POKL - Wyniki oceny merytorycznej – konkurs otwarty nr II/6.1.1/C/10, Runda II

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Wyniki oceny merytorycznej – konkurs otwarty nr II/6.1.1/C/10, Runda II

Drukuj
Email
Środa, 02 Czerwiec 2010 14:31
Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów dla Rundy II Konkursu otwartego nr II/6.1.1/C/10 zatwierdzona Uchwałą nr 4409/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 1 czerwca w sprawie zatwierdzenia Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Rundy II Konkursu otwartego nr II/6.1.1/C/10 w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - pobierz plik

W związku z wyczerpaniem alokacji w Rundzie I Konkursu otwartego nr II/6.1.1/C/10, projekty znajdujące się na Liście rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Rundy II Konkursu otwartego nr II/6.1.1/C/10, które uzyskały pozytywną oceną merytoryczną nie zostają przyjęte przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego do dofinansowania z powodu braku środków finansowych. 
  Payday Loans In Ohio. Therefore, we can say that the active substances in its composition are more perfectly mixed. Vardenafil is not only present in the original Levitra Online, but also as part of its analogs.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad