POKL - Regionalny Ośrodek EFS we Wrocławiu zaprasza na bezpłatne szkolenie Koszty bezpośrednie rozliczane ryczałtem w ramach PO KL

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Regionalny Ośrodek EFS we Wrocławiu zaprasza na bezpłatne szkolenie Koszty bezpośrednie rozliczane ryczałtem w ramach PO KL

Regionalny Ośrodek EFS we Wrocławiu zaprasza na bezpłatne szkolenie Koszty bezpośrednie rozliczane ryczałtem w ramach PO KL

Drukuj
Email
Wtorek, 23 Kwiecień 2013 12:22
Zapraszamy przedstawicieli podmiotów, którzy zamierzają aplikować o środki z Europejskiego Funduszu Społecznego z obszaru powiatów: górowski, milicki, oleśnicki, oławski, strzeliński, średzki, trzebnicki, wołowski, wrocławski, m. Wrocław do wzięcia udziału w bezpłatnych szkoleniach organizowanych przez Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego we Wrocławiu.
W szczególności preferowani będą (w kolejności poniżej) projektodawcy:
1. osoby reprezentujące instytucje realizujące projekty, w których koszty bezpośrednie rozliczane są ryczałtem
2. z obszaru powiatów: oleśnickiego, wrocławskiego, strzelińskiego, średzkiego
3. podmioty, które dotychczas nie korzystały ze wsparcia RO EFS
4. przedstawiciele organizacji pozarządowych, szkół, jednostek samorządu terytorialnego, z obszaru gmin wiejskich, miejsko-wiejskich oraz miast do 25 tys. mieszkańców

Opis szkolenia:
Szkolenie dla osób reprezentujących instytucje realizujące projekty dofinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Szkolenie skierowane dla instytucji rozliczających projekty w oparciu o kwoty ryczałtowe.
Szkolenie będzie poświęcone zagadnieniom związanym z kosztami bezpośrednimi rozliczanymi ryczałtem w ramach POKL (kwoty ryczałtowe), ze szczególnym uwzględnieniem zmian w dokumentach w roku 2013.

Szkolenie jest bezpłatne. Współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Termin szkoleń oraz prowadząca:
21.05.2013        Agnieszka Szuba

Miejsce i godziny szkoleń: Wrocław, Plac Solidarności 1/3/5, I p., p.111,
Ramowy program szkolenia do pobrania poniżej.

ZASADY REKRUTACJI ORAZ UDZIAŁU W SZKOLENIU:

1. Pierwszeństwo w zakwalifikowaniu (w podanej niżej kolejności) mają podmioty:
- instytucje realizujące projekty w oparciu o kwoty ryczałtowe
- z obszaru powiatów: oleśnickiego, strzelińskiego, średzkiego, wrocławskiego
- podmioty, które nie korzystały jeszcze ze wsparcia ROEFS
- przedstawiciele organizacji pozarządowych, szkół, jednostek samorządu terytorialnego, z obszaru gmin wiejskich, miejsko-wiejskich oraz miast do 25 tys. mieszkańców

2. Zgłoszenia przyjmowane będą do 13 maja 2013. W przypadku dużego zainteresowania możliwe jest wcześniejsze zamknięcie rekrutacji.
3.Wysyłając formularz zgłoszenia kandydat zobowiązuje się do pełnego uczestnictwa w szkoleniu w pełnym wymiarze godzin w terminie wskazanym w wykazie szkoleń.
4.W przypadku braku powiadomienia o rezygnacji z potwierdzonego udziału, organizator zastrzega sobie prawo obciążenia instytucji delegującej kosztami organizacji szkolenia i materiałów szkoleniowych.
5.Świadectwo potwierdzające udział jest wydawane po odbyciu pełnego szkolenia i obejmuje potwierdzenie udziału w szkoleniu.
6. Dnia 15 maja 2013 osoby zgłoszone zostaną poinformowane o wynikach rekrutacji (e-mail lub telefonicznie).
W celu potwierdzenia swojego udziału w szkoleniach prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i wysłanie go do naszego biura faksem pod numer: 071 796 30 00 w. 20 lub na nasz adres mailowy: szkolenia_wroclaw@roefs.pl..
Dodatkowe informacje są udzielane pod numerem telefonu:  071 780 90 79. Osobą odpowiedzialną za organizację szkolenia jest Joanna Kowalska.

Zapraszamy również do korzystania z bezpłatnych usług doradczych dotyczących m.in. ogólnych zasad realizacji i rozliczania projektów PO KL.

Pliki do pobrania:
Formularz zgłoszeniowy
Program szkolenia

 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad