POKL - Nowa wersja 7.5.0 Generatora Wniosków Płatniczych

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Nowa wersja 7.5.0 Generatora Wniosków Płatniczych

Nowa wersja 7.5.0 Generatora Wniosków Płatniczych

Drukuj
Email
Poniedziałek, 07 Październik 2013 14:17
7 października 2013 r. udostępniony został Generator Wniosków Płatniczych w wersji 7.5.0.

W ramach tej wersji wprowadzono m.in.:

- aktualizację słownika wskaźników pomiaru celu w części Postęp rzeczowy, zgodnie ze zmianami jakie zaszły w Priorytecie V w ramach przeglądu śródokresowego,

- wprowadzenie funkcjonalności umożliwiającej edycję danych Załącznika nr 2 w pliku XLS lub CSV, a następnie import danych z tego pliku do GWP (rozwiązanie podobne jak zastosowane w przypadku importu danych Załącznika nr 1),

- zniesienie automatycznego pobierania daty systemowej komputera do pól typu ‘data’ w GWP dla nowo tworzonych wniosków o płatność – data będzie wprowadzana przez użytkownika.

Od dnia 7 do 25 października br. istnieje możliwość składania wniosków o płatność przy użyciu zarówno generatora w wersji 6.4.2 jak i 7.5.0. Po tym terminie wszystkie wnioski będą musiały być składane wyłącznie z wykorzystaniem GWP 7.5.0.

Wprowadzenie nowych funkcjonalności w aplikacji nie wpłynie na brak zgodności plików przygotowanych we wcześniejszych wersjach Generatora Wniosków Płatniczych.

Nowa wersja Generatora Wniosków Płatniczych dostępny jest tutaj
 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad