POKL - Szkolenie „Zarządzanie i rozliczanie projektów PO KL”

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Szkolenie „Zarządzanie i rozliczanie projektów PO KL”

Szkolenie „Zarządzanie i rozliczanie projektów PO KL”

Drukuj
Email
Wtorek, 13 Listopad 2012 15:50
Zapraszamy przedstawicieli podmiotów, którzy realizują projekty finansowane ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego z obszaru powiatów: bolesławieckiego,  kamiennogórskiego, jeleniogórskiego, lubańskiego, lwóweckiego, zgorzeleckiego oraz m. Jelenia Góra do wzięcia udziału w dwudniowym bezpłatnym szkoleniu organizowanym przez Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Jeleniej Górze „Zarządzanie i rozliczanie projektów PO KL”
Szkolenie poświęcone będzie zarządzaniu i rozliczaniu projektów finansowanych z POKL dla beneficjentów realizujących projekty w ramach dolnośląskiego komponentu regionalnego. Poruszona zostanie tematyka zatrudniania kadry w projekcie m.in. umowy cywilno-prawne, czas pracy, urlopy wypoczynkowe, wynagrodzenia, rozwiązywanie umów o pracę, akta osobowe - sposób prowadzenia, świadectwa pracy oraz generator wniosków płatniczych.

W szczególności preferowani będą (w kolejności poniżej) projektodawcy:
1) podmioty, które realizują projekty konkursowe w ramach komponentu regionalnego;
2) podmioty, które nie korzystały jeszcze ze wsparcia ROEFS w roku 2010 i 2011;
3) przedstawiciele organizacji pozarządowych, szkół, jednostek samorządu terytorialnego, z obszaru gmin wiejskich, miejsko-wiejskich oraz miast do 25 tys. mieszkańców

Termin szkoleń oraz trener:
22 – 23 listopada 2012, Jelenia Góra, Marcin Woźniak
Zgłoszenia na szkolenie przyjmowane są do 19 listopada 2012 r. do godz. 16:00


Informacje organizacyjne:
Szkolenia będą się odbywać w godzinach: 9.00 – 16.00. Wszystkie szkolenia prowadzone są nieodpłatnie, organizatorzy zapewniają materiały szkoleniowe, ciepły posiłek, gorące i zimne napoje, ciastka.
Uczestnicy we własnym zakresie pokrywają koszty związane z ewentualnym dojazdem i noclegiem.

Jak zgłosić się na szkolenie?
W celu potwierdzenia swojego udziału w szkoleniach prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i wysłanie go do naszego biura faksem pod numer: 75 642 20 00 w. 40 lub na nasz adres mailowy: szkolenia_jeleniagora@roefs.pl. Liczba miejsc ograniczona.

Plik do pobrania:
Formularz zgłoszeniowy

Zapraszamy również do korzystania z bezpłatnych usług doradczych dotyczących m.in. dopracowania koncepcji projektowej, konsultacji przygotowanego wniosku czy kwestii dotyczących rozliczania projektów.

Wszelkich informacji na temat szkolenia udziela:
Agnieszka Mroczek – Czetwertyńska oraz
Łukasz Pęcherczyk
pod numerem tel. 075 642 20 00

Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad