POKL - Pomoc de minimis - nowe wzory formularzy i zaświadczeń

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Pomoc de minimis - nowe wzory formularzy i zaświadczeń

Pomoc de minimis - nowe wzory formularzy i zaświadczeń

Drukuj
Email
Poniedziałek, 17 Listopad 2014 15:57
W dniu 15 listopada 2014 r. weszły w życie nowelizacje rozporządzeń Rady Ministrów
- z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311, ze zm.) - pobierz plik
oraz
- z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 53, poz. 354, ze zm.) - pobierz plik
Wprowadzają one odpowiednio:
•    nowy wzór formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis udzielanej na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18.12.2013 r. - pobierz plik
•  nowy wzór formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis udzielanej na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr nr 360/2012 z dnia 25.04.2012 r. - pobierz plik
oraz
•    nowy wzór zaświadczenia o pomocy de minimis - pobierz plik

W odniesieniu do nowelizacji rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis wprowadzone zostały 2 nowe wzory formularzy, z których jeden ma zastosowanie do pomocy de minimis udzielanej na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013), natomiast drugi do pomocy de minimis udzielanej na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 360/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis przyznawanej przedsiębiorstwom wykonującym usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym (Dz. Urz. UE L 114 z 26.4.2012).

W przypadku nowelizacji rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie wprowadzono jeden wzór zaświadczenia, który będzie miał zastosowanie zarówno do pomocy de minimis udzielanej na warunkach określonych w rozporządzeniu KE nr 1407/2013 jak i rozporządzeniu KE nr 360/2012.

Jednocześnie w nowelizacji obu rozporządzeń wprowadzono przepisy przejściowe, zgodnie z którymi dotychczasowe wzory formularza/zaświadczenia należy stosować w dwóch przypadkach, tj. kiedy:
•    wniosek o udzielenie pomocy de minimis został złożony przed dniem wejścia w życie przedmiotowych nowelizacji (czyli przed 15 listopada br.) lub
•    pomoc de minimis udzielana jest na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006).
  Payday Loans TexasLevitra 5mg Kaufen

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad