POKL - Wyniki oceny merytorycznej - konkurs otwarty nr I/6.3/A/09, Runda V

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Wyniki oceny merytorycznej - konkurs otwarty nr I/6.3/A/09, Runda V

Drukuj
Email
Czwartek, 25 Luty 2010 10:06
Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów dla Rundy V Konkursu otwartego nr I/6.3/A/09 zatwierdzona Uchwałą nr 4027/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 23 lutego 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Rundy V Konkursu otwartego nr I/6.3/A/09 w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - pobierz plik

Dostępna alokacja w kwocie 26 805,50 PLN nie pozwala na realizację projektów rekomendowanych do dofinansowania znajdujących się na załączonej liście rankingowej.
 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad