POKL - Wyniki oceny merytorycznej – konkurs zamknięty nr I/6.1.1./A/12 po procedurze odwoławczej

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Wyniki oceny merytorycznej – konkurs zamknięty nr I/6.1.1./A/12 po procedurze odwoławczej

Wyniki oceny merytorycznej – konkurs zamknięty nr I/6.1.1./A/12 po procedurze odwoławczej

Drukuj
Email
Czwartek, 11 Październik 2012 14:23
Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu zamkniętego nr I/6.1.1./A/12 - procedura odwoławcza zatwierdzona Uchwałą nr 3000/IV/12  Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 09 października 2012 r. w sprawie zatwierdzenia Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla  Konkursu zamkniętego nr I/6.1.1/A/12 - procedura odwoławcza w ramach Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1. Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - pobierz plik

Projekt znajdujący się na pozycji nr 1 na Liście rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla  Konkursu zamkniętego nr I/6.1.1./A/12 nie został przyjęty przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego do dofinansowania. 
  Testosterone Online SalesPayday Loans In North Carolina. What makes Viagra Strips better than other forms of this medicine is its easiness of usage.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad