POKL - Jelenia Góra. Bezpłatne szkolenie „Zasady kontroli w projektach PO KL”

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Jelenia Góra. Bezpłatne szkolenie „Zasady kontroli w projektach PO KL”

Jelenia Góra. Bezpłatne szkolenie „Zasady kontroli w projektach PO KL”

Drukuj
Email
Poniedziałek, 02 Grudzień 2013 09:50
Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Jeleniej Górze zaprasza do udziału w bezpłatnym szkoleniu pt. „Zasady kontroli w projektach PO KL” dnia 12-13 grudnia 2013 r. (czwartek-piątek) w Jeleniej Górze.
Opis: Szkolenie poświęcone będzie zasadom dot. kontroli w ramach komponentu regionalnego PO KL. W trakcie szkolenia zostaną omówione zagadnienia związane  z przygotowaniem do kontroli oraz poprawnością realizacji projektu konkursowego, m.in.:
• prowadzona dokumentacja projektu,
• prawidłowość rozliczeń finansowych,
• kwalifikowalność wydatków, ze szczególnym uwzględnieniem wydatków dotyczących personelu projektu,
• sposób rekrutacji uczestników projektu,
• sposób przetwarzania danych osobowych uczestników projektu,
• zgodność danych przekazywanych we wniosku o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie beneficjenta,
• prawidłowość realizacji działań informacyjno – promocyjnych, 
• sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.

Wykładowca: Mirosława Hamera, Marcin Woźniak

Szkolenie przeznaczone jest dla przedstawicieli podmiotów, którzy realizują projekty finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z obszaru powiatów: bolesławieckiego, jeleniogórskiego, kamiennogórskiego, lubańskiego, lwóweckiego, zgorzeleckiego oraz m. Jelenia Góra.

W szczególności preferowani będą (w kolejności poniżej) projektodawcy:
1. osoby reprezentujące instytucje realizujące projekty w ramach komponentu regionalnego PO KL;
2. podmioty, które nie korzystały jeszcze ze wsparcia ROEFS;
3. przedstawiciele organizacji pozarządowych, szkół, jednostek samorządu terytorialnego, z obszaru gmin wiejskich, miejsko-wiejskich oraz miast do 25 tys. mieszkańców

Zgłoszenia na szkolenie przyjmowane są do 9 grudnia 2013 r. do godz. 15:00.

Informacje organizacyjne:
• Szkolenie będzie się odbywać w godzinach: 9.00 – 16.00.
• Szkolenie jest prowadzone nieodpłatnie.
• Organizatorzy zapewniają materiały szkoleniowe, ciepły posiłek, gorące i zimne napoje, ciastka.
• Uczestnicy we własnym zakresie pokrywają koszty związane z ewentualnym dojazdem i noclegiem.

Jak zgłosić się na szkolenie?
W celu zgłoszenia swojego udziału w szkoleniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i wysłanie go do biura Regionalnego Ośrodka faksem pod numer: 75 642 20 00 w. 40 lub na adres mailowy: jeleniagora@roefs.pl.

Formularz zgłoszeniowy - pobierz plik

Liczba miejsc ograniczona.

Wszelkich informacji na temat szkolenia i doradztwa udziela: Łukasz Pęcherczyk oraz Ewa Pańczak pod numerem tel. 075 642 20 00.

Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zapraszamy również do korzystania z bezpłatnych usług doradczych dotyczących m.in. dopracowania koncepcji projektowej, konsultacji przygotowanego wniosku czy kwestii dotyczących rozliczania projektów oraz do skorzystania z usługi Ośrodka, jaką jest wizyta wspierająca.

 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad