POKL - Interpretacja dot. weryfikowania efektu zachęty w ramach projektów partnerskich

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Interpretacja dot. weryfikowania efektu zachęty w ramach projektów partnerskich

Drukuj
Email
Wtorek, 09 Listopad 2010 13:49
Pismo MRR (DZF-I-82207-24-PM/10) dotyczące zasad udzielania pomocy publicznej w ramach projektów partnerskich, w których beneficjentem pomocy publicznej jest partner a udzielającym pomocy publicznej jest lider partnerstwa - pobierz plik

Uwaga

IW (IP2) informuje, że nie zaleca takiego sposobem konstruowania projektów partnerskich objętych pomocą publiczną, w których lider udziela pomocy partnerowi. Znacznie bardziej przejrzystym sposobem konstruowania tego rodzaju projektów jest skierowanie projektu na potrzeby konkretnego przedsiębiorstwa, które jednak nie pełni roli partnera w projekcie. Możliwa jest również realizacja projektu w partnerstwie ale na potrzeby innego podmiotu (przedsiębiorstwa) niż lider i partner.
  Illinois Loans Online should not be obtained by people who do not have the capacity to repay the lenders. But it is worth noting that these tests were carried out on the blood cells. Therefore, it's too early to say about scientific evidence of Viagra influence on blood clots.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad