POKL - Nowa wersja Generatora Wniosków Płatniczych 7.5.1

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Nowa wersja Generatora Wniosków Płatniczych 7.5.1

Nowa wersja Generatora Wniosków Płatniczych 7.5.1

Drukuj
Email
Piątek, 22 Listopad 2013 12:24
Informujemy. że udostępniony został Generator Wniosków Płatniczych w wersji 7.5.1.

Pliki do pobrania:
 
Generator Wniosków Płatniczych (7.5.1 wersja pełna dla systemów 32-bitowych) - pobierz plik
Generator Wniosków Płatniczych (7.5.1 wersja pełna dla systemów 64-bitowych) - pobierz plik
Generator Wniosków Płatniczych (7.5.1 wersja aktualizująca) - pobierz plik

Instrukcja użytkownika v 4.0 - pobierz plik
Instrukcja instalacji v 3.0 - pobierz plik

Do 25 listopada br. istnieje możliwość składania wniosków o płatność przy użyciu zarówno generatora w wersji 7.5.0 jak i 7.5.1. Po tym terminie wszystkie wnioski będą musiały być składane wyłącznie z wykorzystaniem GWP 7.5.1.W wersji GWP 7.5.1 wprowadzono m.in. następujące zmiany:
- w Załączniku nr 1 Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki, w kolumnie 4. Data zapłaty wyłączono walidację typu „pole obowiązkowe”. Tym samym pole nie będzie wymagane do uzupełnienia, co jest istotne z punktu wykazywania w Załączniku nr 1 wkładu niepieniężnego,
- w części Ostrzeżenia, po wybraniu przycisku „Sprawdź” dodano następujący komunikat: „BENEFICJENT: Sprawdź datę oświadczenia beneficjenta!”. Komunikat ma na celu zwrócenie uwagi Beneficjenta czy w polu została wprowadzona właściwa data. Komunikat jest stały i nie zniknie po uzupełnieniu pola, nie powoduje jednak wydruku próbnego wniosku,
- w tabeli 7. Korekty finansowe, w części Finanse rozwiązano problem z nachodzącymi na siebie polami Korekty finansowe i Suma w przypadku zmniejszania wielkości okna GWP,
- rozwiązano problem z pojawianiem się w niektórych przypadkach podczas wczytywania wniosku do GWP komunikatu: „Suma kontrolna wczytanego dokumentu jest nieprawidłowa! Dokument modyfikowany poza generatorem wniosków!”,
- wprowadzono modyfikację w imporcie Załącznika nr 2 z pliku .XLS do GWP polegającą na przyśpieszeniu czasu ładowania pliku jeżeli były w nim zawarte Inne wskaźniki określone we wniosku o dofinansowanie.

Wprowadzenie nowych funkcjonalności w aplikacji nie wpłynie na brak zgodności plików przygotowanych we wcześniejszych wersjach Generatora Wniosków Płatniczych.
  Cialis 20mg TadalafilGenerisches Levitra

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad