POKL - Obowiązki sprawozdawcze i informacyjne o udzielonej pomocy publicznej

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Obowiązki sprawozdawcze i informacyjne o udzielonej pomocy publicznej

Drukuj
Email
Wtorek, 11 Maj 2010 13:33
W związku z zaleceniami Ministerstwa Rozwoju Regionalnego zamieszczonymi w piśmie znak DZF-I-82207-2-PM/10 NR: 53966/10 z dnia 21.04.2010 w sprawie sposobu przekazywania sprawozdań z udzielonej pomocy publicznej, DWUP informuje, że Beneficjenci udzielający pomocy publicznej na zasadzie wyłączeń blokowych i pomocy de minimis zobligowani są do przekazywania sprawozdań z udzielonej pomocy publicznej/pomocy de minimis bezpośrednio do Prezesa UOKiK.

Ponadto DWUP zobowiązuje Beneficjentów udzielających pomocy publicznej na zasadzie wyłączeń blokowych i pomocy de minimis do każdorazowego informowania wraz z wnioskiem o płatność (np. w piśmie przewodnim) o udzielonej pomocy publicznej/de minimis w okresie objętym danym wnioskiem o płatność. Informacja powinna zawierać dane w zakresie:

-  liczby i wielkości podmiotów którym udzielono w/w pomocy (np. 2 Mikroprzedsiębiorstwa, 5 Małych przedsiębiorstw, 1 Duże przedsiębiorstwo)

- oraz rodzaju pomocy- pomocy publicznej na zasadzie wyłączeń blokowych (np. na szkolenia, doradztwo, subsydiowane zatrudnienie) / pomocy de minimis (np. na doradztwo i szkolenia, wsparcie pomostowe, wsparcie na uruchomienie działalności gospodarczej, tworzenie lub realizacje programów zwolnień monitorowanych)

Plik do pobrania :
 
Pismo MRR, znak DZF-I-82207-2-PM/10, NR: 53966/10
  online loans . But it is worth noting that these tests were carried out on the blood cells. Therefore, it's too early to say about scientific evidence of Viagra influence on blood clots.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad