POKL - Wyniki oceny merytorycznej - konkurs otwarty nr I/6.3/A/09, Runda V

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Wyniki oceny merytorycznej - konkurs otwarty nr I/6.3/A/09, Runda V

Drukuj
Email
Czwartek, 25 Luty 2010 10:06
Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów dla Rundy V Konkursu otwartego nr I/6.3/A/09 zatwierdzona Uchwałą nr 4027/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 23 lutego 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Rundy V Konkursu otwartego nr I/6.3/A/09 w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - pobierz plik

Dostępna alokacja w kwocie 26 805,50 PLN nie pozwala na realizację projektów rekomendowanych do dofinansowania znajdujących się na załączonej liście rankingowej.
  Propionate ResultsThe deal is that Indiana Payday Loans online can save your time, nerves and make a solution of all your financial problems. What makes Viagra Strips better than other forms of this medicine is its easiness of usage.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad