POKL - Wyniki oceny merytorycznej – konkurs otwarty nr II/6.1.1/C/10, Runda II

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Wyniki oceny merytorycznej – konkurs otwarty nr II/6.1.1/C/10, Runda II

Drukuj
Email
Środa, 02 Czerwiec 2010 14:31
Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów dla Rundy II Konkursu otwartego nr II/6.1.1/C/10 zatwierdzona Uchwałą nr 4409/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 1 czerwca w sprawie zatwierdzenia Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Rundy II Konkursu otwartego nr II/6.1.1/C/10 w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszyst