POKL - Konkurs nr 6 - Konkurs plastyczny „Dolny Śląsk w Unii Europejskiej” dla uczniów szkół podstawowych

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Konkurs nr 6 - Konkurs plastyczny „Dolny Śląsk w Unii Europejskiej” dla uczniów szkół podstawowych

Konkurs nr 6 - Konkurs plastyczny „Dolny Śląsk w Unii Europejskiej” dla uczniów szkół podstawowych

Drukuj
Email
Czwartek, 19 Wrzesień 2013 12:22

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy ogłasza konkurs plastyczny „Dolny Śląsk w Unii Europejskiej” promujący Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL) dla uczniów szkół podstawowych województwa dolnośląskiego.
Celem Konkursu jest popularyzowanie wiedzy o funduszach unijnych i ich roli w procesie rozwoju regionu wśród uczniów dolnośląskich szkół, a także kształtowanie pozytywnego wizerunku Unii Europejskiej.

Nadsyłane prace powinny nawiązywać do tematyki związanej z Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki (PO KL) i jego realizacji na Dolnym Śląsku. PO KL to program, który oferuje szerokie możliwości rozwoju zawodowego i społecznego mieszkańcom naszego regionu dzięki środkom Unii Europejskiej pochodzącym z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Od 2007 roku, kiedy rozpoczęła się realizacja programu, ze wsparcia głównie w postaci bezpłatnych szkoleń, doradztwa zawodowego czy przyznania środków na otworzenie własnej firmy skorzystało już tysiące Dolnoślązaków. Udział w projektach realizowanych w ramach PO KL pozwolił im znaleźć zatrudnienie, spełnić marzenia o własnym biznesie czy lepiej płatnej pracy. Praktycznie w każdym zakątku naszego województwa realizowane są takie projekty. Ich listę można znaleźć na stronie internetowej www.pokl.dwup.pl w zakładce Projekty realizowane na terenie Dolnego Śląska.

Organizator konkursu - Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy - jest instytucją, która przyznaje dofinansowanie na projekty PO KL , które przyczyniają się do wzrostu zatrudnienia, integracji społecznej oraz poprawy umiejętności i kwalifikacji mieszkańców województwa dolnośląskiego (projekty realizowane w Priorytecie VI, VII i VIII PO KL). Są to tzw. „projekty miękkie” – ukierunkowane na indywidualny rozwój człowieka, co odróżnia je od projektów „twardych”, takich jak remonty i budowa dróg, obiektów sportowych, które są  finansowane z innych programów unijnych. Organizator pozostawia uczestnikom dowolność jeśli chodzi o tematykę prac z zastrzeżeniem, że powinna mieć ona związek z Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki.

Jak wziąć udział w konkursie?

Pracę plastyczną wraz z formularzem zgłoszeniowym (stanowiącym załącznik do Regulaminu konkursu)  należy przesłać pocztą lub przesyłką kurierską, bądź dostarczyć osobiście do kancelarii Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy Filia we Wrocławiu:

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy
Armii Krajowej 54
50-541 Wrocław


Z dopiskiem na kopercie Konkurs nr 6 - Konkurs plastyczny „Dolny Śląsk w Unii Europejskiej”

Praca winna być dodatkowo opisana na odwrocie imieniem i nazwiskiem uczestnika konkursu.

Ostateczny termin nadsyłania prac upływa w dniu  8 listopada 2013r. Decyduje data wpływu pracy konkursowej do Filii DWUP.

Na laureatów konkursu czekają atrakcyjne nagrody:

- Tablet
- Aparat fotograficzny
- Zegarek sportowy na rękę

Wszelkich informacji na temat konkursu można zasięgać w Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędzie Pracy - Wydział Promocji i Informacji, pod nr tel. 71/39-74-110 lub 111, e-mail: pawel.pacek@dwup.pl .

Reguły zgłaszania prac do udziału w Konkursie oraz zasady przyznawania tytułów zostały ujęte w Regulaminie Konkursu

Pliki do pobrania:
Regulamin konkursu
Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy do Konkursu nr 6 Konkursu plastycznego „Dolny Śląsk w Unii Europejskiej”


 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad