POKL - Wyniki oceny merytorycznej – konkurs zamknięty nr I/6.2/B/12 - procedura odwoławcza

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Wyniki oceny merytorycznej – konkurs zamknięty nr I/6.2/B/12 - procedura odwoławcza

Wyniki oceny merytorycznej – konkurs zamknięty nr I/6.2/B/12 - procedura odwoławcza

Drukuj
Email
Środa, 12 Wrzesień 2012 13:58
Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu zamkniętego nr I/6.2/B/12 - procedura odwoławcza zatwierdzona Uchwałą nr 2860/IV/12  Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 września 2012 r. w sprawie zatwierdzenia Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla  Konkursu zamkniętego nr I/6.2/B/12 - procedura odwoławcza w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - pobierz plik

Projekty znajdujące się na pozycjach 1 i 2 na Liście rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla  Konkursu zamkniętego nr I/6.2/B/12 -procedura odwoławcza zostają przyjęte przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego do dofinansowania, w związku z otrzymaną pozytywną oceną merytoryczną i uzyskaniem liczby punktów uprawniających do przyznania dofinansowania w ramach konkursu, na którym były oceniane po raz pierwszy.
 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad