POKL - Nowa wersja Generatora Wniosków Płatniczych 7.5.1

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Nowa wersja Generatora Wniosków Płatniczych 7.5.1

Nowa wersja Generatora Wniosków Płatniczych 7.5.1

Drukuj
Email
Piątek, 22 Listopad 2013 12:24
Informujemy. że udostępniony został Generator Wniosków Płatniczych w wersji 7.5.1.

Pliki do pobrania:
 
Generator Wniosków Płatniczych (7.5.1 wersja pełna dla systemów 32-bitowych) - pobierz plik
Generator Wniosków Płatniczych (7.5.1 wersja pełna dla systemów 64-bitowych) - pobierz plik
Generator Wniosków Płatniczych (7.5.1 wersja aktualizująca) - pobierz plik

Instrukcja użytkownika v 4.0 - pobierz plik
Instrukcja instalacji v 3.0 - pobierz plik

Do 25 listopada br. istnieje możliwość składania wniosków o płatność przy użyciu zarówno generatora w wersji 7.5.0 jak i 7.5.1. Po tym terminie wszystkie wnioski będą musiały być składane wyłącznie z wykorzystaniem GWP 7.5.1.W wersji GWP 7.5.1 wprowadzono m.in. następujące zmiany:
- w Załączniku nr 1 Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki, w kolumnie 4. Data zapłaty wyłączono walidację typu „pole obowiązkowe”. Tym samym pole nie będzie wymagane do uzupełnienia, co jest istotne z punktu wykazywania w Załączniku nr 1 wkładu niepieniężnego,
- w części Ostrzeżenia, po wybraniu przycisku „Sprawdź” dodano następujący komunikat: „BENEFICJENT: Sprawdź datę oświadczenia beneficjenta!”. Komunikat ma na celu zwrócenie uwagi Beneficjenta czy w polu została wprowadzona właściwa data. Komunikat jest stały i nie zniknie po uzupełnieniu pola, nie powoduje jednak wydruku próbnego wniosku,
- w tabeli 7. Korekty finansowe, w części Finanse rozwiązano problem z nachodzącymi na siebie polami Korekty finansowe i Suma w przypadku zmniejszania wielkości okna GWP,
- rozwiązano problem z pojawianiem się w niektórych przypadkach podczas wczytywania wniosku do GWP komunikatu: „Suma kontrolna wczytanego dokumentu jest nieprawidłowa! Dokument modyfikowany poza generatorem wniosków!”,
- wprowadzono modyfikację w imporcie Załącznika nr 2 z pliku .XLS do GWP polegającą na przyśpieszeniu czasu ładowania pliku jeżeli były w nim zawarte Inne wskaźniki określone we wniosku o dofinansowanie.

Wprowadzenie nowych funkcjonalności w aplikacji nie wpłynie na brak zgodności plików przygotowanych we wcześniejszych wersjach Generatora Wniosków Płatniczych.
  The main criterion for them is your ability to repay any Wisconsin Payday Loans, they are not interested in your previous attempts, the current one is all that matters. On the global pharmaceutical market this medicine was issued in 2003 by two companies - Eli Lilly and ICOS. Initially, permission to sell Cialis was obtained in Europe, Australia, New Zealand.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad