POKL - Obowiązki sprawozdawcze i informacyjne o udzielonej pomocy publicznej

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Obowiązki sprawozdawcze i informacyjne o udzielonej pomocy publicznej

Drukuj
Email
Wtorek, 11 Maj 2010 13:33
W związku z zaleceniami Ministerstwa Rozwoju Regionalnego zamieszczonymi w piśmie znak DZF-I-82207-2-PM/10 NR: 53966/10 z dnia 21.04.2010 w sprawie sposobu przekazywania sprawozdań z udzielonej pomocy publicznej, DWUP informuje, że Beneficjenci udzielający pomocy publicznej na zasadzie wyłączeń blokowych i pomocy de minimis zobligowani są do przekazywania sprawozdań z udzielonej pomocy publicznej/pomocy de minimis bezpośrednio do Prezesa UOKiK.

Ponadto DWUP zobowiązuje Beneficjentów udzielających pomocy publicznej na zasadzie wyłączeń blokowych i pomocy de minimis do każdorazowego informowania wraz z wnioskiem o płatność (np. w piśmie przewodnim) o udzielonej pomocy publicznej/de minimis w okresie objętym danym wnioskiem o płatność. Informacja powinna zawierać dane w zakresie:

-  liczby i wielkości podmiotów którym udzielono w/w pomocy (np. 2 Mikroprzedsiębiorstwa, 5 Małych przedsiębiorstw, 1 Duże przedsiębiorstwo)

- oraz rodzaju pomocy- pomocy publicznej na zasadzie wyłączeń blokowych (np. na szkolenia, doradztwo, subsydiowane zatrudnienie) / pomocy de minimis (np. na doradztwo i szkolenia, wsparcie pomostowe, wsparcie na uruchomienie działalności gospodarczej, tworzenie lub realizacje programów zwolnień monitorowanych)

Plik do pobrania :
 
Pismo MRR, znak DZF-I-82207-2-PM/10, NR: 53966/10
 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad