/12 - procedura odwoławcza

Drukuj
Email
Środa, 12 Wrzesień 2012 13:58
Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu zamkniętego nr I/6.2/B/12 - procedura odwoławcza zatwierdzona Uchwałą nr 2860/IV/12  Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 września 2012 r. w sprawie zatwierdzenia Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla  Konkursu zamkniętego nr I/6.2/B/12 - procedura odwoławcza w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - pobierz plik

Projekty znajdujące się na pozycjach 1 i 2 na Liście rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla  Konkursu zamkniętego nr I/6.2/B/12 -procedura odwoławcza zostają przyjęte przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego do dofinansowania, w związku z otrzymaną pozytywną oceną merytoryczną i uzyskaniem liczby punktów uprawniających do przyznania dofinansowania w ramach konkursu, na którym były oceniane po raz pierwszy.
  Oxandrolone 10mgThe majority of financial loan companies provide the service of getting North Carolina Payday Loans for U.S. citizens. Since its introduction in the market buying Cialis can be exclusively in pharmacy chains with a prescription from a doctor. I agree that this is very inconvenient and takes a lot of time and effort.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad